Menu Zamknij

Profesjonaliści

NABÓR OTWARTY Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wychowawców NABÓR OTWARTY

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy chcą porozmawiać o  sytuacji wychowawczej uczniów, własnej pracy.

Celem konsultacji jest poszerzanie rozumienia  potrzeb uczniów i podejmowanych wobec nich działań.

Spotkanie trwa 50 minut.

Konsultacje indywidualne w roku szkolnym 2023/2024 prowadzą: Beata Pluta, Katarzyna Łukasik, Agnieszka Justyna Zaremba, Karolina Smakowska-Danis (wsparcie dla nauczycieli ze szkół specjalnych lub pracujących z uczniem ze szczególnymi potrzebami)

Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni lub zgłoszenie na maila: KLukasik@eduwarszawa.pl 

Przypominamy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznie, bez zgłoszeń, w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.

Więcej informacji w zakładce: TELEFONICZNE WSPARCIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

NABÓR OTWARTY Konsultacje indywidualne dla specjalistów: psychologów, pedagogów prowadzących terapie indywidualne z młodzieżą i/lub pracujących z rodzicami

Celem indywidualnych spotkań jest omawianie własnej pracy, poszerzanie rozumienia prowadzonych procesów i podejmowanych działań wobec młodych ludzi, poszerzenie wiedzy na temat zachodzących procesów rozwojowych i trudności w okresie adolescencji.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają 50 minut.

Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną prosimy o kontakt mailowy:  KLukasik@eduwarszawa.pl

NABÓR ZAMKNIĘTY JAK ZROZUMIEĆ NASTOLATKA W KONTEKŚCIE RODZIN

Cykl szkoleniowo-rozwojowy dla psychologów, pedagogów szkolnych pracujących w szkołach ponadpodstawowych

„ JAK ZROZUMIEĆ NASTOLATKA W KONTEKŚCIE RODZINY”

Zapraszamy Państwa na cykl spotkań poświęconych rozumieniu zjawisk i mechanizmów w systemie rodzinnym adolescentów.

Głębsze spojrzenie na system rodzinny ma na celu poszerzenie perspektywy widzenia i rozumienia różnych zachowań nastolatków i znaczeń jakie mogą za sobą nieść.

Tematy spotkań :

 1. Systemy i podsystemy w rodzinie.
 2. Procesy emocjonalne w rodzinie.
 3. „ Wielka księga rodziny” – wzorce, zasady, tajemnice nie nazwane a działające wsystemie rodzinnym.
 4. Genogram- przekazy transgeneracyjne.
 5. Nastolatek w rodzinie – specyfika momentu rozwojowego rodziny z nastolatkiem.

Liczba osób w grupie :  8-10

Prowadzące : Katarzyna Łukasik, Magdalena Pascuttini

Czas trwania spotkań : od godziny 8.30-11.30

Daty spotkań : 29.02.2024, 14.03.2024, 11.04.2024, 16.05.2024, 13.06.2024

Miejsce spotkań : Poradnia MOP , ul. Boryszewska 4, Warszawa

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU: 515 103 831

NABÓR ZAMKNIĘTY Systemowo Humanistyczna grupa superwizyjno- wsparciowa

Cele spotkań: pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń) rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej superwizja pracy psychoterapeutycznej

Prowadzące:

Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Elzbieta Gajda– pedagog, psychoterapeutka.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Kiedy: piątki w godzinach 10:00 – 14:00

Terminy:

29.09.2023, 20.10.2023, 24.11.2023, 15.12.2023

(kolejne terminy od stycznia do czerwca zostaną podane w grudniu 2023r)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się przez formularz: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W GRUPIE SUPERWIZYJNEJ

NABÓR ZAMKNIĘTY Grupa wsparciowo - superwizyjna dla pracowników oświaty prowadzona w modalności systemowo-humanistycznej

Cel spotkań grupy: omawianie własnej pracy w szkole,  wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom , osobisty rozwój umiejętności, technik i  warsztatu pracy,  możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących  pracy z uczniami, rodzicami, współpracownikami.

Zakres spotkań: Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej. Spotkania przewidują też korzystanie ze wsparcia zawodowego i osobistego wspierającego wzrost i rozwój uczestników. Szczególna uwaga może być położona na rozumienie systemów rodzinnych i konsekwencji trudności rodzinnych w szkole.

Uczestnicy: serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą w warszawskich placówkach oświatowych

Prowadzące:

Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , certyfikowana superwizorka i psychoterapeutka w modalności Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Ma wieloletnią praktykę w pracy indywidualnej , grupowej, rodzinnej i konsultacyjnej z uczniami, rodzicami, rodzinami. Od wielu lat z satysfakcją pracuje superwizyjnie i szkoleniowo z pedagogami i psychologami w oświacie.

Kiedy: piątki od września 2023r do czerwca 2023r w godzinach 9:00 – 13:00

Terminy spotkań:

Piątek 9-13

Terminy:

22.09.2023, 13.10.2023, 10.11.2023, 8.12.2023  (kolejne terminy od stycznia do czerwca zostaną podane w grudniu 2023r)

Mamy 2 wolne miejsca!

Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W GRUPIE SUPERWIZYJNEJ

Prowadzące skontaktują się z Państwem i potwierdzą uczestnictwo.

NABÓR ZAMKNIĘTY Grupa superwizyjno-wsparciowa dla pracowników oświaty prowadzona w modalności Gestalt

Cel spotkań grupy: omawianie własnej pracy w szkole, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom , osobisty rozwój umiejętności, technik i warsztatu pracy, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy z uczniami, rodzicami, współpracownikami

Zakres spotkań: Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej. Spotkania przewidują też korzystanie ze wsparcia zawodowego i osobistego wspierającego wzrost i rozwój uczestników

Uczestnicy: serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą w warszawskich placówkach oświatowych

Prowadzący:

Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , certyfikowana superwizorka i psychoterapeutka w modalnosci Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Ma wieloletnią praktykę w pracy indywidualnej , grupowej, konsultacyjnej z uczniami, rodzicami, rodzinami. Od wielu lat z satysfakcją pracuje superwizyjnie i szkoleniowo z pedagogami i psychologami w oświacie.

Maria Horawa – psycholog, psychoterapeutka Gestalt, ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener-edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną.

Kiedy: piątki od września 2023r do czerwca 2024r w godzinach 9:00 – 13:00 w Poradni Specjalistycznej MOP

Terminy spotkań:

29.09. 2023, 27.10.2023, 17.11.2023, 15.12.2023 (kolejne terminy od stycznia do czerwca zostaną podane w grudniu 2023r)

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie się przez formularz: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W GRUPIE SUPERWIZYJNEJ

NABÓR ZAMKNIĘTY Grupa czwartkowa 1: wsparciowo - superwizyjna dla psychologów i pedagogów pracujących w oświacie

Grupa czwartkowa 1 - wsparciowo - superwizyjna

Cel spotkań grupy:

wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, Omawianie własnej pracy w szkole, poradni, Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy, Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń, Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej. Prowadzimy dwie osobne grupy, w rożne czwartki danego miesiąca, w okresie wrzesień-czerwiec.

Ważna jest obecność i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy!

Terminy spotkań: czwartki, w godzinach 10.00 – 14.00.Daty spotkań:  05.10.23, 9.11.23, 7.12.23, 4.01.24, 1.02.24, 7.03.24, 4.04.24, 9.05.24, 6.06.24.

Liczba wolnych miejsc: 4-5 osób.
Prowadzące skontaktują się z zapisanymi osobami i potwierdzą uczestnictwo w grupie.

Prowadzące:

Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

2 WOLNE MIEJSCA Grupa czwartkowa 2: wsparciowo-superwizyjna dla psychologów i pedagogów pracujących w oświacie

Grupa czwartkowa 2 - wsparciowo-superwizyjna

Cel spotkań grupy:

wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, omawianie własnej pracy w szkole, poradni, wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń. Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

Prowadzimy grupę w jeden czwartek danego miesiąca, w okresie wrzesień-czerwiec.

Ważna jest obecność i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy!

Termin i czas: czwartki, w godzinach 10.00 – 14.00.

Daty spotkań: 26.10.23, 23.11.23, 21.12.23, 11.01.24, 15.02.24, 21.03.24, 18.04.24, 23.05.24, 13.06.24

Liczba wolnych miejsc: 6-7 osób.
lub sekretariat: tel 515103831
Prowadzące skontaktują się z zapisanymi osobami i potwierdzą uczestnictwo w grupie.

Prowadzące:

Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

NABÓR ZAMKNIĘTY „Niedaleko pada jabłko od jabłoni” czyli jak systemy rodzinne wpływają na nastolatków- WARSZTAT dla psychologów, pedagogów

Zapraszamy na jednodniowy warsztat doświadczeniowo-szkoleniowy.

Warsztat będzie poświęcony zrozumieniu procesów, sił, mechanizmów, jakie działają na dorastające w systemie rodzinnym młode osoby. Przyjrzymy się, jak aktualne relacje w rodzinie oraz relacje i zdarzenia przeszłych pokoleń mogą wspierać lub ograniczać możliwości separacyjne i indywiduacyjne adolescenta.

Uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się następującym obszarom:

 • procesy emocjonalne w aktualnej rodzinie. Jak ich przebieg może wspierać lub ograniczać rozwój młodej osoby ku separacji/indywiduacji
 • Bliskość-Dystans; Elastyczność-Określoność; Zamknięcie-Otwarcie; jak te i inne cechy systemów rodzinnych odzwierciedlają się w indywidualnym funkcjonowaniu ich członków, w tym nastolatków
 • perspektywa transgeneracyjna – jak rozumieć adolescentów w perspektywie dłuższej, wielopokoleniowej historii rodziny.

Narzędzia i metody pracy: warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi, angażującymi uczestników na poziomie interpersonalnym, poznawczym, emocjonalnym.

DLA KOGO: psycholodzy i pedagodzy pracujący z młodzieżą 15-20 lat w warszawskich placówkach oświatowych.

