Menu Zamknij

Inne miejsca

Centra Zdrowia Psychicznego dla osób powyżej 18 roku życia

Od 22 lutego 2024r. w Polsce działają Centra Zdrowia Psychicznego, w których można otrzymać natychmiast bezpłatne wsparcie przez całą dobę. Bez skierowania, bez zapisywania się na wizytę.

Centra oferują pomoc osobom powyżej 18 roku życia.

Lista Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie województwa mazowieckiego:

Mapa – PILOTAŻ CENTRÓW ZDROWIA PSYCHICZNEGO (czp.org.pl)

Poradnie dla dzieci i młodzieży

Specjalistyczna Poradnia OPTA

Specjalistyczna Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
tel. 22 826-39-16
www.optaporadnia.pl

Poradnia Specjalistyczna TOP

Poradnia Specjalistyczna TOP
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-77-17
www.poradnia-top.pl

Powiślańska Fundacja Społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna
Poradnia Rodzinna
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
tel. 22 625-77-82
www.pfs.pl

Młodzieżowa Poradnia Poza Iluzją

Młodzieżowa Poradnia
Profilaktyki i Terapii
„Poza Iluzją”
ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel. 22 844-94-61
www.pozailuzja.pl

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego EZRA

EZRA - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Warszawa Żoliborz

ul. Szamocka 10c
01-748 Warszawa
rejestracja.zoliborz@ezrauksw.pl
tel: 536-777-251

Warszawa Bielany

ul. Broniewskiego 48
w budynku Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
01-771 Warszawa
rejestracja.bielany@ezrauksw.pl
tel: 795-033-099

Warszawa Bemowo

ul. Człuchowska 66
01-360 Warszawa
rejestracja.bemowo@ezrauksw.pl
tel: 576-661-777

W celu umówienia wizyty skontaktuj się z rejestracją pod numerem wybranej poradni. W czasie połączenia pojawi się automatyczny komunikat.
W przypadku zapisu na pierwszą wizytę, na klawiaturze telefonu należy wcisnąć cyfrę „2”. Nastąpi wówczas przekierowanie na infolinię Centrum Koordynacji, przez które zostanie umówiona pierwsze wizyta.

Poradnie EZRA, w ramach kontraktu z NFZ, oferują psychoterapię indywidualną, rodzinną, grupową, sesje dialogu otwartego, a także grupy podwórkowe i socjoterapeutyczne.

Przy zapisie nie jest wymagane skierowanie oraz nie obowiązuje rejonizacja.

Nowe ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w POLSCE lista

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego?fbclid=IwAR0WpK3KR7Ue-B-CSkPlR5h6KAIhIjNCGYKk5HK9CHxSvHCOwPVD_HiWf68

Lista_ośrodków_środowiskowej opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce- stan na maj 2020r.

Nowe ośrodki pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży ŚRÓDMIEŚCIE I BIAŁOŁĘKA
Kryzysy psychiczne dzieci i nastolatków to palący problem ostatnich lat. Dlatego Warszawa uruchamia dwa nowe zespoły terapeutyczne – przy
al. Wyzwolenia 6 w Śródmieściu oraz przy
ul. Przykoszarowej 16 na Białołęce.

Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ będzie prowadził ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej oraz psychoterapeutycznej, w związku z czym otwiera właśnie CenTrum ROzwoju TwojeGo POtencjału – TOGO. Centrum zapewni środowiskową opiekę psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci i nastolatków.

 Presja, której doświadczają dzieci i młodzież jest olbrzymia, a w połączeniu z brakiem czasu na rozmowę prowadzi do poważnych kryzysów psychicznych. Dlatego od dawna zabiegaliśmy o finansowanie NFZ dla nowych placówek wsparcia psychologicznego w mieście – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Z konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej będą mogły skorzystać osoby uczące się do 21 roku życia oraz ich rodzice i opiekunowie prawni. Placówka zapewnia profesjonalną pomoc medyczną oraz szybki kontakt ze specjalistą. W ramach opieki ośrodek zapewnia usługi z zakresu konsultacji, diagnostyki oraz terapii indywidualnej i grupowej, obejmujące m.in. problemy kryzysu rozwoju dziecka, relacji rówieśniczych, niskiej samooceny, trudności wychowawczych, przemocy domowej, uzależnień, zaburzeń depresyjnych, emocjonalnych czy lękowych oraz trudności adaptacyjnych dzieci, wychowujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Ośrodek oferuje również wsparcie dla nieletnich rodziców.

