Menu Zamknij

BIP: Menu przedmiotowe

Przejdź do Menu Podmiotowe


1. Rekrutacja

W sytuacji wolnych etatów w Poradni Specjalistycznej MOP na stronie internetowej zostaje podana informacja o potrzebie zatrudnienia psychoterapeuty. Przyjmowane są zgłoszenia kandydatów zawierające CV i list motywacyjny. Dyrektor poradni po rozmowie z kandydatem, zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, podejmuje decyzję o przyjęciu do pracy.

2. Struktura własnościowa i majątek

Poradnia Specjalistyczna MOP mieści się w budynku będącym własnością Skarbu Państwa, we władaniu Miasta Stołecznego Warszawy.

Majątkiem Poradni Specjalistycznej MOP jest wyposażenie w środki trwałe i ilościowo-wartościowe.

3. Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Informacje o bieżącej działalności poradni umieszczane są na stronie internetowej www.mop-poradnia.pl Kontakt ze specjalistami pracującymi w Poradni Specjalistycznej MOP jest możliwy w ciągu całego roku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Tel. 22 646 57 25; 22 646 57 28 Zgłoszenia, wnioski i pisma interesantów są przyjmowane w godzinach pracy sekretariatu. Sprawy zgłaszane korespondencyjnie prosimy kierować na adres:
Poradnia Specjalistyczna MOP
Ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z ustawą i rozporządzeniami, którym podlegają placówki oświatowe.

4. Ewidencje i rejestry

Dokumentacja Poradni Specjalistycznej MOP prowadzona jest w oparciu o przepisy prawne dla placówek oświatowych, wewnętrzny regulamin i Statut.
Rejestry zawierające dane osobowe są udostępniane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dokumenty związane z funkcjonowaniem Poradni Specjalistycznej MOP są udostępniane na terenie poradni organom kontroli. 

5. Zamówienia publiczne

8 lipca 2020

Odtworzenie muru oporowego wraz z izolacją oraz odprowadzeniem wód opadowych z tarasu i skarpy posadowionego na terenie Poradni Specjalistycznej MOP ul. Boryszewska 4 w Warszawie

6. Bilans

za rok 2018

https://mbfo.bip.um.warszawa.pl/NR/rdonlyres/1F69AA4E-0457-4095-9110-929121F88C45/1430996/MOP.pdf

7. Dostępność

Aktualny stan przystosowania placówki do szczególnych potrzeb: Deklaracja dostępności – Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii (mop-poradnia.pl)

Ramowy plan podnoszenia dostępności placówki na lata 2021-2030

Call Now Button Skip to content