Menu Zamknij

Profesjonaliści

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wychowawców NABÓR OTWARTY

Zapraszamy nauczycieli i wychowawców, którzy chcą porozmawiać o  sytuacji wychowawczej uczniów, własnej pracy.

Celem konsultacji jest poszerzanie rozumienia  potrzeb uczniów i podejmowanych wobec nich działań.

Spotkanie trwa 50 minut.

Konsultacje indywidualne w roku szkolnym 2022/2023 prowadzą: Beata Pluta, Dorota Staniszewska, Katarzyna Łukasik.

Osoby zainteresowane konsultacją indywidualną prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni lub zgłoszenie na maila:  AChrostowska@eduwarszawa.pl 

Przypominamy o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznie, bez zgłoszeń, w każdy poniedziałek w godzinach 10.00-14.00.

Więcej informacji w zakładce: TELEFONICZNE WSPARCIE DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Superwizje indywidualne dla specjalistów: psychologów, pedagogów prowadzących terapie indywidualne z młodzieżą i/lub pracujących z rodzicami NABÓR OTWARTY

Celem indywidualnych spotkań jest omawianie własnej pracy, poszerzanie rozumienia prowadzonych procesów i podejmowanych działań wobec młodych ludzi, poszerzenie wiedzy na temat zachodzących procesów rozwojowych i trudności w okresie adolescencji.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają 50 minut.

Superwizje indywidualne w roku szkolnym 2022/2023 prowadzi pani Anna Chrostowska-Buzun, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Osoby zainteresowane superwizją indywidualną prosimy o kontakt mailowy:  AChrostowska@eduwarszawa.pl

Grupa superwizyjno-wsparciowa prowadzona w podejściu systemowym

Osoby zainteresowane udziałem w tej grupie w roku szkolnym 2022/2023 prosimy o kontakt mailowy AGawkowska@eduwarszawa.pl

Cele spotkań: pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń) rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej superwizja pracy psychoterapeutycznej

Prowadzące:

Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Elzbieta Gajda– pedagog, psychoterapeutka.

Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Kiedy: piątki w godzinach 10:00 – 14:00

Grupa wsparciowo - superwizyjna dla pracowników oświaty prowadzona w modalności systemowo-humanistycznej. NABÓR

Cel spotkań grupy: omawianie własnej pracy w szkole,  wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom , osobisty rozwój umiejętności, technik i  warsztatu pracy,  możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących  pracy z uczniami, rodzicami, współpracownikami.

Zakres spotkań: Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej. Spotkania przewidują też korzystanie ze wsparcia zawodowego i osobistego wspierającego wzrost i rozwój uczestników. Szczególna uwaga może być położona na rozumienie systemów rodzinnych i konsekwencji trudności rodzinnych w szkole.

Uczestnicy: serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą w warszawskich placówkach oświatowych

Prowadzące:

Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , certyfikowana superwizorka i psychoterapeutka w modalności Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Ma wieloletnią praktykę w pracy indywidualnej , grupowej, rodzinnej i konsultacyjnej z uczniami, rodzicami, rodzinami. Od wielu lat z satysfakcją pracuje superwizyjnie i szkoleniowo z pedagogami i psychologami w oświacie.

Kiedy: piątki od września 2022r do czerwca 2023r w godzinach 9:00 – 13:00

Terminy spotkań:

30.09.2022, 28.10.2022, 25.11.2022, 9.12.2022  (kolejne terminy od stycznia do czerwca zostaną podane w grudniu 2022r)

Mamy 2 wolne miejsca!

Chętne osoby prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz.

Prowadzące skontaktują się z Państwem i potwierdzą uczestnictwo.

Grupa superwizyjno-wsparciowa dla pracowników oświaty prowadzona w modalności Gestalt

Cel spotkań grupy: omawianie własnej pracy w szkole, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom, osobisty rozwój umiejętności, technik i warsztatu pracy, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy z uczniami, rodzicami, współpracownikami

Zakres spotkań: spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej. Spotkania przewidują też korzystanie ze wsparcia zawodowego i osobistego wspierającego wzrost i rozwój uczestników

Uczestnicy: serdecznie zapraszamy pedagogów i psychologów pracujących z młodzieżą w warszawskich placówkach oświatowych

Prowadzący:

Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , certyfikowana superwizorka i psychoterapeutka w modalnosci Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Ma wieloletnią praktykę w pracy indywidualnej , grupowej, konsultacyjnej z uczniami, rodzicami, rodzinami. Od wielu lat z satysfakcją pracuje superwizyjnie i szkoleniowo z pedagogami i psychologami w oświacie.