KIEDY: 1.04.2023, w godz. 10.00-18.00

LICZBA UCZESTNIKÓW: 10-12 osób

PROWADZĄCE:

 • Magdalena Pascuttini - pedagożka, psychoterapeutka integratywna i systemowa
 • Katarzyna Łukasik - psycholożka, psychoterapeutka integratywna i systemowa

Zapisy przyjmujemy telefonicznie 515 103 831 do momentu wyczerpania miejsc.

W tygodniu poprzedzającym warsztat - poprosimy Państwa o ostateczne potwierdzenie obecności.

Prosimy zgłaszać chęć uczestniczenia w warsztacie pod następującym numerem telefonu: 515 103 831

NABÓR ZAMKNIĘTY PO-MOC WARSZTAT dla nauczycieli, psychologów, pedagogów

Warsztat „PO-MOC” jest przeznaczony dla nauczycieli, psychologów, pedagogów.

Zapraszamy na spotkanie w gronie osób pracujących w obszarze edukacji i pomagania.

Obszarem Państwa codziennej pracy jest dobrostan innych. Ten fakt przekłada się na szereg wyzwań. Tym razem jednak zachęcimy Państwa, abyście zwrócili swoje zainteresowanie ku sobie samym. Uważamy bowiem, że poznawanie własnych potrzeb, zasobów i ograniczeń jest kluczowe, aby móc w dobry dla siebie i swoich uczniów/klientów sposób mierzyć się z zawodowymi wyzwaniami. Warto, aby taka wiedza stała  się podstawą planowania pracy, rozwoju oraz odpoczynku.

Zachęcając Państwa do takiego myślenia już na początku roku szkolnego mamy nadzieję, że troska o siebie stanie się stałym elementem zawodowego warsztatu. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości.

Warsztat odbędzie się 20 i 21 października 2023 w siedzibie Poradni Specjalistycznej MOP przy ul. Boryszewskiej 4.

20 października w godzinach 15-19

21 października – w godzinach 9-15

Konieczna jest gotowość uczestniczenia w obu dniach warsztatu.

Prowadzące: Katarzyna Łukasik (psycholog, psychoterapeuta) i Katarzyna Żakowska-Bąk (pedagog specjalny, psychoterapeuta)

Grupa będzie liczyć 6 osób.

Warsztat zostanie poprowadzony aktywnymi metodami: stworzymy przestrzeń do autorefleksji, dialogu i doświadczenia bardziej niż słuchania wykładu.

W proponowanym warsztacie zaprosimy Państwa do refleksji uwzględniającej następujące obszary:

 • Relacje społeczne
 • Potrzeby osobiste i zawodowe
 • Zasoby – pogłębienie wiedzy o sobie w kontekście już istniejących talentów i umiejętności
 • Rozwój – pragnienia, cele i marzenia
 • Zainteresowania, relaks i czas wolny
 • Uważność, relaksacja
 • Dbanie o ciało, ruch

Zapisy przyjmuje sekretariat Poradni MOP pod nr tel. 515103831

Zapraszamy serdecznie!

Katarzyna Łukasik, Katarzyna Żakowska-Bąk 

Realizacja warsztatu jest możliwa dzięki środkom z grantu "Gdy świat stanął na głowie- czyli jak zachować zdrowie w pandemicznym czasie"- edycja jesienna i jest elementem Warszawskiego Programu Wsparcia.

NABÓR ZAMKNIĘTY WARSZTAT „Chwila oddechu”

 Na warsztat zapraszamy nauczycieli, którzy przed końcem roku szkolnego chcieliby zadbać o siebie, naładować baterie, w bardziej świadomy sposób przyjrzeć się, co wpływa na ich dobre samopoczucie na co dzień. Wspólnie będziemy się zastanawiać, jakie są dostępne sposoby na regulowanie własnych emocji, obniżanie napięcia i radzenie sobie ze stresem. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie czy możliwe jest zadbanie o siebie w wymagającej codzienności. Znajdziemy również przestrzeń na doświadczenie na sobie metod, które sprzyjają obniżaniu napięcia (uważność, jogę, świadome oddychanie).

 

Warsztat odbędzie się 11 maja 2024r. w sobotę w godzinach 10.00-18.00.

Liczba uczestników: 10 osób.

Zalecamy wygodny sportowy strój.

Zapisy pod numerem tel: 515 103 831

Zapraszamy!

Dorota Staniszewska i Magda Stefańska

NABÓR ZAMKNIĘTY WARSZTAT: "Jak budować poczucie własnej wartości?"

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych na warsztat skoncentrowany na wzmacnianie poczucia własnej wartości.

Podczas spotkania skupimy się na zagadnieniach:

 • Czym jest wysoka samoocena i z czego się składa?
 • Jak rozwijać te obszary w moim życiu, które wpływają na poczucie własnej wartości
 • Życie w zgodzie z przekonaniami i wartościami
 • Praca na zasobach
 • Wyznaczanie celów

Prowadzenie: Karolina Smakowska-Danis

Warsztat odbędzie się 23 kwietnia 2024 w godz. 9.00-13.00 w Poradni MOP.

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 515 103 831 lub 22 646  57 25

Call Now Button Skip to content