Menu Zamknij

Profesjonaliści

Grupa superwizyjno-wsparciowa prowadzona w podejściu systemowym

W roku szkolnym 2020/2021 nabór zamknięty

Cele spotkań: pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń) rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej superwizja pracy psychoterapeutycznej

Prowadzące:

Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Agnieszka Czechowska – psycholog, psychoterapeutka.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży,  terapię rodzinną, spotkania poradnicze, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Kiedy: piątki w godzinach 10:00 – 14:00

Grupy superwizyjno-wsparciowe dla pracowników oświaty prowadzone w modalności Gestalt

W roku szkolnym 2020/2021 nabór zamknięty.

Cel spotkań grupy: omawianie własnej pracy w szkole wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości warsztatu pracy możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy

Zakres spotkań: Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej.

Prowadzący:

Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , superwizorka, psychoterapeutka, ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i konsultacje.

Przemysław Różański – pedagog, psychoterapeuta, ukończył szkolenie w Centum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener-edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną.

Monika Brzezińska-Okoń- pedagog, psychoterapeutka, superwizorka, ukończyła szkolenie Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.  Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców.

Kiedy: piątki w godzinach 9:00 – 13:00

Terminy spotkań:

  • Grupa I – superwizyjno-wsparciowa (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański)
  • Grupa II –  superwizyjno-wsparciowa (Prowadzące: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Monika Brzezińska-Okoń)
Grupa superwizyjna dla psychologów i psychoterapeutów

W roku szkolnym 2020/2021 nabór zamknięty.

Grupa jest dedykowana psychologom i psychoterapeutom prowadzącym oddziaływania terapeutyczne skierowane do młodzieży i rodziców w warszawskich placówkach oświatowych.

Cele: przedstawienie i analiza prowadzonych procesów terapeutycznych z młodzieżą i pracy z rodzicami pogłębianie rozumienia problematyki klienta  - diagnoza i ustalenie planów oraz strategii terapeutycznych badanie kontekstu wewnątrzpsychicznego oraz sytuacji rodzinnej/rówieśniczej/szkolnej poszerzanie wiedzy z zakresu specyfiki  pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzicami poszerzenie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych okresu dojrzewania pogłębienie świadomości własnego warsztatu pracy wsparcie emocjonalne w grupie profesjonalistów, możliwość dzielenia się swoją pracą z innymi osobami, wymiana doświadczeń

Kiedy: wtorki, godz. 9:00-13:00

Terminy spotkań:  w ustaleniu

Prowadząca: Anna Chrostowska – Buzun – psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii dzieci i młodzieży PTPP.

Grupa wsparciowo - superwizyjna sieci współpracy i samokształcenia działająca w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania

W roku szkolnym 2020/2021 nabór do grupy jest zamknięty.

Cel spotkań grupy: Wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, Omawianie własnej pracy w szkole, poradni, Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy, Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń, Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

Prowadzące:

Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Termin i czas: wtorki, w godzinach 10.00 – 14.00.

Daty spotkań:  w ustaleniu.

Trening pracy ze stresem w oparciu o techniki uważności - NABÓR ZAMKNIĘTY

Trening pracy ze stresem w oparciu o techniki uważności - profilaktyka wypalenia zawodowego w pracy nauczyciela/psychologa/pedagoga

Grupa przeznaczona jest dla nauczycieli, pedagogów, psychologów pracujących w szkołach i placówkach oświatowych w Warszawie. Oferta adresowana jest do osób zainteresowanych poznaniem i doświadczeniem osobistym technik uważności, których praktyka, szczególnie regularna, poprawia znacząco naszą funkcję refleksyjną. Dzięki uważnemu doświadczeniu siebie jesteśmy gotowi bardziej przyglądać się sobie z zainteresowaniem i akceptacją, a mniej oceniać. Praktykując taki sposób samopoznania redukujemy stres, gdyż nie wzmacniamy własnej skłonności do autokrytyki. W obszarze emocji powstaje więcej „miejsca” na zaciekawienie i spokój. Ciało ma szansę odprężyć się, gdyż część kumulowanych w nim trudnych wspomnień i doświadczeń zostaje zauważona, włączona w obszar świadomości z intencją odbarczenia od negatywnej oceny doznań. Możemy swobodniej czuć to, co czujemy. Myśleć te myśli, które napływają do naszego umysłu. Otoczyć uważnością reakcje naszego ciała. Praktykując uważność wobec siebie stajemy się też bardziej uważni i empatyczni wobec innych. Pielęgnujemy w ten sposób dwa współistniejące i współzależne obszary naszej codziennej pracy: kontakt ze sobą samą (samym) i kontakt z naszymi uczniami, podopiecznymi, pacjentami, ich rodzinami, z naszymi kolegami i koleżankami z pracy.

