Menu Zamknij

Profesjonaliści

Grupa superwizyjno-wsparciowa prowadzona w podejściu systemowym

W roku szkolnym 2021/2022 nabór zamknięty

Cele spotkań: pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń) rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej superwizja pracy psychoterapeutycznej

Prowadzące:

Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Agnieszka Czechowska – psycholog, psychoterapeutka.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży,  terapię rodzinną, spotkania poradnicze, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Kiedy: piątki w godzinach 10:00 – 14:00

Grupy superwizyjno-wsparciowe dla pracowników oświaty prowadzone w modalności Gestalt

Cel spotkań grupy: omawianie własnej pracy w szkole wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości warsztatu pracy możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy

Zakres spotkań: Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej.

Prowadzący:

Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , superwizorka, psychoterapeutka, ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i konsultacje.

Przemysław Różański – pedagog, psychoterapeuta, ukończył szkolenie w Centum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener-edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną.

Monika Brzezińska-Okoń- pedagog, psychoterapeutka, superwizorka, ukończyła szkolenie Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.  Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców.

Kiedy: piątki w godzinach 9:00 – 13:00

Terminy spotkań:

 • Grupa I – superwizyjno-wsparciowa (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański)
 • Grupa II –  superwizyjno-wsparciowa (Prowadzące: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Monika Brzezińska-Okoń)
Grupa superwizyjno-wsparciowa dla nauczycieli współorganizujących kształcenie

Zapraszamy nauczycieli współorganizujących kształcenie (wspomagających), którzy pracują z młodzieżą od 15 r. ż (VIII klasa szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe) do udziału i skorzystania z grupy superwizyjo-wsparciowej.

Celem spotkań będzie:

 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom
 • poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego
 • poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście ujawnianych przez niego zaburzeń/ niepełnosprawności (specjalnych potrzeb edukacyjnych)
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, konsultacji, diagnozy, interwencji, mediacji
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z innymi nauczycielami, konsultacji, diagnozy, interwencji, mediacji
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie tworzenia przyjaznego środowiska edukacyjnego, sprzyjającego rozwijaniu potencjału uczniów z SPE
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy,
 • możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej
 • wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi w rzeczywistości szkolnej

Formy i metody pracy:

 • spotkania odbędą się w małej grupie - do 8 osób, o ile będzie to możliwe w trybie stacjonarnym - siedziba MOP; w przypadku szczególnej sytuacji pandemicznej istnieje możliwość przeniesienia spotkań w formułę on-line, na platformę teams lub zoom. Grupa ma charakter zamknięty, pracujemy od końca września 2021 do czerwca 2022
 • spotkania będą się odbywać jeden raz w miesiącu - we wtorki, w godzinach 13-16 
 • spotkania będą miały charakter superwizyjny, dostosowany do bieżących potrzeb uczestników grupy, z elementami warsztatowymi

Terminy spotkań:

28.09.21; 19.10.21; 16.11.2021; 14.12.21; 11.01.22; 15.02.22; 15.03.22; 19.04.22; 17.05.22; 21.06.22

Prowadzące:

Agnieszka Justyna Zaremba – psycholog, psychoterapeuta.

Agnieszka Robak – psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej, posiada wieloletnie doświadczenie pracy w zespołach orzeczeniowych, w zakresie konstruowania programów IPET, oraz szkolenia nauczycieli.

Zapisy: 

https://forms.office.com/r/XnZmHdsxbk

Terminy spotkań:

28.09.21; 19.10.21; 16.11.21; 14.12.21; 11.01.22; 15.02.22; 15.03.22; 19.04.22; 17.05.22; 21.06.22

Grupa wsparciowo - superwizyjna sieci współpracy i samokształcenia

Cel spotkań grupy: Wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, Omawianie własnej pracy w szkole, poradni, Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy, Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń, Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

Prowadzące:

Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Termin i czas: wtorki, w godzinach 10.00 – 14.00.

Daty spotkań: 21.09.21, 12.10.21, 9.11.21, 7.12.21, 11.01.22, 15.02.22, 8.03.22, 5.04.22, 10.05.22, 7.06.22.

Superwizje indywidualne dla specjalistów: psychologów, pedagogów prowadzących terapie indywidualne z młodzieżą i/lub pracujących z rodzicami NABÓR OTWARTY

Celem indywidualnych spotkań jest omawianie własnej pracy, poszerzanie rozumienia prowadzonych procesów i podejmowanych działań wobec młodych ludzi, poszerzenie wiedzy na temat zachodzących procesów rozwojowych i trudności w okresie adolescencji.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają 50 minut.

