Menu Zamknij

Inne miejsca

Poradnie dla dzieci i młodzieży

Specjalistyczna Poradnia OPTA

Specjalistyczna Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
tel. 22 826-39-16
www.optaporadnia.pl

Poradnia Specjalistyczna TOP

Poradnia Specjalistyczna TOP
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-77-17
www.poradnia-top.pl

Powiślańska Fundacja Społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna
Poradnia Uzależnień dla Młodzieży
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
tel. 22 625-77-82
www.pfs.pl

Młodzieżowa Poradnia Poza Iluzją

Młodzieżowa Poradnia
Profilaktyki i Terapii
„Poza Iluzją”
ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel. 22 844-94-61
www.pozailuzja.pl

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA Bielany

EZRA - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla dzielnicy Bielany
ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany
rejestracjabielany@ezrauksw.pl

Nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego?fbclid=IwAR0WpK3KR7Ue-B-CSkPlR5h6KAIhIjNCGYKk5HK9CHxSvHCOwPVD_HiWf68

 

Lista_ośrodków_środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce

Nowe ośrodki pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży w Warszawie
Kryzysy psychiczne dzieci i nastolatków to palący problem ostatnich lat. Dlatego Warszawa uruchamia dwa nowe zespoły terapeutyczne – przy al. Wyzwolenia 6 w Śródmieściu oraz przy ul. Przykoszarowej 16 na Białołęce.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ będzie prowadził ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej oraz psychoterapeutycznej, w związku z czym otwiera właśnie CenTrum ROzwoju TwojeGo POtencjału – TOGO. Centrum zapewni środowiskową opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i nastolatków.

 Presja, której doświadczają dzieci i młodzież jest olbrzymia, a w połączeniu z brakiem czasu na rozmowę prowadzi do poważnych kryzysów psychicznych. Dlatego od dawna zabiegaliśmy o finansowanie NFZ dla nowych placówek wsparcia psychologicznego w mieście – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Z konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej będą mogły skorzystać osoby uczące się do 21 roku życia oraz ich rodzice i opiekunowie prawni. Placówka zapewnia profesjonalną pomoc medyczną oraz szybki kontakt ze specjalistą. W ramach opieki ośrodek zapewnia usługi z zakresu konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej, obejmujące m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny, trudności wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek oferuje również wsparcie dla nieletnich rodziców.

– W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych oraz ich rodzin, ze względu na pandemię koronawirusa, w pierwszym etapie działalności specjaliści udzielają porad zarówno w formie konsultacji bezpośrednich w siedzibie Centrum TOGO, jak również zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych – mówi Izabela Marcewicz–Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Wizyty nie wymagają skierowania lekarskiego i są bezpłatne. Umawianie konsultacji w TOGO odbywa się telefonicznie:

 • przychodnia przy al. Wyzwolenia 6, tel. 501 408 407 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00);
 • przychodnia przy ul. Przykoszarowej 16, tel. 501 408 409 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00).

http://www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22249-nowe-osrodki-opieki

 

Środowiskowa Opieka Psychologiczna i Psychoterapeutyczna Ochota i Ursus

Informujemy, że SZPZLO Warszawa-Ochota utworzył na terenie Dzielnicy Ochota i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

OCHOTA
Centrum Zdrowia Psychicznego
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Skarżyńskiego 1
02-377 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 22 822 83 35

URSUS
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Sosnowskiego 18 (III piętro)
02-495 Warszawa
Telefon kontaktowy +48 517 322 387

W ośrodku prowadzona będzie terapia dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki oraz kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia, a także dla ich rodzin lub opiekunów prawnych.

W ośrodku pacjenci otrzymają opiekę psychologa, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów
w zakresie:

 • Porady diagnostycznej;
 • Porady psychologicznej;
 • Sesji psychoterapii indywidualnej;
 • Sesji psychoterapii rodzinnej;
 • Sesji psychoterapii grupowej;
 • Sesji wsparcia psychospołecznego;
 • Wizyty, porady domowej lub środowiskowej.

W ośrodku kontynuować swoją terapię będą mogli również pacjenci, którzy opuścili szpital
i potrzebują psychoterapii. Skierowanie do ośrodka nie jest wymagane.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA Żoliborz

EZRA UKSW sp. z o.o w ramach kontraktu z NFZ uruchomiła nowy ośrodek psychologiczno-psychoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Żoliborz.