Grupa może liczyć od 8 do 10 osób, trwa 8 spotkań. Zgłaszając się na grupę prosimy o uwzględnienie, że ważna jest obecność na wszystkich spotkaniach.

Cel ogólny: Omówienie i doświadczenie technik uważności

Cele szczegółowe: Podstawowe zagadnienia pracy osobistej opartej na uważności Uważność wobec ciała Uważność w ruchu Obserwacja oddechu Obserwacja myśli Obserwacja emocji Wspólnota / empatia

Jak się zapisać? Prosimy o przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia Zgłoszenie-Poradnia-MOP-Uważność do 30.10.2020 na adres: zapisy@mop-poradnia.pl

Prowadząca: Katarzyna Łukasik: psycholog, psychoterapeuta

Terminy: czwartek w godz. 10.00-12.00 12.11.2020; 26.11.2020; 3.12.2020; 17.12.2020; 7.01.2021; 4.02.2021; 18.02.2021; 4.03.2021

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji ograniczenia pracy bezpośredniej z powodu Covid-19 przejdziemy na pracę on line.

Ulotka: uważnośćMOP

Grupa superwizyjno-wsparciowa dla pracowników oświaty - NABÓR ZAMKNIĘTY

Zapraszamy do udziału w nowo powstającej grupie superwizyjnej!

Cele spotkań: pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń) rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej superwizja pracy psychoterapeutycznej

Prowadzące:

Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Agnieszka Czechowska – psycholog, psychoterapeutka. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży,  terapię rodzinną, spotkania poradnicze, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Kiedy: piątki w godzinach 10:00 – 14:00 2020: 25.09; 23.10; 27.11; 18.12; 2021: 29.01; 26.02, 26.03; 23.04; 21.05; 18.06

Jak się zapisać?:  Do 20 września 2020 proszę o przesłanie karta-zgłoszeniowa-superwizje-Poradnia-MOP 2021 na adres a.czechowska@mop-poradnia.pl

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat radzenia sobie ze stresem w sytuacji pandemii - 2 spotkania

Dla kogo? Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów zatrudnionych w placówkach oświatowych w Warszawie.

Dla osób ciekawych technik poznawczo – behawioralnych, chcących wzmacniać swój warsztat umiejętności radzenia sobie ze stresem własnym oraz chcących pracować nad poszukiwaniem możliwości pomagania uczniom w tej trudnej dla wszystkich sytuacji. W jakim celu? Celem jest uzyskanie możliwości wsparcia, zapobieganie wypaleniu zawodowemu, doświadczenie w dzieleniu się problemami, wspólne poszukiwanie rozwiązań, doskonalenie technik redukcji stresu, pogłębianie umiejętności pracy z grupą, zwiększanie bazy technik i metod pracy z uczniem, próba odnalezienia się w dobrostanie psycho-fizycznym w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej.

Termin: czwartki 10.00-14.00 w dniach: 30.10.2020 r. i 20.11.2020 r.

Grupa: Zapraszamy 8 osób, gotowych do przejścia na system pracy on line, gdyby pojawiły się ograniczenia z powodu Covid – 19. Całość warsztatu składa się z 2 spotkań.

Prowadząca: Anna Gawkowska – pedagog, psycholog, psychoterapeuta

Zapisy: proszę przesłać Zgłoszenie-Poradnia-MOP-Stres-Pandemia do dnia 15.10.2020r na zapisy@mop-poradnia.pl.

