Menu Zamknij

Inne miejsca

Poradnie dla dzieci i młodzieży

Specjalistyczna Poradnia OPTA

Specjalistyczna Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem OPTA
ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
tel. 22 826-39-16
www.optaporadnia.pl

Poradnia Specjalistyczna TOP

Poradnia Specjalistyczna TOP
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-77-17
www.poradnia-top.pl

Powiślańska Fundacja Społeczna

Powiślańska Fundacja Społeczna
Poradnia Uzależnień dla Młodzieży
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
tel. 22 625-77-82
www.pfs.pl

Młodzieżowa Poradnia Poza Iluzją

Młodzieżowa Poradnia
Profilaktyki i Terapii
„Poza Iluzją”
ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel. 22 844-94-61
www.pozailuzja.pl

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego EZRA

EZRA - Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla dzielnicy Bielany
ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany
rejestracjabielany@ezrauksw.pl

Poradnie dla studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów

Poradnia Zdrowia Dla Studentów
ul. Mochnackiego 10
02-042 Warszawa
tel. 22 822-29-43
zapisy w godz. 9:00-14:00

Akademicki Ośrodek Psychoterapii

Akademicki Ośrodek Psychoterapii
ul. Smyczkowa 11a
tel. 22 853-76-72
zapisy w godz. 11.00 – 13.00

Poradnie rodzinne

Specjalistyczna Poradnia Uniwersytet dla Rodziców

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Uniwersytet dla Rodziców
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-24-46
www.sppp-udr.org

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie

Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lipińska 2
01-833 Warszawa
http://www.wcpr.pl/

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bemowo

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28 E

01-471 Warszawa

tel: 22 664 13 42

http://www.poradniarodzinnabemowo.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

ul. Włókiennicza 54
04-974 Warszawa
tel. 22 612-77-97

http://sprwawer.pl

Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany

oferta adresowana do mieszkańców Warszawy

Al. Zjednoczenia 11
01-829 Warszawa
tel. 22 864-73-06

http://www.sprbielany.waw.pl

Organizacje pozarządowe udzielające pomocy psychologicznej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej
ul. Wiśniowa 42 lok. 39
05-077 Warszawa
www.fundacjacel.pl

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacja Dzieci Niczyje)
Centrum Dziecka i Rodziny im. Aliny Margolis-Edelman
ul. Walecznych 59
03-926 Warszawa
www.fdds.pl

Stowarzyszenie Dla Rodzin

Stowarzyszenie Dla Rodzin
ul. Pszczyńska 26 m 57 (Targówek)
ul. Ząbkowskiej 39 m 2 (Praga Północ)
ul. Nowodworskiej 35 m 51 (Białołęka, Tarchomin)
http://stowarzyszeniedlarodzin.pl

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

Towarzystwo Pomocy Młodzieży
ul. Nowolipki 2
00-160 Warszawa
www.tpm.org.pl

Stowarzyszenie Aslan

Stowarzyszenie Aslan
ul. Nowolipie 17
00-150 Warszawa
http://www.aslan.org.pl/

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro” to zespół specjalistów udzielających profesjonalnej pomocy psychologicznej młodzieży (13 – 18 lat) i młodym dorosłym (18 – 30 lat).

Część działań Stowarzyszenia Półpiętro jest nieodpłatna - finansowana ze środków publicznych.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://www.polpietro.org/

Zapisy na psychoterapię, warsztaty i zajęcia grupowe – tel. 539 657 771

Informacje o obozach letnich i zimowych – tel. 606 897 518

Siedziba Stowarzyszenia 

Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania „Półpiętro”
ul. Twarda 1
00-114 Warszawa

Pozostałe

Serwis Pomoc Dziecku

Serwis Pomoc Dziecku – serwis Biura Edukacji informujący o ofercie publicznych placówek z obszaru edukacji, pomocy społecznej i zdrowia w Warszawie

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne – dla rodziców, opiekunów, nauczycieli, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczęszczających do warszawskich szkół

Warszawski System Doradztwa Zawodowego

Warszawski System Doradztwa Zawodowego - http://crdz.wcies.edu.pl - dla uczniów, rodziców i nauczycieli warszawskich szkół

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – linia 116 111 dostępna: poniedziałek-niedziela w godz. 12:00-2:00

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii
Fundacja Nagle Sami

Fundacja Nagle Sami – bezpłatny telefon wsparcia 800 108 108   Linia adresowana jest do osób w żałobie, które potrzebują pomocy. Dzwoniący mogą anonimowo porozmawiać o swojej sytuacji, otrzymać wsparcie czy zasięgnąć porady. Telefon czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej - składa się z trzech oddziałów:

  1. Dział Interwencji Kryzysowej przy ul. 6-go Sierpnia 1/5 (Warszawa Ursynów)
    – ambulatorium i hostel czynne całodobowo. Tel./fax: 22 855 44 32, + 48 514 202 619
  2. Poradnia ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ul. Belgijskiej 4 (Warszawa Mokotów)
    – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 845 12 12, + 48 667 833 400
  3. Punkt Interwencyjny przy Pl. Dąbrowskiego 7 (Warszawa Śródmieście)
    – czynne poniedziałek-piątek godz. 8.00-20.00. Tel./fax: 22 837 55 59, +48 535 430 902
Fundacja Zobacz Jestem

Fundacja Zobacz…JESTEM zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom i młodzieży z problemami emocjonalnymi. Specjalizuje się szczególnie w tematyce: zaburzeń odżywiania się, autoagresji, depresji, zachowań samobójczych i przemocy rówieśniczej. Prowadzi działania edukacyjne i wspiera rodziców, nauczycieli, wszelkie instytucje pracujące i pomagające na rzecz dzieci i młodzieży.

Jestem PoMOC nowy projekt – bezpłatne grupy wsparcia, konsultacje indywidualne i warsztaty

Jestem PoMOC nowy projekt – bezpłatne grupy wsparcia, konsultacje indywidualne i warsztaty

 

Adres korespondencyjny i siedziba:

ul. Czerniakowska 159, kl. I, domofon: 200
00-453 Warszawa

Numer telefonu:

Fundacja: (+48) 883-337-883

Poradnia: (+48) 883-336-883

E-mail:

Fundacja: kontakt@zobaczjestem.pl

Poradnia: poradnia@zobaczjestem.pl

Telefony zaufania

Antydepresyjny Telefon

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji

tel. 22 594 91 00

czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00
koszt połączenia jak na numer stacjonarny
wg taryfy Twojego operatora telefonicznego

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania

tel. 22 654 40 41

czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00

Strony informacyjne

Forum Przeciw Depresji

Kampania Disorder? No problem!

Call Now Button