– W trosce o bezpieczeństwo podopiecznych oraz ich rodzin, ze względu na pandemię koronawirusa, w pierwszym etapie działalności specjaliści udzielają porad zarówno w formie konsultacji bezpośrednich w siedzibie Centrum TOGO, jak również zdalnie z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych – mówi Izabela Marcewicz–Jendrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci.

Wizyty nie wymagają skierowania lekarskiego i są bezpłatne. Umawianie konsultacji w TOGO odbywa się telefonicznie:

 • przychodnia przy al. Wyzwolenia 6, tel. 501 408 407 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00);
 • przychodnia przy ul. Przykoszarowej 16, tel. 501 408 409 (zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00).

http://www.edukacja.warszawa.pl/specjalne-potrzeby-edukacyjne/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna/22249-nowe-osrodki-opieki

Środowiskowa Opieka Psychologiczna i Psychoterapeutyczna OCHOTA i URSUS

Informujemy, że SZPZLO Warszawa-Ochota utworzył na terenie Dzielnicy Ochota i Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

OCHOTA
Centrum Zdrowia Psychicznego
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Skarżyńskiego 1
02-377 Warszawa
Telefon kontaktowy: +48 22 822 83 35

URSUS
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży
ul. Sosnowskiego 18 (III piętro)
02-495 Warszawa
Telefon kontaktowy +48 517 322 387

W ośrodku prowadzona będzie terapia dla dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym
i obowiązkiem nauki oraz kształcenia w szkołach ponadpodstawowych do ich ukończenia, jednak nie później niż do 21 roku życia, a także dla ich rodzin lub opiekunów prawnych.

W ośrodku pacjenci otrzymają opiekę psychologa, terapeuty środowiskowego i psychoterapeutów
w zakresie:

 • Porady diagnostycznej;
 • Porady psychologicznej;
 • Sesji psychoterapii indywidualnej;
 • Sesji psychoterapii rodzinnej;
 • Sesji psychoterapii grupowej;
 • Sesji wsparcia psychospołecznego;
 • Wizyty, porady domowej lub środowiskowej.

W ośrodku kontynuować swoją terapię będą mogli również pacjenci, którzy opuścili szpital
i potrzebują psychoterapii. Skierowanie do ośrodka nie jest wymagane.

Nowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży Warszawa NFZ lista

W ciągu ostatnich miesięcy 2020r. powstały w Warszawie nowe poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne. które świadczą nieodpłatną pomoc dzieciom i młodzieży w ramach NFZ.

Jest to efekt trwającej reformy w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży.

Informacje o poszczególnych ośrodkach znajdują się w poniższym pliku:

Poradnie psychologiczno-psychoterapeutyczne NFZ

Oddział Dzienny Dla Dzieci i Młodzieży OCHOTA

Oddział Dzienny Rehabilitacyjny Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży

Drodzy Rodzice,

Obecnie trwają kwalifikacje do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży
z klas 6-8 szkoły podstawowej.
Jeśli Twoje dziecko ma trudności w szkole, doświadcza lęku, napięcia w sytuacjach społecznych, ma problemy w relacjach
z rówieśnikami
, czy z rodziną, jeśli czuje się małowartościowe, jest nieśmiałe i wycofane, doświadcza przygnębienia, smutku, poczucia pustki, czy wahań nastroju, nie radzi sobie z takimi uczuciami jak złość, poczucie winy, wstyd, niezadowolenie z siebie, ma problemy z koncentracją i uwagą, jeśli spotkało się z mobbingiem ze strony rówieśników
nasza oferta skierowana jest właśnie do Niego.
Przed przyjęciem odbywają się kwalifikacje przeprowadzane przez lekarza psychiatrę, psychologa lub psychoterapeutę.
Osoby zakwalifikowane przed przyjęciem są zobowiązane do dostarczenia skierowania.

