Menu Zamknij

Inne miejsca

Poradnie dla dzieci i młodzieży

Specjalistyczna Poradnia OPTA

Specjalistyczna Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
tel. 22 826-39-16
www.optaporadnia.pl

Poradnia Specjalistyczna TOP

Poradnia Specjalistyczna TOP
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-77-17
www.poradnia-top.pl

Powiślańska Fundacja Społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna
Poradnia Rodzinna
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
tel. 22 625-77-82
www.pfs.pl

Młodzieżowa Poradnia Poza Iluzją

Młodzieżowa Poradnia
Profilaktyki i Terapii
„Poza Iluzją”
ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel. 22 844-94-61
www.pozailuzja.pl

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA BIELANY

EZRA - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla dzielnicy Bielany
ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany
rejestracjabielany@ezrauksw.pl

Nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w POLSCE lista

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego?fbclid=IwAR0WpK3KR7Ue-B-CSkPlR5h6KAIhIjNCGYKk5HK9CHxSvHCOwPVD_HiWf68

Lista_ośrodków_środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce- stan na maj 2020r.

Nowe ośrodki pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży ŚRÓDMIEŚCIE I BIAŁOŁĘKA
Kryzysy psychiczne dzieci i nastolatków to palący problem ostatnich lat. Dlatego Warszawa uruchamia dwa nowe zespoły terapeutyczne – przy
al. Wyzwolenia 6 w Śródmieściu oraz przy
ul. Przykoszarowej 16 na Białołęce.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ będzie prowadził ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej oraz psychoterapeutycznej, w związku z czym otwiera właśnie CenTrum ROzwoju TwojeGo POtencjału – TOGO. Centrum zapewni środowiskową opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i nastolatków.

 Presja, której doświadczają dzieci i młodzież jest olbrzymia, a w połączeniu z brakiem czasu na rozmowę prowadzi do poważnych kryzysów psychicznych. Dlatego od dawna zabiegaliśmy o finansowanie NFZ dla nowych placówek wsparcia psychologicznego w mieście – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Z konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej będą mogły skorzystać osoby uczące się do 21 roku życia oraz ich rodzice i opiekunowie prawni. Placówka zapewnia profesjonalną pomoc medyczną oraz szybki kontakt ze specjalistą. W ramach opieki ośrodek zapewnia usługi z zakresu konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej, obejmujące m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny, trudności wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek oferuje również wsparcie dla nieletnich rodziców.

– W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych oraz ich rodzin, ze względu na pandemię koronawirusa, w pierwszym etapie działalności specjaliści udzielają porad zarówno w formie konsultacji bezpośrednich w siedzibie Centrum TOGO, jak również zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych – mówi Izabela Marcewicz–Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Wizyty nie wymagają skierowania lekarskiego i są bezpłatne. Umawianie konsultacji w TOGO odbywa się telefonicznie:

 • przychodnia przy al. Wyzwolenia 6, tel. 501 408 407 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00);
 • przychodnia przy ul. Przykoszarowej 16, tel. 501 408 409 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00).

http://www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22249-nowe-osrodki-opieki

Środowiskowa Opieka Psychologiczna i Psychoterapeutyczna OCHOTA i URSUS

Informujemy, że SZPZLO Warszawa-Ochota utworzył na terenie Dzielnicy Ochota i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

OCHOTA
Centrum Zdrowia Psychicznego
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Skarżyńskiego 1
02-377 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 22 822 83 35

URSUS
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Sosnowskiego 18 (III piętro)
02-495 Warszawa
Telefon kontaktowy +48 517 322 387

W ośrodku prowadzona będzie terapia dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki oraz kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia, a także dla ich rodzin lub opiekunów prawnych.

