Menu Zamknij

O poradni

#JesteśmyzWami


 

 

Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00

w soboty w godzinach 9.00-13.00.

Sekretariat czynny jest w godzinach 8.00-19.00 i w soboty 9.00-13.00.

Do budynku Poradni wpuszczamy tylko umówione osoby. Pozostałe osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 515 103 831 

lub e-mail: poradniamop@eduwarszawa.pl

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami: AKTUALNOŚCI


Poradnia Specjalistyczna MOP udziela nieodpłatnej pomocy psychologicznej młodzieży w wieku 15-19 lat, uczącej się w warszawskich szkołach oraz ich rodzicom, wychowawcom i nauczycielom. 

Prowadzimy działalność terapeutyczną, profilaktyczną i edukacyjną.

Organem prowadzącym poradnię jest Urząd m. st. Warszawy, organem nadzorującym merytorycznie jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poradni Specjalistycznej MOP!


Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL uczniów i uczennic korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poradni. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

Call Now Button Skip to content