Menu Zamknij

Profesjonaliści

Grupa superwizyjno-wsparciowa prowadzona w podejściu systemowym

Cele spotkań:

 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym
 • poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń)
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami
 • możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej
 • wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej
 • superwizja pracy psychoterapeutycznej

W roku szkolnym 2019/2020 będą funkcjonowały dwie grupy superwizyjne.

Grupa I- dedykowana psychologom, pedagogom pracującym w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Grupa II - dedykowana psychologom i pedagogom pracującym psychoterapeutycznie z młodzieżą i ich rodzicami w warszawskich poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych.

Prowadzące:

 • Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.
 • Agnieszka Czechowska – psycholog, psychoterapeutka. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży,  terapię rodzinną, spotkania poradnicze, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Kiedy: piątki w godzinach 10:00 – 14:00

Grupa I: 13.09.19, 04.10.19, 8.11.19, 6.12.19, 17.01.19, 28.02.20, 20.03.20, 24.04.20, 22.05.20, 19.06.20

Grupa II: 20.09.19, 18.10.19, 22.11.19, 20.12.19, 24.01.20, 6.03.20, 17.04.20, 08.05.20, 29.05.20- nabór otwarty

Osoby zainteresowane udziałem w grupach prosimy o wypełnienie karta zgłoszeniowa superwizje Poradnia MOP i przesłanie na adres: superwizje@mop-poradnia.pl do dnia 17.09.2019

Grupy superwizyjno-wsparciowe dla pracowników oświaty

Cel spotkań grupy:

 • omawianie własnej pracy w szkole
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy
 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości warsztatu pracy
 • możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy

Zakres spotkań:

Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej.

Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , superwizorka, psychoterapeutka, ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i konsultacje.

Przemysław Różański – pedagog, psychoterapeuta, ukończył szkolenie w Centum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener-edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną.

Monika Brzezińska-Okoń- pedagog, psychoterapeutka, superwizorka, ukończyła szkolenie Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.  Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców.

Kiedy: piątki w godzinach 9:00 – 13:00

Terminy spotkań:

Grupa I – superwizyjno-wsparciowa (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański) 20.09.19, 18.10.19, 15.11.19, 6.12.19, 17.01.19, 07.02.20, 13.03.20, 17.04.20, 15.05.20, 05.06.20

Grupa II  superwizyjno-wsparciowa (Prowadzące: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Monika Brzezińska-Okoń) 27.09.19, 25.10.19, 22.11.19, 20.12.19, 24.01.20, 28.02.20, 20.03.20, 24.04.20, 22.05.20, 19.06.20- nabór otwarty

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o wypełnienie karta zgłoszeniowa superwizje Poradnia MOP i przesłanie: superwizje@mop-poradnia.pl do dnia 17.09.2019.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Superwizje indywidualne dla specjalistów: psychologów, pedagogów prowadzących terapie indywidualne z młodzieżą i/lub pracujących z rodzicami

Celem indywidualnych spotkań jest omawianie własnej pracy, poszerzanie rozumienia prowadzonych procesów i podejmowanych działań wobec młodych ludzi, poszerzenie wiedzy na temat zachodzących procesów rozwojowych i trudności w okresie adolescencji.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają 50 minut.

Superwizje indywidualne w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi pani Anna Chrostowska-Buzun, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Osoby zainteresowane superwizją indywidualną prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią i umówienie się na spotkanie.

Grupa superwizyjna dla wychowawców "Dom przy Rynku"

Cele superwizji:

 • budowanie strategii pracy z wychowankami
 • rozwój kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną
 • współpraca w zespole
 • radzenie sobie w rozwiązywaniu osobistych problemów i trudności związanych z pracą zawodową

Prowadzący: Przemysław Różański

Terminy spotkań: 26.09.19, 14.11.19

Czwartek 10:00-14:00

Grupa superwizyjna dla psychologów i psychoterapeutów

Grupa jest dedykowana psychologom i psychoterapeutom prowadzącym oddziaływania terapeutyczne skierowane do młodzieży i rodziców w warszawskich placówkach oświatowych. 