W ośrodku pacjenci otrzymają opiekę psychologa, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów
w zakresie:

 • Porady diagnostycznej;
 • Porady psychologicznej;
 • Sesji psychoterapii indywidualnej;
 • Sesji psychoterapii rodzinnej;
 • Sesji psychoterapii grupowej;
 • Sesji wsparcia psychospołecznego;
 • Wizyty, porady domowej lub środowiskowej.

W ośrodku kontynuować swoją terapię będą mogli również pacjenci, którzy opuścili szpital
i potrzebują psychoterapii. Skierowanie do ośrodka nie jest wymagane.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA ŻOLIBORZ

EZRA UKSW sp. z o.o w ramach kontraktu z NFZ uruchomiła nowy ośrodek psychologiczno-psychoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Żoliborz.

Nie potrzebne są skierowania- wystarczy być zameldowanym w dzielnicy Żoliborz.

Ośrodek znajduje się przy ul. Szamockiej 10c

tel: 536 777 251

poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00-16.00

środa, piątek 11.00-20.00

Nowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży Warszawa NFZ lista

W ciągu ostatnich miesięcy 2020r. powstały w Warszawie nowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. które świadczą nieodpłatną pomoc dzieciom i młodzieży w ramach NFZ.

Jest to efekt trwającej reformy w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży.

Informacje o poszczególnych ośrodkach znajdują się w poniższym pliku:

Poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne NFZ

Oddział Dzienny Dla Dzieci i Młodzieży OCHOTA

Oddział Dzienny Rehabilitacyjny Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży

Drodzy Rodzice,

Obecnie trwają kwalifikacje do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
z klas 6-8 szkoły podstawowej.
Jeśli Twoje dziecko ma trudności w szkole, doświadcza lęku, napięcia w sytuacjach społecznych, ma problemy w relacjach
z rówieśnikami
, czy z rodziną, jeśli czuje się małowartościowe, jest nieśmiałe i wycofane, doświadcza przygnębienia, smutku, poczucia pustki, czy wahań nastroju, nie radzi sobie z takimi uczuciami jak złość, poczucie winy, wstyd, niezadowolenie z siebie, ma problemy z koncentracją i uwagą, jeśli spotkało się z mobbingiem ze strony rówieśników
nasza oferta skierowana jest właśnie do Niego.
Przed przyjęciem odbywają się kwalifikacje przeprowadzane przez lekarza psychiatrę, psychologa lub psychoterapeutę.
Osoby zakwalifikowane przed przyjęciem są zobowiązane do dostarczenia skierowania.

Oddział udziela świadczeń z zakresu opieki psychologiczno–psychoterapeutycznej i psychiatrycznej:
-leczenia oraz rehabilitacji młodzieży z problemami natury psychologicznej;
-działań edukacyjno-konsultacyjnych dla pacjentów oraz ich rodziców i opiekunów.

Zgł oszenia przyjmujemy pod nr telefonu 22 592 98 21

W ramach oddziału prowadzona jest również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny klas 6-8 szkoły podstawowej.

Więcej informacji:

https://www.szpzlo-ochota.pl/pl,news,oddzial-dzienny-rehabilitacyjny-psychiatryczny-dla-dzieci-i,436.html

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży WOLA i MOKOTÓW

Psycholog i psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ

Centrum Medyczne Damiana nawiązało współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
W naszych Poradniach Psychologicznych przy
ul. Nowolipie 18 (dzielnica Wola) oraz przy
ul. Racławickiej 27 (dzielnica Mokotów) w Warszawie realizujemy projekt związany z działaniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Dla kogo?

Zapewniamy bezpłatny dostęp do wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego bez konieczności posiadania skierowania: dzieciom poniżej 7 roku życia, dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz osobom kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych do 21 roku życia, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. Pacjenci powinni posiadać jednocześnie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jakie usługi w ramach projektu NFZ oferujemy?

W ramach projektu z NFZ oferujemy:

 • konsultacje diagnostyczne,
 • porady psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową,
 • sesje wsparcia psychospołecznego,
 • wizyty domowe i środowiskowe.