Oddział udziela świadczeń z zakresu opieki psychologiczno–psychoterapeutycznej i psychiatrycznej:
-leczenia oraz rehabilitacji młodzieży z problemami natury psychologicznej;
-działań edukacyjno-konsultacyjnych dla pacjentów oraz ich rodziców i opiekunów.

Zgł oszenia przyjmujemy pod nr telefonu 22 592 98 21

W ramach oddziału prowadzona jest również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny klas 6-8 szkoły podstawowej.

Więcej informacji:

https://www.szpzlo-ochota.pl/pl,news,oddzial-dzienny-rehabilitacyjny-psychiatryczny-dla-dzieci-i,436.html

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży WOLA i MOKOTÓW

Psycholog i psychoterapeuta dla dzieci i młodzieży w ramach NFZ

Centrum Medyczne Damiana nawiązało współpracę z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
W naszych Poradniach Psychologicznych przy
ul. Nowolipie 18 (dzielnica Wola) oraz przy
ul. Racławickiej 27 (dzielnica Mokotów) w Warszawie realizujemy projekt związany z działaniem Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Dla kogo?

Zapewniamy bezpłatny dostęp do wsparcia psychologicznego i psychoterapeutycznego bez konieczności posiadania skierowania: dzieciom poniżej 7 roku życia, dzieciom i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz osobom kształcącym się w szkołach ponadpodstawowych do 21 roku życia, jak również ich rodzinom i opiekunom prawnym. Pacjenci powinni posiadać jednocześnie prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jakie usługi w ramach projektu NFZ oferujemy?

W ramach projektu z NFZ oferujemy:

 • konsultacje diagnostyczne,
 • porady psychologiczne,
 • psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową,
 • sesje wsparcia psychospołecznego,
 • wizyty domowe i środowiskowe.

Naszymi działaniami są objęte różne instytucje m.in. szkoły, przedszkola, poradnie, szpitale, świetlice, stowarzyszenia, fundacje, czy ogniska wychowawcze. Zespoły naszych psychologów, psychoterapeutów i  terapeutów środowiskowych pracują również  w środowisku pacjenta.

Współpracujemy z zespołami podstawowej opieki zdrowotnej, osobami udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w jednostkach systemu oświaty, nauczycielami, asystentami i pracownikami socjalnymi w podmiotach pomocy społecznej oraz pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania. Udzielamy konsultacji edukacyjno-profilaktycznych indywidualnych i grupowych dla rodzin, opiekunów prawnych, rówieśników i innych osób stanowiących wsparcie społeczne naszych

Informacje i zapisy: 22 566 22 24

https://www.damian.pl/aktualnosci/psycholog-i-psychoterapeuta-dla-dzieci-i-mlodziezy-w-ramach-nfz,5310,n,4339

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży:


1. SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO ŻOLIBORZ

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO ORAZ PORADNIA
PSYCGOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

UL. KOCHOWSKIEGO 4

https://spzzlo.pl/pl/zdrowie-psychiczne-pzp-dla-dzieci
Infolinia 22 11 66 800

2. SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
URSYNÓW
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. ZAMIANY 13
https://zozursynow.pl/zamiany-13.html
tel. 22 644 83 18

3 SAMODZIELNY ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWRTEGO
PRAGA-PÓŁNOC
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. JAGELLOŃSKA 34
http://www.szpzlo.pl/baza_uslug-kategoria-77-
poradnia_zdrowia_psychicznego_dla.html
Rejestracja: tel. 22 619 42 31 wew. 4
tel. 22 619 61 98

4. SAMODZELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ
ZAKŁADÓW LECZNICTWA
OTWARTEGO

WOLA i ŚRÓDMIEŚCIE
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. SZLENKIERÓW 10
http://szlenkierow.zozwola.pl/uslugi/poradnia-zdrowiapsychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy/
Biuro Obsługi Pacjenta tel. 22 632 42 50

5. SAMODZIELNY ZESPÓŁ
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA OTWARTEGO
PRAGA POŁUDNIE
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY

UL. ABRAHAMA 16

ZLO ul. Abrahama 16


Rejestracja i zapisy tel. 22 810 44 36

Lista ośrodków NFZ pomocy psychologicznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Polsce- stan na czerwiec 2021

Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Czasowo ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc może być udzielana za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Poniżej publikujemy listę ośrodków zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje dotyczące umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w poszczególnych województwach można uzyskać na stronie: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego

Nowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży WAWER

 

 Od stycznia 2022 powstaje nowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Błękitnej 36

Wawerskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży zapewni wsparcie psychiatry, psychologa, w tym psychoterapeutów, oddziaływania terapeutyczne (w tym terapię indywidualną, rodzinną, zajęciową, opiekę psychiatryczną). W placówce będzie można również skorzystać z pomocy pedagoga specjalnego, neurologopedy oraz fizjoterapeuty.

Wizyty w ośrodku są bezpłatne i nie wymagają skierowania.

Zapisy i kontakt telefoniczny do placówki: 22 439-93-80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

W placówce będą się mieściły:

 1. Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny,
 2. Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 3. Poradnia Psychologiczna.

Więcej informacji na stronie internetowej Biura Edukacji

https://um.warszawa.pl/-/nowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy

Warszawa - Lista Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.04.01.00.IZ.00– 00– 026/20 skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie

 

Nr projektu Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Adres siedziby Tel. e– mail Projekt będzie realizowany w latach
POWR.04.01.00– 00– DM01/20 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz ul. Dewajtis 5
01– 815 Warszawa
225618852 rektorat@uksw.edu.pl
POWR.04.01.00– 00– DM03/20 Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa– Wola ul. Marcina Kasprzaka 17
01– 211 Warszawa
223894700 kancelaria@wolski.med.pl
POWR.04.01.00– 00– DM10/20 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota Po zdrowie razem –  wdrożenie modelu i uruchomienie  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa. ul. Szczęśliwicka 36, 02– 353 Warszawa 22 659 72 71 sekretariat@szpzlo– ochota.pl
POWR.04.01.00– 00– DM14/20 Instytut Psychiatrii i Neurologii Razem do rozwoju –  Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży ul. Sobieskiego 9, 02– 957 Warszawa 22 458 27 06
POWR.04.01.00– 00– D207/17– 00 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę –  projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa. ul. Dewajtis 5
01– 815 Warszawa
225618852 rektorat@uksw.edu.pl

 

Leczenie psychiatryczne i uzależnień młodzieży i dzieci

Specjaliści zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży starają się zrozumieć problemy pacjenta, znaleźć ich przyczyny i postawić diagnozę. Dzięki temu mogą dobrać najlepsze leczenie. Leki mogą być częścią leczenia, ale w psychiatrii dzieci i młodzieży psychoterapia i terapia rodzin są często najważniejsze

Leczenie powinno odbywać się w trybie ambulatoryjnym (porady lekarskie, psychologiczne lub sesje psychoterapeutyczne), w tym:

 • środowiskowym (wizyty domowe lub środowiskowe) i
 • dziennym (opieka lekarska, zajęcia terapeutyczne oraz sesje psychoterapeutyczne zorganizowane w ramach leczenia, 5 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, przez określony czas).

Jeżeli takie leczenie nie przynosi efektów terapeutycznych, pacjent jest kierowany na leczenie w trybie stacjonarnym, całodobowym (pobyt w szpitalu, ośrodku). W obydwu formach leczenia udzielana jest adekwatna pomoc dzieciom i młodzieży doświadczającym sytuacji kryzysowych, chorującym psychicznie lub uzależnionym.

Świadczenia ambulatoryjne

Aby skorzystać ze świadczeń ambulatoryjnych, dzieci i młodzież nie potrzebują skierowania. Zgodę na leczenie muszą wyrazić ich rodzice lub przedstawiciele ustawowi.

Ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny

To poradnie, które obejmują opieką dzieci, młodzież i ich rodzinę w przypadku niepokojących objawów związanych z zaburzeniami zachowania oraz innymi problemami natury psychicznej. Pracują w nich specjaliści:

 • psychologowie
 • psychoterapeuci
 • terapeuci środowiskowi.

