Menu Zamknij

Rodzice/Opiekunowie

Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców

Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie ZROZUMIEĆ NASTOLATKA.

Celem warsztatu jest lepsze rozumienie specyfiki momentu rozwojowego, w jakim się znajdują się nastolatki.

Jak rozumieć ich inne niż dotychczas funkcjonowanie? Jakie zjawiska mieszczą się w tzw. "normie" rozwojowej, a jakie wymagają szczególnego wsparcia lub interwencji ze strony dorosłych? Czym się kierować w kontakcie z nastolatkiem? Udział w warsztacie poprzedzony jest jednorazową konsultacją, która służy zbadaniu na ile oferowany przez nas program ma szansę odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

W roku szkolnym 2021/2022 ze względu na COVID-19 warsztaty mogą być realizowane w formie online.

Wtedy kiedy to będzie możliwe chcemy pracować z Państwem stacjonarnie.

Jeśli warsztat ZROZUMIEĆ NASTOLATKA będzie odbywał się online, to wtedy będzie składał się z dwóch spotkań. Jeśli stacjonarnie- z jednego, w sobotę w godzinach 10-18.

Jeśli korzystacie Państwo z pomocy Poradni, zapiszcie się na warsztat w sekretariacie lub poprzez terapeutę prowadzącego. Na warsztaty zapraszamy również pary rodzicielskie. Jeśli jeszcze u nas nie byliście - prosimy o zapisanie się na konsultację tel: 515 103 831.

Po udziale w warsztacie ZROZUMIEĆ NASTOLATKA jest możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach tematycznych.

Będziemy informować zainteresowanych rodziców.

 • Zrozumieć nastolatka:
  •  2.10.2021 - prowadzące: Agnieszka Justyna Zaremba i Magdalena Stefańska.
  • 6.11.2021- prowadzące: Elżbieta Gajda i Wiola Jaworska.
  • 22.01.2022- prowadzące: Agnieszka Robak i Agnieszka Justyna Zaremba.
  • 26.02.2022 - prowadzące: Elżbieta Gajda i Dorota Ostrowska-Karwat.
  • 2.04.2022 - prowadzący: Eliza Rolińska-Kaniewska i Michał Bydzicki.
  • 23.04.22 - prowadzący: Marlena Zasadzka-Moskwa i Michał Bydzicki.
  • 11.06.22 - prowadzacy: Michał Bydzicki i Paweł Lisiecki.
 • Rozwój psychoseksualny nastolatków:
  • 11.12.2021- prowadzący:  Wiola Jaworska i Michał Bydzicki.
  • 25.06.2022 - prowadzacy: Marlena Zasadzka-Moskwa i Michał Bydzicki.
 • Jak być ojcem nastolatka/nastolatki - mity i rzeczywistość: Ryszard Walaszczyk 2-3.07.2022 w godz. 10.14.00

Zapraszamy!

Grupa wsparcia dla matek

Grupa adresowana jest do matek, których dzieci korzystają z pomocy w Poradni Specjalistycznej MOP.

Cele grupy: wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań budowanie wiary i zaufania we własne możliwości

Forma: 3-godzinne spotkania, co 2 tygodnie

Czas trwania grupy: wrzesień 2021- czerwiec 2022

Termin: piątki godz. 17:00 - 20:00

Prowadzące: Dorota Staniszewska, Aneta Maliszewska

Grupa dla rodziców – przy grupie terapeutyczno-rozwojowej dla młodzieży w wieku 15-16 lat

Szanowni Państwo, jeśli wasze dziecko zdecyduje się i zostanie zakwalifikowane na grupę młodzieżową w Poradni Specjalistycznej MOP, zapraszamy również was do udział w spotkaniach grupy dla rodziców.

Z naszych doświadczeń równoległe zaangażowanie w rozwój własnych umiejętności wychowawczych ma szansę przełożyć się na większą efektywność oddziaływań terapeutycznych skierowanych do nastoletniego dziecka. Ogromne znaczenie we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu dobrych rozwiązań, ma również wymiana doświadczeń i kontakt z innymi rodzicami. Podczas wspólnej pracy chcemy zająć się głębszym zrozumieniem specyfiki okresu dojrzewania, lepszym rozumieniem potrzeb dzieci, refleksją dotyczącą własnej postawy, poszukiwaniem efektywnych sposobów komunikacji z nastolatkiem.

Zapraszamy was do udziału w spotkaniach i warsztacie psychoedukacyjnym.

Spotkania będą odbywały się w czwartki w godzinach 17.00-20.00.