Naszymi działaniami są objęte różne instytucje m.in. szkoły, przedszkola, poradnie, szpitale, świetlice, stowarzyszenia, fundacje, czy ogniska wychowawcze. Zespoły naszych psychologów, psychoterapeutów i  terapeutów środowiskowych pracują również  w środowisku pacjenta.

Współpracujemy z zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, nauczycielami, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej oraz pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania. Udzielamy konsultacji edukacyjno-profilaktycznych indywidualnych i grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób stanowiących wsparcie społeczne naszych

Informacje i zapisy: 22 566 22 24

https://www.damian.pl/aktualnosci/psycholog-i-psychoterapeuta-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-ramach-nfz,5310,n,4339

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:


1. SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO ŻOLIBORZ

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PORADNIA
PSYCGOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UL. KOCHOWSKIEGO 4

https://spzzlo.pl/pl/zdrowie-psychiczne-pzp-dla-dzieci
Infolinia 22 11 66 800

2. SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
URSYNÓW
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. ZAMIANY 13
https://zozursynow.pl/zamiany-13.html
tel. 22 644 83 18

3 SAMODZIELNY ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWRTEGO
PRAGA-PÓŁNOC
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. JAGELLOŃSKA 34
http://www.szpzlo.pl/baza_uslug-kategoria-77-
poradnia_zdrowia_psychicznego_dla.html
Rejestracja: tel. 22 619 42 31 wew. 4
tel. 22 619 61 98

4. SAMODZELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO

WOLA i ŚRÓDMIEŚCIE
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. SZLENKIERÓW 10
http://szlenkierow.zozwola.pl/uslugi/poradnia-zdrowiapsychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy/
Biuro Obsługi Pacjenta tel. 22 632 42 50

5. SAMODZIELNY ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
PRAGA POŁUDNIE
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. ABRAHAMA 16
http://szpzlo.praga-pld.pl/zlo-ul-abrahama-16
Rejestracja i zapisy tel. 22 810 44 36

Lista ośrodków NFZ pomocy psychologicznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Polsce- stan na czerwiec 2021

Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Czasowo ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc może być udzielana za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Poniżej publikujemy listę ośrodków zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje dotyczące umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w poszczególnych województwach można uzyskać na stronie: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży WAWER

 

 Od stycznia 2022 powstaje nowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Błękitnej 36

Wawerskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zapewni wsparcie psychiatry, psychologa, w tym psychoterapeutów, oddziaływania terapeutyczne (w tym terapię indywidualną, rodzinną, zajęciową, opiekę psychiatryczną). W placówce będzie można również skorzystać z pomocy pedagoga specjalnego, neurologopedy oraz fizjoterapeuty.

Wizyty w ośrodku są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Zapisy i kontakt telefoniczny do placówki: 22 439-93-80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

W placówce będą się mieściły:

 1. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny,
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 3. Poradnia Psychologiczna.

Więcej informacji na stronie internetowej Biura Edukacji

https://um.warszawa.pl/-/nowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy

Poradnie dla studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów
ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
tel. 22 822-29-43
zapisy w godz. 9:00-14:00

Akademicki Ośrodek Psychoterapii

Akademicki Ośrodek Psychoterapii
ul. Smyczkowa 11a
tel. 22 853-76-72
zapisy w godz. 11.00 – 13.00

Poradnie rodzinne

Specjalistyczna Poradnia Uniwersytet dla Rodziców

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-24-46

W 2022 planowane jest przeniesienie siedziby Specjalistycznej Poradni UdR na ul. Karolkową 53a w Warszawie.
www.sppp-udr.org

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
http://www.wcpr.pl/

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E

01-471 Warszawa

tel: 22 664 13 42

http://www.poradniarodzinnabemowo.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 22 612-77-97

http://sprwawer.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

Al. Zjednoczenia 11
01-829 Warszawa
tel. 22 864-73-06

http://www.sprbielany.waw.pl

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy psychologicznej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej
ul. Wiśniowa 42 lok. 39
05-077 Warszawa
www.fundacjacel.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje)
Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
www.fdds.pl