Podstawą ich leczenia jest psychoterapia oraz praca w środowisku pacjenta, czyli:

 • w domu – w rodzinie
 • w szkole – w gronie rówieśniczym.

Z tego powodu wybierz ośrodek jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Poradnie zdrowia psychicznego i inne

Potrzebna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą? Trzeba postawić rozpoznanie lub objąć profesjonalną opieką medyczną dziecko ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną, w tym uzależnieniem? Udaj się do:

 • poradni zdrowia psychicznego
 • poradni wysokospecjalistycznej (np. leczenia nerwic, dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju)
 • poradni leczenia uzależnień.

Świadczenia stacjonarne (szpitale psychiatryczne)

W szpitalu leczeni są pacjenci wymagający stałej obserwacji i opieki, na podstawie:

 • skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • skierowania z gabinetu prywatnego
 • postanowienia sądu.

Skierowanie do szpitala wystawione przez lekarza jest ważne 14 dni. Nie istnieje podział na rejony. Zwykle dziecko zostanie skierowane do oddziału najbliższego miejsca zamieszkania, a czasami miejsca, w którym akurat przebywa (np. podczas wakacji).

 

 

 1. Bemowo – projekt realizuje: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • EZRA UKSW sp. z o.o., Warszawa, ul. Człuchowska 66, tel. 576 661 777;
 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, ul. Narwik 12/U4, tel. 22 212 81 16. 22 212 81 17 oraz kom. 666 835 695;
 1. Białołęka

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny: Warszawski Szpital Dla Dzieci SPZOZ –Warszawa, ul. Przykoszarowa 16, tel. 501 408 407

 1. Bielany – projekt realizuje: UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, tytuł projektu: „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielanyst. Warszawa”

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Warszawa, ul. Żeromskiego 13, tel. 22 834 24 31;
 • EZRA UKSW sp. z o.o., Warszawa, ul. Broniewskiego 48, tel. 795 033 099;
 1. Mokotów – projekt realizuje: Instytut Psychiatrii i Neurologii, tytuł projektu: Razem do rozwoju –  Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA Holding Sp. z o.o., Warszawa, ul. Racławicka 27, tel. 22 566 22 22;
 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, ul. Wołodyjowskiego 74, tel. 22 853 20 50 oraz kom. 507 130 919;
 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, ul. Woronicza 15, tel. 22 203 60 34, 22 212 81 19;

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Instytut Psychiatrii I Neurologii, Warszawa, Jana III Sobieskiego 9, tel. 22 458 26 11;
 • Ośrodek Wczesnej Interwencji, Warszawa, ul. Pilicka 21, tel. 22 844 06 37;
 • Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie, Warszawa, ul. Puławska 87/89, tel. 22 480 24 75;

Poradnia Leczenia Uzależnień Dla Dzieci I Młodzieży:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Mokotów, Warszawa, ul. Dąbrowskiego 75A, tel. 22 844 94 61.

Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny Dla Dzieci I Młodzieży:

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 93, tel. 22 468 24 22.

Świadczenia stacjonarne (szpitale psychiatryczne):

 • Instytut Psychiatrii I Neurologii, Warszawa, ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 22 458 28 30.
 1. Ochota – projekt realizuje: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, tytuł projektu: „Po zdrowie razem – wdrożenie modelu i uruchomienie  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Warszawa, Skarżyńskiego 1, tel. 22 822 14 88;
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Warszawa, ul. Koszykowa 79B, tel. 22 468 25 01.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, ul. Żwirki I Wigury 63A, tel. 22 317 91 64.

Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny Dla Dzieci I Młodzieży:

 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Warszawa, ul. Koszykowa 79B, tel. 22 468 25 18.

Oddział Kliniczny Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci I Młodzieży:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa, ul. Żwirki I Wigury 63A, tel. 22 317 91 64; 022 317 91 65.