Terminy spotkań:  w ustalaniu

Warsztat psychoedukacyjny “Zrozumieć nastolatka” : w ustalaniu

Prowadzące grupę dla rodziców: Iwona Figat, Dorota Staniszewska

Grupa wsparciowo-psychoedukacyjna dla rodziców nastolatków

Szanowni Państwo,

jeśli wasze nastoletnie dziecko korzysta z pomocy terapeutycznej lub jesteście po konsultacji wstępnej w Poradni MOP zapraszamy Was do udziału w grupie dla rodziców.

Z naszych doświadczeń równoległe zaangażowanie rodzica w rozwój własnych umiejętności wychowawczych ma szansę przełożyć się na większą efektywność oddziaływań terapeutycznych skierowanych do nastoletniego dziecka. Ogromne znaczenie we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu dobrych rozwiązań ma również wymiana doświadczeń i kontakt z innymi rodzicami.

Podczas wspólnej pracy chcemy zająć się głębszym zrozumieniem specyfiki okresu dojrzewania, lepszym rozumieniem potrzeb dzieci, refleksją dotyczącą własnej postawy rodzicielskiej, poszukiwaniem efektywnych sposobów komunikacji z nastolatkiem.

Zapraszamy do udziału w 10 spotkaniach grupy, w okresie październik 2021- czerwiec 2022. Będziemy spotykali się w kameralnej grupie 6-8 osobowej. Jeśli sytuacja epidemiczna pogorszy się, przejdziemy ze spotkań stacjonarnych na pracę online na Zoom.

Spotkania będą odbywały się w raz miesiącu w piątki, w godzinach 17.00-20.00

Początek 19.11.21; 26.11.21; 17.12.21; 21.01.22; 18.02.22; 18.03.22; 22.04.22; 27.05.22; 27.05.22; 24.06.22.

W dniach: 1.10.21; 8.10.21; 22.10.21 odbędą się konsultacje kontraktujące do grupy.

Prowadzące grupę dla rodziców:

Agnieszka Justyna Zaremba, Marta Policewicz-Podgórska

Jak wspierać nastolatka w rozpoczęciu nauki w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej? Webinar dla rodziców ZAPISY DO 18.10.21
Nastolatkowie rozpoczynający naukę w klasach 1 znaleźli się obecnie w jeszcze bardziej założonej niż przed pandemią rzeczywistości.
Nowa szkoła, nowi znajomi, nauczyciele, zasady, wymagania, doświadczenie izolacji i nauki zdalnej przez ostatnie miesiące. Ta sytuacja może budzić ciekawość, ekscytację, ale także stres i duże obawy.
Spróbujemy zastanowić się nad tym, jak wspierać młodego człowieka w tej zmianie: o czym warto pamiętać, na co zwrócić uwagę, jak z nim rozmawiać, uszanować jego obawy, trudności i udzielić adekwatnego wsparcia.

Zapraszamy rodziców, uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych, którzy chcą wspierać swoje dzieci w odnalezieniu się w nowej sytuacji.

Webinar odbędzie się 21.10.21 w czwartek w godz. 18.00-19.30
Poprowadzą go Agnieszka Justyna Zaremba - psycholog z Poradni Specjalistycznej MOP i Ewa Zabłocka - psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie.
Zainteresowane osoby prosimy o zarejestrowanie się poprzez formularz https://forms.office.com/r/DiEZDKGDCy 
do dnia 18.10.21.
Na podany adres e-mail prześlemy, najpóźniej do 20.10.21, link do platformy ZOOM.
Zapraszamy!
Być ojcem nastolatka/nastolatki - warsztat rozwojowy dla ojców NABÓR OTWARTY

“Być ojcem nastolatka/nastolatki” - rozwojowy warsztat dla ojców, służący wzmocnieniu więzi w relacji ojciec-dziecko"

Dla kogo: warsztat skierowany do ojców nastolatków/nastolatek, korzystających z pomocy Poradni MOP

Cele:

Jeśli jesteś ojcem nastolatka/nastolatki i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i swoim dziecku, to zapraszam na warsztat, gdzie w gronie samych ojców będziemy:

 • pogłębiać rozumienie nastoletniego okresu rozwojowego, jego specyfiki i wyzwań w kontekście bycia ojcem nastolatka/nastolatki - także w obliczu obciążenia związanego z trwającą pandemią,
 • przyglądać się aktualnej relacji z własnym nastoletnim dzieckiem – m.in. w obszarze potrzeb, emocji, granic, komunikacji,
 • zwiększać świadomość na temat własnego stylu rodzicielskiego jako ojca,
 • wymieniać się doświadczeniami i szukać wzmocnienia w roli ojca.

Liczba uczestników: 8-10 osób 

Termin: 2-3 lipca 2022 w godz.: 10.00-14.00 (2x4 godz.)