Nie potrzebne są skierowania- wystarczy być zameldowanym w dzielnicy Żoliborz.

Ośrodek znajduje się przy ul. Szamockiej 10c

tel: 536 777 251

poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00

środa, piątek 11.00-20.00

 

 

 

Poradnie dla studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów
ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
tel. 22 822-29-43
zapisy w godz. 9:00-14:00

Akademicki Ośrodek Psychoterapii

Akademicki Ośrodek Psychoterapii
ul. Smyczkowa 11a
tel. 22 853-76-72
zapisy w godz. 11.00 – 13.00

Poradnie rodzinne

Specjalistyczna Poradnia Uniwersytet dla Rodziców

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-24-46
www.sppp-udr.org

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
http://www.wcpr.pl/

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E

01-471 Warszawa

tel: 22 664 13 42

http://www.poradniarodzinnabemowo.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 22 612-77-97

http://sprwawer.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

Al. Zjednoczenia 11
01-829 Warszawa
tel. 22 864-73-06

http://www.sprbielany.waw.pl

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy psychologicznej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej
ul. Wiśniowa 42 lok. 39
05-077 Warszawa
www.fundacjacel.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje)
Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
www.fdds.pl

Stowarzyszenie Dla Rodzin

Stowarzyszenie Dla Rodzin
ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek)
ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga Północ)
ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka, Tarchomin)
http://stowarzyszeniedlarodzin.pl

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
www.tpm.org.pl

Stowarzyszenie Aslan

Stowarzyszenie Aslan
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
http://www.aslan.org.pl/

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” to zespół specjalistów udzielających profesjonalnej pomocy psychologicznej młodzieży (13 – 18 lat) i młodym dorosłym (18 – 30 lat).

Część działań Stowarzyszenia Półpiętro jest nieodpłatna - finansowana ze środków publicznych.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://www.polpietro.org/

Zapisy na psychoterapię, warsztaty i zajęcia grupowe – tel. 539 657 771

Informacje o obozach letnich i zimowych – tel. 606 897 518

Siedziba Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”
ul. Twarda 1
00-114 Warszawa

Pozostałe

Serwis Pomoc Dziecku

Serwis Pomoc Dziecku – serwis Biura Edukacji informujący o ofercie publicznych placówek z obszaru edukacji, pomocy społecznej i zdrowia w Warszawie

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do warszawskich szkół

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego - http://crdz.wcies.edu.pl - dla uczniów, rodziców i nauczycieli warszawskich szkół

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – linia 116 111 dostępna: poniedziałek-niedziela w godz. 12:00-2:00

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Fundacja Nagle Sami

Fundacja Nagle Sami – bezpłatny telefon wsparcia 800 108 108   Linia adresowana jest do osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - składa się z trzech oddziałów:

 1. Dział Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 (Warszawa Ursynów)
  – ambulatorium i hostel czynne całodobowo. Tel./fax: 22 855 44 32, + 48 514 202 619
 2. Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 (Warszawa Mokotów)
  – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 845 12 12, + 48 667 833 400
 3. Punkt Interwencyjny przy Pl. Dąbrowskiego 7 (Warszawa Śródmieście)
  – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 837 55 59, +48 535 430 902
Fundacja Zobacz Jestem

Fundacja Zobacz…JESTEM zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: zaburzeń odżywiania się, autoagresji, depresji, zachowań samobójczych i przemocy rówieśniczej. Prowadzi działania edukacyjne i wspiera rodziców, nauczycieli, wszelkie instytucje pracujące i pomagające na rzecz dzieci i młodzieży.

Jestem PoMOC nowy projekt – bezpłatne grupy wsparcia, konsultacje indywidualne i warsztaty

Jestem PoMOC nowy projekt – bezpłatne grupy wsparcia, konsultacje indywidualne i warsztaty

 

Adres korespondencyjny i siedziba:

ul. Czerniakowska 159, kl. I, domofon: 200
00-453 Warszawa

Numer telefonu:

Fundacja: (+48) 883-337-883

Poradnia: (+48) 883-336-883

E-mail:

Fundacja: kontakt@zobaczjestem.pl

Poradnia: poradnia@zobaczjestem.pl

Telefony zaufania

Antydepresyjny Telefon

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00

czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 654 40 41

czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00

Strony informacyjne

Forum Przeciw Depresji

Kampania Disorder? No problem!

Call Now Button