Przed rozpoczęciem warsztatu poprosimy Państwa o potwierdzenie udziału.  Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ulotka: stres_MOP

Superwizje indywidualne dla specjalistów: psychologów, pedagogów prowadzących terapie indywidualne z młodzieżą i/lub pracujących z rodzicami

Celem indywidualnych spotkań jest omawianie własnej pracy, poszerzanie rozumienia prowadzonych procesów i podejmowanych działań wobec młodych ludzi, poszerzenie wiedzy na temat zachodzących procesów rozwojowych i trudności w okresie adolescencji.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają 50 minut.

Superwizje indywidualne w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi pani Anna Chrostowska-Buzun, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Osoby zainteresowane superwizją indywidualną prosimy o kontakt mailowy: a.chrostowska-buzun@mop-poradnia.pl

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wychowawców

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy chcą porozmawiać o  sytuacji wychowawczej uczniów, własnej pracy.

Celem konsultacji jest poszerzanie rozumienia  potrzeb uczniów i podejmowanych wobec nich działań, szczególnie w obecnej sytuacji związanej z innym trybem pracy i zagrożeniem zachorowaniem Covid-19.

Spotkanie trwa 50 minut.

Konsultacje indywidualne w roku szkolnym 2020/2021 prowadzi pani Beata Pluta, Joanna Fiks

Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni lub zgłoszenie na maila: a.chrostowska-buzun@mop-poradnia.pl

Przypominamy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznie, bez zgłoszeń, w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.

Więcej informacji w zakładce: KORONAWIRUS-WSPARCIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Odporność psychiczna w czasie pandemii i nauczania zdalnego- warsztat online

"Odporność psychiczna w czasie pandemii i nauczania zdalnego"

Zapraszamy wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych pracujących z młodzieżą w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych na warsztat poświęcony wzmacnianiu odporności psychicznej. Zarówno własnej jaki i u wychowanków. Sytuacja pandemii i nauczania zdalnego spowodowała wzrost zmęczenia, frustracji, stresu i poczucia bezradności zarówno w uczniach, wychowawcach i rodzicach. Dotychczasowe, sprawdzone środki zaradcze i zasoby radzenia sobie ze stresem mogły się już wyczerpać. Obecna sytuacja powoduje konieczność poszukiwania nowych metod pracy, innych środków wychowawczych i kontaktu z uczniem. Potrzebujemy innych sposobów radzenia sobie ze stresem, poszukiwania wsparcia, zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Koncepcja "resilience" zakłada w sobie możliwości budowania i rozwoju odporności przez całe życie. Sprawdzimy z czego składa się odporność psychiczna, co wpływa na jej wzrost, jak ją wzmacniać. Poszukamy co dla każdego z uczestników może być czynnikiem wsparcia, profilaktyki i rozwoju.

Forma: warsztat trwa 4 godziny i odbędzie się online na ZOOM.

Nasza propozycja nie jest webinarem, zawiera formy warsztatowe, np. praca w parch, w małych zespołach. Warunkiem udziału w warsztacie jest włączona kamera i głośnik oraz zapewnienie prywatności  spotkania poprzez zapewnienie osobnego pomieszczenie czy słuchawek. Warsztaty nie są przez nas nagrywane a także zobowiązujemy Państwa do nienagrywania ich, do nierobienia zdjęć. Państwa wizerunek nie jest przez nas przetwarzany. Kontakt wizualny jest istotny ze względu na warsztatową formę pracy.

Liczba uczestników: 16-20 osób

Terminy do wyboru:

  • 20.03.2021 sobota w godz. 9.00-13.00. miejsc brak
  • 27.03.2021 sobota w godz. 9.00-13.00. miejsc brak
  • 29.05.2021- zapisy otwarte do 10.05.21 lub wyczerpania miejsc
  • 19.06.2021  - zapisy otwarte do 10.05.21 lub wyczerpania miejsc

Prowadzące: Agnieszka Czechowska, Anna Gawkowska

Jak się zapisać: Poprzez formularza zapisów - https://forms.office.com/r/gpJDBkf2iw

Skontaktujemy się z Państwem i tydzień przed warsztatem poprosimy o potwierdzenie udziału. Dzień przed warsztatem wyślemy na adres e-mail link do spotkania.

Call Now Button

Skip to content