Prowadzący: Ryszard Walaszczyk

Zapisy: ojców zainteresowanych udziałem w warsztacie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem poradni , tel: 515 103 831 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Realizacja warsztatu jest możliwa dzięki środkom z grantu "Gdy świat stanął na głowie- czyli jak zachować zdrowie w pandemicznym czasie" i jest elementem Warszawskiego Programu Wsparcia.

Być ojcem nastolatka/nastolatki i pozostać sobą -grupa rozwojowa dla ojców

“Być ojcem nastolatka/nastolatki i pozostać sobą” – krótkoterminowa grupa rozwojowa dla ojców nastolatków/nastolatek, korzystających z pomocy w Poradni MOP

Cele:

Jeśli jesteś ojcem nastolatka/nastolatki i chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o sobie i swoim dorastającym dziecku, to zapraszam na cykl 5 spotkań, gdzie w grupie samych ojców będziemy:

 • pogłębiać rozumienie nastoletniego okresu rozwojowego, jego specyfiki i wyzwań stojących przed młodym człowiekiem wchodzącym w dorosłość,
 • przyglądać się aktualnej relacji z własnym nastoletnim dzieckiem, z perspektywy dziecka i własnej jako ojca - m.in. w celu lepszego rozumienia potrzeb i emocji, rozpoznawania i stawiania granic, budowania kontaktu z dzieckiem-nastolatkiem,
 • zwiększać świadomość na temat własnego stylu rodzicielskiego w byciu ojcem - własnych wartości, ograniczeń i zasobów,
 • wymieniać się doświadczeniami i szukać ugruntowania w roli ojca.

Liczba uczestników: 6-8 osób

Terminy: 5.03, 12.03, 26.03, 9.04, 23.04.2022, czyli 5 sobotnich spotkań w godz.: 11.00-15.00

Prowadzący: Ryszard Walaszczyk

Zapisy: ojców zainteresowanych udziałem w grupie prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni MOP tel: 515 103 831 - decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualną konsultacją z prowadzącym.

Rodzicielstwo w czasach kryzysu- warsztat

Niestabilność naszych czasów jest sporym wyzwaniem dla naszej psychiki, co niewątpliwie niekorzystnie przekłada się na kondycję rodzicielstwa. Tradycyjne wzorce związane z patriarchatem, opierające się m.in. na stałości z góry definiowanych ról, mocnym rozdziałem między rolą matki a ojca przestają być adekwatnym punktem odniesienia. Za to generują sporo napięcia, przeciążenia, poczucia winy i bezradności.
Ostatnie miesiące i lata są szczególnie trudnym okresem, w którym poza codziennymi wyzwaniami rodzicielskimi stanęliśmy wobec kryzysów związanych z pandemią, sytuacją w polskiej oświacie, a od niedawna, z wojną za wschodnią granicą. Pojawiają się pytania skąd czerpać siłę m.in. do roli rodzica.

Nasz warsztat jest propozycją rozwijania zasobów rodzicielskich w oparciu o koncepcję wypracowaną w ramach podejścia Gestalt.
Opiera się ona na dwóch elementach:
- świadomej, ucieleśnionej relacji z samym sobą (dobry kontakt z własnymi emocjami, potrzebami jako obszar wsparcia osobistego, intrapsychicznego)
- współrodzicielstwie czyli partnerskim dialogu między rodzicami i/lub w sieci wsparcia rodzicielskiego (jako obszar budowania wsparcia interpersonalnego z innymi dorosłymi w funkcji rodzicielskiej)

Ofertę kierujemy do rodziców nastolatków, którzy decydują się rozwijać w tych dwóch kluczowych obszarach. Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi zawierającymi elementy pracy własnej, ćwiczenia w parach i omówienia na forum. Obecne będą też elementy pracy z ciałem stąd zalecane jest ubranie wygodnego, luźnego stroju.

Oferta jest przeznaczona dla pojedynczych rodziców- nie zapraszamy par rodzicielskich.

Liczba osób: 10-12

Prowadzący: Przemysław Różański i Ewa Obuch-Woszczatyńska

Termin: 21.05.2022 w godz. 10.00 – 18.00 (z ok 1,5 godzinną przerwą na obiad)

Jeśli korzystacie Państwo z pomocy Poradni MOP- zapiszcie się w sekretariacie lub poprzez terapeutę prowadzącego.

Jeśli do tej pory nie byliście w Poradni MOP- prosimy o zapisanie się na listę chętnych, tel. 515 103 831 a prowadzący oddzwonią i przeprowadzą telefoniczną konsultację.

 

Privacy Preference Center

Informacja o ciasteczkach

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Call Now Button Skip to content