Cele:

 • przedstawienie i analiza prowadzonych procesów terapeutycznych z młodzieżą i pracy z rodzicami
 • pogłębianie rozumienia problematyki klienta  - diagnoza i ustalenie planów oraz strategii terapeutycznych
 • badanie kontekstu wewnątrzpsychicznego oraz sytuacji rodzinnej/rówieśniczej/szkolnej
 • poszerzanie wiedzy z zakresu specyfiki  pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzicami
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych okresu dojrzewania
 • pogłębienie świadomości własnego warsztatu pracy
 • wsparcie emocjonalne w grupie profesjonalistów, możliwość dzielenia się swoją pracą z innymi osobami, wymiana doświadczeń

Kiedy: wtorki, godz. 9:00-13:00

Terminy spotkań:  1.10.2019; 5.11.2019; 13.12.2019; 7.01.2020; 4.02.2020; 3.03.2020; 7.04.2020; 5.05.2020; 2.06.2020- nabór otwarty

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o wypełnienie karta zgłoszeniowa superwizje Poradnia MOP i przesłanie na adres: superwizje@mop-poradnia.pl do dnia 17.09.2019

Prowadząca: Anna Chrostowska – Buzun – psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii dzieci i młodzieży PTPP.

Grupa wsparciowo - superwizyjna sieci współpracy i samokształcenia działająca w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania

Cel spotkań grupy:

 • Wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • Omawianie własnej pracy w szkole, poradni,
 • Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy,
 • Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
 • Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń,
 • Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

Prowadzące:

 • Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.
 • Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Termin i czas: wtorki, w godzinach 10.00 – 14.00.

Daty spotkań: 24.09.19, 15.10.19, 19.11.19, 17.12.19, 21.01.20, 25.02.20, 17.03.20, 21.04.20, 19.05.20, 16.06.20

Osoby zainteresowane udziałem w grupie prosimy o wypełnienie karta zgłoszeniowa superwizje Poradnia MOP i przesłanie na adres: superwizje@mop-poradnia.pl do dnia 17.09.2019

Nastolatek w szkole- warsztat dla nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Nastolatek w szkole - rozumienie specyfiki okresu dojrzewania

Warsztat dla nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zapraszamy wychowawców i nauczycieli warszawskich szkół na warsztat poświęcony rozumieniu specyfiki okresu dorastania. Celem warsztatu jest przygotowanie nauczycieli do zmienionej struktury funkcjonowania zarówno szkoły podstawowej w skład której wchodzą klasy z nastoletnimi uczniami, a także szkoły ponadpodstawowej, do której uczęszcza młodzież z różnego rocznika.

Cele warsztatu:

 • pogłębienie rozumienia sytuacji ucznia-nastolatka w sytuacji zmiany
 • przygotowanie się do prowadzenia klas złożonych z adolescentów
 • zwiększenie rozumienia specyfiki okresu dorastania
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • poszukiwanie możliwości wsparcia, sposobów radzenia sobie w pracy z nastolatkami

Jak się zapisać?

Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej Zgłoszenie Poradnia MOP Nastolatek w Szkole  do 3.02.2020 na adres: zapisy@mop-poradnia.pl

Grupa warsztatowa liczy 12-14 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dwa tygodnie przed warsztatem poprosimy Państwa o potwierdzenie udziału.

Gdzie i kiedy?

Warsztat odbędzie się w siedzibie Poradni, ul. Boryszewska 4 w Warszawie

Termin:

 • 27.09.2019 piątek 9.00-14.00
 • 25.10.2019 piątek 9.00-14.00
 • 29.11.2019 piątek 9.00-14.00
 • 13.03.2020 piątek: 9.00-14.00

 

Prowadzące: Anna Gawkowska, Agnieszka Czechowska, Elżbieta Gajda, Grażyna Rybczyńska, Agnieszka Justyna Zaremba

Nastolatek w szkole ponadpodstawowej- warsztat dla nauczycieli i wychowawców klas ponadpodstawowych

Nastolatek w szkole - rozumienie specyfiki okresu dojrzewania

Warsztat dla nauczycieli i wychowawców szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Zapraszamy wychowawców i nauczycieli warszawskich szkół ponadpodstawowych, szczególnie tegorocznych klas pierwszych, na warsztat poświęcony rozumieniu specyfiki okresu dorastania. Warsztat ma na celu rozwinięcie kompetencji wychowawczych nauczycieli w budowaniu relacji z nastoletnimi uczniami.

Cele warsztatu:

 • pogłębienie rozumienia sytuacji ucznia-nastolatka
 • przygotowanie się do prowadzenia klas złożonych z adolescentów
 • zwiększenie rozumienia specyfiki okresu dorastania
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • poszukiwanie możliwości wsparcia, sposobów radzenia sobie w pracy z nastolatkami

Jak się zapisać?