Maria Horawa – psycholog, psychoterapeutka Gestalt, ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener-edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną.

Kiedy: raz w miesiącu, w piątki od września 2022r do czerwca 2023r w godzinach 9:00 – 13:00

Terminy: 23.09.2022, 21.10.2022, 18.11.2022, 2.12.2022 (kolejne terminy od stycznia do czerwca zostaną podane w grudniu 2022r)

W tej chwili prowadzimy nabór na 6 wolnych miejsc- na zgłoszenia czekamy do 16.09.22.

Prosimy wypełnić formularz. Po 16.09.22 prowadzące skontaktują się ze zgłoszonymi osobami i potwierdzą udział.

Grupa wtorkowa 1: wsparciowo - superwizyjna dla psychologów i pedagogów pracujących w oświacie

Grupa wtorkowa 1 - wsparciowo - superwizyjna

Cel spotkań grupy:

wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, Omawianie własnej pracy w szkole, poradni, Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy, Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń, Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej. Prowadzimy dwie osobne grupy, w rożne wtorki danego miesiąca, w okresie wrzesień-czerwiec.

Ważna jest obecność i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy!

Terminy spotkań: 20.09.22, 11.10.22, 15.11.22, 6.12.22, 10.01.23, 7.02.23, 7.03.234.04.23, 9.05.23, 6.06.23. 
Liczba wolnych miejsc: 4-5 osób.
Pierwsze spotkanie dla nowych osób: 11.10.2022
Zgłoszenia poprzez formularz
Termin i czas: wtorki, w godzinach 10.00 – 14.00.
Prowadzące skontaktują się z zapisanymi osobami i potwierdzą uczestnictwo w grupie.

Prowadzące:

Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Grupa wtorkowa 2: wsparciowo-superwizyjna dla psychologów i pedagogów pracujących w oświacie

Grupa wtorkowa 2 - wsparciowo-superwizyjna

Cel spotkań grupy:

wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami, Omawianie własnej pracy w szkole, poradni, Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy, Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń, Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej. Prowadzimy dwie osobne grupy, w rożne wtorki danego miesiąca, w okresie wrzesień-czerwiec.

Ważna jest obecność i uczestnictwo we wszystkich spotkaniach grupy!

Terminy spotkań: 27.09.22, 25.10.22, 29.11.22, 20.12.22, 24.01.23, 28.02.23, 28.03.2325.04.23, 23.05.23, 20.06.23.

Liczba wolnych miejsc: 6-7 osób.
Pierwsze spotkanie dla nowych osób: 25.10.2022
Zgłoszenia poprzez  formularz 
Termin i czas: wtorki, w godzinach 10.00 – 14.00.
Prowadzące skontaktują się z zapisanymi osobami i potwierdzą uczestnictwo w grupie.

Prowadzące:

Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Webinar "Umieć żyć na Alasce - jak budować odporność psychiczną? online PLANUJEMY KOLEJNĄ EDYCJĘ WIOSNĄ 2023
Proszę śledzić nasza stronę lub zapisać się do newslettera- planujemy koleją edycję jesienią 2022!
Zapraszamy
dyrektorów szkół i placówek/nauczycieli/psychologów i pedagogów szkolnych pracujących w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych, na krótki webinar poświęcony zagadnieniu budowania odporności psychicznej.
Jest to webinar, który w ramach działań profilaktycznych powstał wiosną 2021 roku i był odpowiedzią na ten specyficzny czas, w którym przyszło nam wszystkim funkcjonować.
Webinar spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. W kliku sytuacjach pomógł również nauczycielom inaczej ukierunkować swoje działania.
Zawiera uniwersalne treści, bez względu na wiek.
Jest to okazja to własnej refleksji na temat budowania odporności psychicznej  a także możliwość zapoznania się z ofertą działań profilaktycznych Poradni MOP dla szkół na rok szkolny 2021/2022.
Webinar odbędzie się:
5.10.2021 we wtorek, w godz. 10.00-11.30, na  ZOOM
na zgłoszenia czekamy do 29.09.21
Prosimy o wypełnienie formularza https://forms.office.com/r/vMmUMBkRPL

Prowadząca:
Agnieszka Justyna Zaremba

Qigong- techniki relaksacyjne dla każdego

Dla kogo: warsztat dla nauczycieli, dyrektorów, pracowników oświaty pracujących w warszawskich szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych

Cele: celem warsztatu jest rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem. W związku ze specyfiką i skalą trudności wywołaną pandemią Covid-19 (pracą zdalną, lockdown) doświadczamy długoterminowego obciążenia, które doprowadza do wyczerpania i bardzo narusza dobrostan psychofizyczny.