Świadczenia stacjonarne (szpitale psychiatryczne):

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (oddział ogólny), Warszawa, ul. Żwirki I Wigury 63A, tel. 22 317 92 51;
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (oddział leczenia zaburzeń nerwicowych), Warszawa, ul. Żwirki I Wigury 63A, tel. 22 317 92 51.
 1. Praga-Południe

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Praga Południe, Warszawa, ul. Styrska 44, tel. 22 617 14 95;
 • PETRA MEDICA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Grochowska 166. tel. 22 740 20 20;
 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, Kawcza 44, tel. 22 205 00 31, 22 205 00 32 oraz kom. 608 444 086;

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, Warszawa, ul. Styrska 44, tel. 22 810 44 36;
 • Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza SPZOZ, Warszawa, ul. Niekłańska 4/24, 22 50 98 390;
 1. Praga-Północ

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • KDK Sp. z o.o., Warszawa, ul. Ratuszowa 7/9, tel. 22 741 29 95 oraz 516 022 402.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, Warszawa, ul. Jagiellońskiej 34, tel. 22 619 78 76;
 • Specjalistyczna Przychodnia Lekarska VITAMED, Warszawa, ul. Wileńska 18, tel. 22 473 89 37;

Poradnia Leczenia Uzależnień Dla Dzieci I Młodzieży:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ, Warszawa, ul. Jagiellońskiej 34, tel. 22 619 42 31;
 1. Rembertów

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Sitkowska Sylwia Przystań Psychologiczna, Warszawa, ul. Chełmżyńska 27/35, tel. 798 400 242;
 1. Śródmieście – projekt realizuje: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, tytuł projektu: „Po zdrowie razem – wdrożenie modelu i uruchomienie  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Warszawski Szpital Dla Dzieci SPZOZ –Warszawa, Wyzwolenia 6, tel. 501 408 407;
 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, Aleja Szucha 11A/U2, 22 207 27 45, 22 207 27 46.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CEPELEK" SPZOZ, Warszawa, ul. Koszykowa 78, tel. 459 595 071;
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o., Warszawa, ul. Dzielna 7, tel. 22 468 25 47.
 1. Targówek

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, Kondratowicza 18/414, tel. 22 212 81 14, 22 212 81 15 oraz kom. 666 835 692;
 • PSYCHOLOGIJA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Korzona 111, tel. 737 848 949.
 1. Ursus – projekt realizuje: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota, tytuł projektu: „Po zdrowie razem –  wdrożenie modelu i uruchomienie  Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Warszawa, ul. Sosnkowskiego 18, tel. 22 822 32 21.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci I Młodzieży:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Warszawa, ul. Sosnkowskiego 18, tel. 22 822 88 53.
 1. Ursynów

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Zakład Medyczny "Kaar-Med" Outsourcing Sp. z o.o. sp. k., Warszawa, ul. Dembowskiego 6, tel. 535 154 731;
 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, Na Uboczu 28C/U6, tel. 22 213 81 07 oraz kom. 884 293 247;
 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, Na Uboczu 28C/U6.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów, Warszawa, ul. Zamiany 13, tel. 22 644 83 18;
 • Zakład Medyczny "Kaar-Med" Outsourcing Sp. z o.o. sp. k., Warszawa, ul. Dembowskiego 6, tel. 535 154 731.
 1. Wawer – projekt realizuje: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”

Wawerskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży .

W placówce będą się mieściły:

 • Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny,
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,
 • Poradnia Psychologiczna.

Wizyty w ośrodku są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Zapisy i kontakt telefoniczny do placówki: 22 439-93-80, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.00.

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, Warszawa, ul. Błękitna 36, tel. 22 590 09 24;
 • Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Aleja Dzieci Polskich 20, tel. 22 815 12 60.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Aleja Dzieci Polskich 20, tel. 22 815 71 61;
 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, Warszawa, ul. Błękitna 36, tel. 22 590 09 24.

Oddział Dzienny Psychiatrii Dziecięcej:

 • Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa, Aleja Dzieci Polskich 20, tel. 22 815 13 74.

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci I Młodzieży:

 • Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer, Warszawa, ul. Błękitna 36, tel. 22 590 09 24.
 1. Wesoła

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny: PSYCHOLOGIJA Sp. z o.o., Warszawa, ul. Jeździecka 21F, tel. 737 848 949.