Prosimy o przesłanie Zgłoszenie-Poradnia-MOP-Nastolatek II do 7.10.2019 na adres: zapisy@mop-poradnia.pl

Grupa warsztatowa liczy 12-14 osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dwa tygodnie przed warsztatem poprosimy Państwa o potwierdzenie udziału.

Gdzie i kiedy?

Warsztat odbędzie się w siedzibie Poradni, ul. Boryszewska 4 w Warszawie

Termin:

 

Prowadzące: Agnieszka Czechowska, Anna Gawkowska

Trening pracy ze stresem w oparciu o techniki uważności

Trening pracy ze stresem w oparciu o techniki uważności - profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela/psychologa/pedagoga

Grupa przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych w Warszawie.

Oferta adresowana jest do osób zainteresowanych poznaniem i doświadczeniem osobistym technik uważności, których praktyka, szczególnie regularna, poprawia znacząco naszą funkcję refleksyjną.

Dzięki uważnemu doświadczeniu siebie jesteśmy gotowi bardziej przyglądać się sobie z zainteresowaniem i akceptacją, a mniej oceniać.

Praktykując taki sposób samopoznania redukujemy stres, gdyż nie wzmacniamy własnej skłonności do autokrytyki. W obszarze emocji powstaje więcej „miejsca” na zaciekawienie i spokój. Ciało ma szansę odprężyć się, gdyż część kumulowanych w nim trudnych wspomnień i doświadczeń zostaje zauważona, włączona w obszar świadomości z intencją odbarczenia od negatywnej oceny doznań. Możemy swobodniej czuć to, co czujemy. Myśleć te myśli, które napływają do naszego umysłu. Otoczyć uważnością reakcje naszego ciała. Praktykując uważność wobec siebie stajemy się też bardziej uważni i empatyczni wobec innych.

Pielęgnujemy w ten sposób dwa współistniejące i współzależne obszary naszej codziennej pracy: kontakt ze sobą samą (samym) i kontakt z naszymi uczniami, podopiecznymi, pacjentami, ich rodzinami, z naszymi kolegami i koleżankami z pracy.

Grupa może liczyć od 8 do 12 osób, trwa 7 spotkań.

Zgłaszając się na grupę prosimy o uwzględnienie, że ważna jest obecność na wszystkich spotkaniach.

Cel ogólny:

Omówienie i doświadczenie technik uważności

Cele szczegółowe:

 • Podstawowe zagadnienia pracy osobistej opartej na uważności
 • Uważność wobec ciała
 • Uważność w ruchu
 • Obserwacja oddechu
 • Obserwacja myśli
 • Obserwacja emocji
 • Wspólnota / empatia

Jak się zapisać?

Prosimy o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia Zgłoszenie-Poradnia-MOP-Uważność do 14.10.2019 na adres: zapisy@mop-poradnia.pl

Prowadząca:

Katarzyna Łukasik: psycholog, psychoterapeuta

Terminy: czwartek w godz. 10.00-12.00

24.10.2019; 7.11.2019; 21.11.2019; 5.12.2019; 19.12.2019;

9.01.2020; 23.01.2020

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnictwo z zespole reflektującym w terapii rodzin
Osoby, które są zainteresowane odbyciem praktyk w obszarze pracy terapeutycznej z rodzinami, zapraszamy do udziału w zespole reflektującym.
Zespół reflektujący to grupa co najmniej 2 obserwatorów terapii rodzinnej, którzy prowadzą ze sobą wymianę myśli, odczuć i wrażeń z  przebiegu obserwowanej terapii.
Wymiana ta następuje podczas przerwy w sesji, zaproponowanej przez terapeutę prowadzącego. Zespół reflektujący nie wchodzi tu w rolę dodatkowego terapeuty, który realizuje własną myśl strategiczną procesu terapeutycznego. Po wystąpieniu zespołu reflektującego, terapeuta zaprasza rodzinę do komentarzy wypowiedzi uczestników zespołu i jeśli jest to konieczne, prosi zespół o dodatkowe wyjaśnienia. Poszczególne fragmenty przebiegu sesji stanowią całość dwu i pół godzinnej sesji
terapeutycznej.
Terapię rodzinną z udziałem zespołu reflektującego prowadzi Zygfryd Klaus.
Osoby decydujące się na ten rodzaj pracy zobowiązują się do towarzyszenia danej rodzinie w całym procesie terapeutycznym.
Informujemy, że w roku 2019/2020 zakończyliśmy nabór dla uczestników zespołów reflektujących. 
Call Now Button