Stowarzyszenie Dla Rodzin

Stowarzyszenie Dla Rodzin
ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek)
ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga Północ)
ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka, Tarchomin)
http://stowarzyszeniedlarodzin.pl

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
www.tpm.org.pl

Stowarzyszenie Aslan

Stowarzyszenie Aslan
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
http://www.aslan.org.pl/

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” to zespół specjalistów udzielających profesjonalnej pomocy psychologicznej młodzieży (13 – 18 lat) i młodym dorosłym (18 – 30 lat).

Część działań Stowarzyszenia Półpiętro jest nieodpłatna - finansowana ze środków publicznych.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://www.polpietro.org/

Zapisy na psychoterapię, warsztaty i zajęcia grupowe – tel. 539 657 771

Informacje o obozach letnich i zimowych – tel. 606 897 518

Siedziba Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”
ul. Twarda 1
00-114 Warszawa

Pozostałe

Serwis Pomoc Dziecku

Serwis Pomoc Dziecku – serwis Biura Edukacji informujący o ofercie publicznych placówek z obszaru edukacji, pomocy społecznej i zdrowia w Warszawie

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do warszawskich szkół

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego - http://crdz.wcies.edu.pl - dla uczniów, rodziców i nauczycieli warszawskich szkół

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – linia 116 111 dostępna: poniedziałek-niedziela w godz. 12:00-2:00

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Fundacja Nagle Sami

Fundacja Nagle Sami – bezpłatny telefon wsparcia 800 108 108   Linia adresowana jest do osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - składa się z trzech oddziałów:

 1. Dział Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 (Warszawa Ursynów)
  – ambulatorium i hostel czynne całodobowo. Tel./fax: 22 855 44 32, + 48 514 202 619
 2. Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 (Warszawa Mokotów)
  – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 845 12 12, + 48 667 833 400
 3. Punkt Interwencyjny przy Pl. Dąbrowskiego 7 (Warszawa Śródmieście)
  – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 837 55 59, +48 535 430 902
Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD

Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)

Program prowadzony w ramach  Poradni Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD kierujemy do:

 •     Kobiet w ciąży, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione:
 •     Kobiet mających diagnozę alkoholową z jakiejkolwiek poradni terapii uzależnień;
 •     Kobiet kierowanych do poradni przez lekarzy (np. internistów lub ginekologów) na podstawie screeningu lub wywiadu alkoholowego;
 •     Kobiet z grup podwyższonego ryzyka rozwoju problemów alkoholowych (np. ze względu na problem alkoholowy partnera, ubóstwo, zaburzenia zdrowia psychicznego);
 •     Pijących matek;
 •     Zapewnienie pomocy osobom z FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości.

Program finansuje m.st. Warszawa

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 592 98 20 lub osobiście w dniach:

poniedziałek w godz. 10:25 - 18:00
wtorek w godz. 09:00 - 16:35
środa w godz. 10:25 - 18:00
czwartek w godz. 09:00 - 16:35
piątek w godz. 09:00 - 16:35

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20

https://www.szpzlo-ochota.pl/pl,poradnia-wczesnej-diagnostyki-i-terapii-z-zakresu-zaburzen-f,0,192.html

Lista ośrodków NFZ pomocy psychologicznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży - stan na czerwiec 2021

Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego

 

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Poniżej publikujemy listę ośrodków zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje dotyczące umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w poszczególnych województwach można uzyskać na stronie: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego

Telefony zaufania

Antydepresyjny Telefon

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00

czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 654 40 41

czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00

Strony informacyjne

Forum Przeciw Depresji

Kampania Disorder? No problem!

Privacy Preference Center

Informacja o ciasteczkach

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Call Now Button Skip to content