 1. Wilanów

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, Sarmacka 5A/U6, tel. 22 205 00 30 oraz kom. 608 444 276;

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, Sarmacka 5A/U6, 22 205 00 30.
 1. Włochy

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny: CENTRUM CBT Sp. z o.o., Warszawa, ul. Fasolowa 45, tel. 22 207 27 43, 22 207 27 44 oraz kom. 666 835 609;

 1. Wola – projekt realizuje: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SP ZOZ, tytuł projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa– Wola”

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa, ul. Szlenkierów 10, tel. 22 299 26 17;
 • CENTRUM MEDYCZNE DAMIANA Holding Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowolipie 18, tel. 22 566 22 22.

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • Instytut Matki I Dziecka, Warszawa, ul. Kasprzaka 17A, tel. 22 327 73 81, 22 327 73 33;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa, ul. Szlenkierów 10, tel. 22 299 26 17;
 • Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej SPZOZ, Warszawa, ul. Kasprzaka 17, tel. 22 389 48 74.

Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Dla Dzieci I Młodzieży:

 • Szpital Wolski im. Dr Anny Gostyńskiej SPZOZ, Warszawa, ul. Kasprzaka 17, tel. 22 389 48 80.
 1. Żoliborz – projekt realizuje: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, tytuł projektu: „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawa w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz”

Poradnia psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny:

 • EZRA UKSW sp. z o.o., Warszawa, ul. SZAMOCKA 10c, tel. 536 777 251;

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży:

 • EZRA UKSW sp. z o.o., Warszawa, ul. SZAMOCKA 10c, tel. 536 777 251;
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, Warszawa, ul. Kochowskiego 4, tel. 22 839 38 13;

 

Poradnie dla studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów
ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
tel. 22 822-29-43
zapisy w godz. 9:00-14:00

Akademicki Ośrodek Psychoterapii

Akademicki Ośrodek Psychoterapii
ul. Smyczkowa 11a
tel. 22 853-76-72
zapisy w godz. 11.00 – 13.00

Poradnie rodzinne

Specjalistyczna Poradnia Uniwersytet dla Rodziców

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców
ul. Karolkowa 53a w Warszawie.

tel. 512 388 571

www.sppp-udr.org

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
http://www.wcpr.pl/

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E

01-471 Warszawa

tel: 22 664 13 42

http://www.poradniarodzinnabemowo.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 22 612-77-97

http://sprwawer.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

Al. Zjednoczenia 11
01-829 Warszawa
tel. 22 864-73-06

http://www.sprbielany.waw.pl

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy psychologicznej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej
ul. Wiśniowa 42 lok. 39
05-077 Warszawa
www.fundacjacel.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje)
Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
www.fdds.pl

Stowarzyszenie Dla Rodzin

Stowarzyszenie Dla Rodzin
ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek)
ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga Północ)
ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka, Tarchomin)
http://stowarzyszeniedlarodzin.pl

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
www.tpm.org.pl

Stowarzyszenie Aslan

Stowarzyszenie Aslan
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
http://www.aslan.org.pl/

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” to zespół specjalistów udzielających profesjonalnej pomocy psychologicznej młodzieży (13 – 18 lat) i młodym dorosłym (18 – 30 lat).

Część działań Stowarzyszenia Półpiętro jest nieodpłatna - finansowana ze środków publicznych.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://www.polpietro.org/

Zapisy na psychoterapię, warsztaty i zajęcia grupowe – tel. 539 657 771

Informacje o obozach letnich i zimowych – tel. 606 897 518

Siedziba Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”
ul. Twarda 1
00-114 Warszawa

Pozostałe

Goplańska Środowiskowe Centrum Pomocy Dzieciom i Młodzieży MOKOTÓW 2023
 • Bezpłatne grupy terapeutyczne dla młodzieży w wieku 14-18 lat- mieszkańców Mokotowa; wiosna 2023

Zaproszenie grupa terapeutyczna nastolatki 2023

Serwis Pomoc Dziecku

Serwis Pomoc Dziecku – serwis Biura Edukacji informujący o ofercie publicznych placówek z obszaru edukacji, pomocy społecznej i zdrowia w Warszawie

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do warszawskich szkół

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego - http://crdz.wcies.edu.pl - dla uczniów, rodziców i nauczycieli warszawskich szkół