Chcemy zaproponować metody radzenia sobie ze stresem poprzez pracę z ciałem.

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają zestaw prostych ćwiczeń fizycznych, technik oddechowych, które służą budowaniu świadomego kontaktu z ciałem, pozbywaniu się napięć. Ćwiczenia te można wykonywać samemu a także można je robić razem z uczniami.

Warsztat opiera się na praktycznych ćwiczeniach, należy ubrać się w wygodny, niekrępujący ruchy strój.

Liczba uczestników: 8-10 osób.

Termin:

  • 24 października 2022 (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00
  • 26 listopada 2022 (sobota) w godz. 10.00-14.00
  • 28 listopada 2022 (poniedziałek) w godz. 10.00-14.00

Prowadzący: Radek Węglarz- dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor i nauczyciel Tai Chi

Zapisy: poprzez formularz zgłoszeniowy. 

Tydzień przed warsztatem poprosimy o potwierdzenie obecności.

Realizacja warsztatu jest możliwa dzięki środkom z grantu "Gdy świat stanął na głowie- czyli jak zachować zdrowie w pandemicznym czasie" i jest elementem Warszawskiego Programu Wsparcia.

PO-MOC do pomocy! warsztat dla nauczycieli, psychologów, pedagogów

Warsztat „PO-MOC” jest przeznaczony dla nauczycieli, psychologów, pedagogów.

Zapraszamy na spotkanie w gronie osób pracujących w obszarze edukacji i pomagania.

Obszarem Państwa codziennej pracy jest dobrostan innych. Ten fakt przekłada się na szereg wyzwań. Tym razem jednak zachęcimy Państwa, abyście zwrócili swoje zainteresowanie ku sobie samym. Uważamy bowiem, że poznawanie własnych potrzeb, zasobów i ograniczeń jest kluczowe, aby móc w dobry dla siebie i swoich uczniów/klientów sposób mierzyć się z zawodowymi wyzwaniami. Warto, aby taka wiedza stała  się podstawą planowania pracy, rozwoju oraz odpoczynku.

Zachęcając Państwa do takiego myślenia już na początku roku szkolnego mamy nadzieję, że troska o siebie stanie się stałym elementem zawodowego warsztatu. Jest to szczególnie ważne w postpandemicznej rzeczywistości.

Warsztat odbędzie się 16 i 17.09.2022 w siedzibie Poradni Specjalistycznej MOP przy ul. Boryszewskiej 4.

16.09.2022 w godz. 16.00-19.00 a 17.09.2022 w godz. 9.00-16. 00

Konieczna jest gotowość uczestniczenia w obu dniach warsztatu.

Prowadzące: Katarzyna Łukasik (psycholog, psychoterapeuta) i Katarzyna Żakowska-Bąk (pedagog specjalny, psychoterapeuta)

Grupa będzie liczyć 6 osób.

Warsztat zostanie poprowadzony aktywnymi metodami: stworzymy przestrzeń do autorefleksji, dialogu i doświadczenia bardziej niż słuchania wykładu.

W proponowanym warsztacie zaprosimy Państwa do refleksji uwzględniającej następujące obszary:

  • Relacje społeczne
  • Potrzeby osobiste i zawodowe
  • Zasoby – pogłębienie wiedzy o sobie w kontekście już istniejących talentów i umiejętności
  • Rozwój – pragnienia, cele i marzenia
  • Zainteresowania, relaks i czas wolny
  • Uważność, relaksacja
  • Dbanie o ciało, ruch

Zapisy do 5.09.2022 po poprzez formularz: https://forms.office.com/r/cyzfaAJy1U 

Z zapisanymi osobami skontaktujemy się po 8.09.2022 i poprosimy o potwierdzenie udziału.

Zapraszamy serdecznie!

Katarzyna Łukasik, Katarzyna Żakowska-Bąk 

Realizacja warsztatu jest możliwa dzięki środkom z grantu "Gdy świat stanął na głowie- czyli jak zachować zdrowie w pandemicznym czasie"- edycja jesienna i jest elementem Warszawskiego Programu Wsparcia.

Privacy Preference Center

Informacja o ciasteczkach

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Call Now Button Skip to content