Superwizje indywidualne w roku szkolnym 2021/2022 prowadzi pani Anna Chrostowska-Buzun, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Osoby zainteresowane superwizją indywidualną prosimy o kontakt mailowy: a.chrostowska-buzun@mop-poradnia.pl

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wychowawców NABÓR OTWARTY

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy chcą porozmawiać o  sytuacji wychowawczej uczniów, własnej pracy.

Celem konsultacji jest poszerzanie rozumienia  potrzeb uczniów i podejmowanych wobec nich działań, szczególnie w obecnej sytuacji związanej z innym trybem pracy i zagrożeniem zachorowaniem Covid-19.

Spotkanie trwa 50 minut.

Konsultacje indywidualne w roku szkolnym 2021/2022 prowadzą : Anna Gawkowska, Beata Pluta, Joanna Fiks

Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni lub zgłoszenie na maila: a.chrostowska-buzun@mop-poradnia.pl

Przypominamy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznie, bez zgłoszeń, w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.

Więcej informacji w zakładce: KORONAWIRUS-WSPARCIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

WARSZTAT Odporność psychiczna - jak budować i wzmacniać nasze zdrowie psychiczne"

Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z młodzieżą w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych na warsztat

"Odporność psychiczna

jak budować i wzmacniać nasze zdrowie psychiczne"

Sytuacja przewlekłego stresu, związana m.in. z pandemią,  spowodowała nasilenie lęku, bezradności, poczucia straty wśród większości z nas, a szczególnie dotknęła dzieci i młodzież. Wymaga to od osób pracujących z młodzieżą, a także od ich rodziców i opiekunów, poszukiwania zasobów do wzmacniania odporności psychicznej. Zarówno własnej, jak i uczniów. Dotychczasowe, sprawdzone środki zaradcze i zasoby radzenia sobie ze stresem mogły się już wyczerpać.

Tematyka warsztatu nawiązuje do koncepcji "resilience", która zakłada możliwości budowania i rozwoju odporności przez całe życie. Sprawdzimy z czego składa się odporność psychiczna, co wpływa na jej wzrost, jak ją wzmacniać.

Poszukamy co dla każdego z uczestników może być czynnikiem wsparcia, profilaktyki i rozwoju zasobów psychicznych.

Forma: warsztat trwa 4 godziny i odbędzie się w Poradni MOP ul. Boryszewska 4

Liczba uczestników: 8-12 osób

Terminy do wyboru:

 • 15.01.2022 sobota w godz. 9.00-13.00 BRAK MIEJSC
 • 09.04.2022 sobota w godz. 9.00-13.00.

Jak się zapisać:

Prosimy o wypełnienie formularza zapisów: https://forms.office.com/r/YM571kTg47

Na zgłoszenia na warsztat 9.04.2022 czekamy do 7.03.2022

 

Prowadzące: Agnieszka Czechowska, Anna Gawkowska

Grupa wsparciowo-superwizyjna dla psychologów, pedagogów

Cel spotkań grupy: Wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, Omawianie własnej pracy w szkole, poradni, Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy, Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń, Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

Prowadzące:

Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Termin i czas: wtorki, w godzinach 10.00 – 14.00.

28.09.21, 26.10.21, 23.11.21, 14.12.21, 25.01.22, 22.02.22, 22.03.22, 26.04.22, 24.05.22, 21.06.22

Webinar "Umieć żyć na Alasce - jak budować odporność psychiczną? online
Zapraszamy
dyrektorów szkół i placówek/nauczycieli/psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych, na krótki webinar poświęcony zagadnieniu budowania odporności psychicznej.
Jest to webinar, który w ramach działań profilaktycznych powstał wiosną 2021 roku i był odpowiedzią na ten specyficzny czas, w którym przyszło nam wszystkim funkcjonować.
Webinar spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. W kliku sytuacjach pomógł również nauczycielom inaczej ukierunkować swoje działania.
Zawiera uniwersalne treści, bez względu na wiek. 
Jest to okazja to własnej refleksji na temat budowania odporności psychicznej  a także możliwość zapoznania się z ofertą działań profilaktycznych Poradni MOP dla szkół na rok szkolny 2021/2022.
Webinar odbędzie się:
5.10.2021 we wtorek, w godz. 10.00-11.30, na  ZOOM
na zgłoszenia czekamy do 29.09.21
Prosimy o wypełnienie formularza https://forms.office.com/r/vMmUMBkRPL 

Prowadząca:
Agnieszka Justyna Zaremba

Privacy Preference Center

Informacja o ciasteczkach

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Call Now Button Skip to content