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – linia 116 111 dostępna: poniedziałek-niedziela w godz. 12:00-2:00

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Fundacja Nagle Sami

Fundacja Nagle Sami – bezpłatny telefon wsparcia 800 108 108   Linia adresowana jest do osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - składa się z trzech oddziałów:

 1. Dział Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 (Warszawa Ursynów)
  – ambulatorium i hostel czynne całodobowo. Tel./fax: 22 855 44 32, + 48 514 202 619
 2. Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 (Warszawa Mokotów)
  – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 845 12 12, + 48 667 833 400
 3. Punkt Interwencyjny przy Pl. Dąbrowskiego 7 (Warszawa Śródmieście)
  – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 837 55 59, +48 535 430 902
Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD

Poradnia Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder)

Program prowadzony w ramach  Poradni Wczesnej Diagnostyki i Terapii z Zakresu Zaburzeń FASD kierujemy do:

 •     Kobiet w ciąży, które piją alkohol ryzykownie, szkodliwie lub są uzależnione:
 •     Kobiet mających diagnozę alkoholową z jakiejkolwiek poradni terapii uzależnień;
 •     Kobiet kierowanych do poradni przez lekarzy (np. internistów lub ginekologów) na podstawie screeningu lub wywiadu alkoholowego;
 •     Kobiet z grup podwyższonego ryzyka rozwoju problemów alkoholowych (np. ze względu na problem alkoholowy partnera, ubóstwo, zaburzenia zdrowia psychicznego);
 •     Pijących matek;
 •     Zapewnienie pomocy osobom z FASD tak, aby zwiększyć ich szanse na pełne wykorzystanie wrodzonych możliwości.

Program finansuje m.st. Warszawa

Zapisy do poradni odbywają się telefonicznie pod numerem 22 592 98 20 lub osobiście w dniach:

poniedziałek w godz. 10:25 - 18:00
wtorek w godz. 09:00 - 16:35
środa w godz. 10:25 - 18:00
czwartek w godz. 09:00 - 16:35
piątek w godz. 09:00 - 16:35

Adres:
ul. Skarżyńskiego 1 (parter)
02-377 Warszawa

Telefon do rejestracji:
22 592 98 20

https://www.szpzlo-ochota.pl/pl,poradnia-wczesnej-diagnostyki-i-terapii-z-zakresu-zaburzen-f,0,192.html

Lista ośrodków NFZ pomocy psychologicznej i środowiskowej dla dzieci i młodzieży - stan na czerwiec 2021

Rozpoczęcie działalności ośrodków I stopnia referencyjnego

Wraz z początkiem kwietnia 2020 r. swoją działalność rozpoczęły ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej – I poziom referencyjny nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Są to placówki zatrudniające specjalistów - psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych. Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież (osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna  prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypadku występowania niepokojących objawów związanych z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można skorzystać z następujących świadczeń:

 • porada psychologiczna diagnostyczna
 • porada psychologiczna
 • sesja psychoterapii indywidualnej
 • sesja psychoterapii rodzinnej
 • sesja psychoterapii grupowej
 • sesja wsparcia psychospołecznego
 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, pomoc udzielana jest za pomocą narzędzi teleinformatycznych. W przyszłości praca ośrodków będzie oparta na pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej miejsca zamieszkania.

Poniżej publikujemy listę ośrodków zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje dotyczące umów zawartych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w poszczególnych województwach można uzyskać na stronie: https://www.nfz.gov.pl/o-nfz/informator-o-zawartych-umowach/

https://www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego

Telefony zaufania

Antydepresyjny Telefon

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00

czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 484 88 01

Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-20.00

Telefon Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 24/7

Tel: 116 111

Czynny całą dobę

Dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 24/7

tel. 800 12 12 12

Czynny całą dobę

ITAKA- telefon zaufania Młodych

tel. 22 484 88 01

Czynny od poniedziałku do soboty w godz. 11.00-21.00

Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym

tel. 116 123

Czynny codziennie w godzinach 14.00-22.00

Strony informacyjne

Forum Przeciw Depresji

Kampania Disorder? No problem!

Call Now Button Skip to content