Menu Zamknij

Rodzice/Opiekunowie

Warsztaty dla rodziców

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w warsztacie „Zrozumieć nastolatka”. Potem jest możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach tematycznych.

 1. Zrozumieć nastolatka.
 2. Rozwój psychoseksualny nastolatków.
 3. Jak być matką nastolatka/nastolatki - mity i rzeczywistość.
 4. Jak być ojcem nastolatka/nastolatki - mity i rzeczywistość.
 5. Jak budować poczucie własnej wartości nastolatka.
 6. Samotne rodzicielstwo.
 7. Asertywność w rodzinie.
 8. Wirtualni bohaterowie, jak się z nimi dogadać? Gry komputerowe w życiu nastolatka.
 9. Gdy nastolatek nie radzi sobie z emocjami - od zrozumienia do pomocy.
 10. O rozmawianiu z nastolatkiem.
 11. O uzgadnianiu i granicach w relacji z nastolatkiem.

Celem warsztatów jest lepsze rozumienie funkcjonowania nastolatków, specyfiki momentu rozwojowego, w jakim się znajdują, poszerzenie umiejętności wychowawczych ich opiekunów.

Warsztaty odbywają się w soboty, w godzinach 10:00-18:00

Spotykamy się w grupie 8-12 osobowej.

Jeśli korzystacie Państwo z pomocy Poradni, zapiszcie się na warsztat w sekretariacie lub poprzez terapeutę prowadzącego. Na warsztaty zapraszamy również pary rodzicielskie.

Jeśli jeszcze u nas nie byliście - prosimy o kontakt i zapisanie się na konsultację.

Terminy warsztatów:

 • Zrozumieć nastolatka: 5.10.2019; 25.01.2020; 29.02.2020; 4.04.2020; 6.06.2020
 • O rozmawianiu z nastolatkiem: 14.12.2019
 • Samotne rodzicielstwo: 29.02.2020
 • Wirtualni bohaterowie, jak się z nimi dogadać? Gry komputerowe w życiu nastolatka: 7.03.2020
 • Asertywność w rodzinie: 21.03.2020
 • Jak być matką nastolatka/nastolatki- mity i rzeczywistość: 18.04.2020
 • O uzgadnianiu i granicach w relacji z nastolatkiem: 25.04.2020
 • Gdy nastolatek nie radzi sobie z emocjami- od zrozumienia do pomocy: 9.05.2019
 • Jak budować poczucie własnej wartości nastolatka: 16.05.2020
 • Jak być ojcem nastolatka/nastolatki– mity i rzeczywistość: 16.05.2019
 • Rozwój psychoseksualny nastolatków: 23.05.2019
Grupa genogramowa

Dla kogo?

Grupa przeznaczona jest dla rodziców pragnących pogłębić rozumienie transgeneracyjnych czynników wpływających na ich relacje z dorastającymi dziećmi: przekazywanych z pokolenia na pokolenie wzorców relacji w rodzinie, postaw wychowawczych, przekonań.

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych pogłębioną refleksją siebie, własnej emocjonalności, potencjale i ograniczeniach oraz gotowych na próbę zrozumienia ich źródeł.

Do udziału zapraszamy 6-8 osób.

Nabór: Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 15-19 lat, uczniów warszawskich szkół.

Jeśli jest Pan/Pani zainteresowana/ zainteresowany udziałem w grupie- prosimy o kontakt i zapisanie się na jednorazową konsultację do prowadzących.

Zapraszamy osoby gotowe na pogłębioną pracę osobistą, które mają za sobą przynajmniej krótkoterminowe doświadczenie pracy warsztatowej, poradniczej czy wsparciowej.

Możliwy jest udział pary rodzicielskiej pozostającej ze sobą w osobistej relacji (także partnerów) jednak nie planujemy w ramach tej propozycji pracy nad relacją partnerską. Ograniczymy się do indywidualnej pracy w obszarze własnej rodziny pochodzenia.

Cel ogólny:  

Praca terapeutyczna w dotycząca zasobów rodzinnych oraz ograniczeń płynących z przekazywanych z pokolenia na pokolenie wzorców relacji, przekonań o sobie i świecie. Doświadczenie własnej pracy terapeutycznej w grupie innych rodziców.

Cele szczegółowe:

 • zbudowanie bezpiecznej przestrzeni interpersonalnej do pracy terapeutycznej
 • poszerzenie świadomości dotyczącej wzorców i przekazów rodzinnych
 • stworzenie własnego genogramu
 • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy o historii własnej rodziny
 • poszerzanie świadomości w obszarze przekazywanych w rodzinie wzorców i  przekonań
 • rozpoznanie wpływu, jaki wywiera rodzinny przekaz na obecne relacje z dorastającymi dziećmi: jakie są zasoby, a jakie ograniczenia w tym obszarze
 • rozwijanie umiejętności udzielenia i przyjmowania informacji zwrotnej

Termin:

Grupa składa się z pięciu spotkań:  29.02.2020; 14.03.2020; 25.04.2020; 23.05.2020; 20.06.2020 w godzinach 10.00-18.00

Prowadzące: Katarzyna Łukasik, Aleksandra Denst-Sadura

Grupa wsparcia dla matek

Grupa adresowana jest do matek, których dzieci korzystają z pomocy w Poradni Specjalistycznej MOP.

Cele grupy:

 • wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka
 • wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną
 • wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka
 • wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic
 • rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań
 • budowanie wiary i zaufania we własne możliwości

Forma: 3-godzinne spotkania, co 2 tygodnie

Czas trwania grupy: październik 2019 - czerwiec 2020

Termin: piątki godz. 17:00 - 20:00

Prowadzące: Dorota Staniszewska, Aneta Maliszewska

Warsztat dla par rodzicielskich „Razem łatwiej”

Jeśli są Państwo parą, która wychowuje nastolatka, chcecie ze sobą współpracować, a jednocześnie doświadczacie wielu trudności. Marzy wam się wsparcie od partnera, a spotykają konflikty. Trudno jest zapanować nad emocjami i brakuje umiejętności komunikacyjnych.

Zapraszamy na warsztat, podczas którego rozwiniecie proces wzajemnego wsparcia i poszukacie innych sposobów na komunikację.

W ramach warsztatu:

 • porozmawiamy o tym, co jest potrzebne w dobrym związku, a co go osłabia
 • sięgniemy do początków - zapraszając do rozmowy o tym, co was połączyło
 • zapoznacie się z technikami, które ułatwiają słuchanie, tak by móc wzajemnie się usłyszeć
 • porozmawiacie o tym, czego potrzebujecie od swojego partnera/partnerki, kiedy doświadczacie bezradności, żalu, smutku, złości, a wszystko po to, by być ze sobą bliżej
 • będziecie się uczyć, jak być dla siebie przyjaciółmi, pomagającymi sobie nawzajem w procesie wychowywania nastolatka

Czas trwania warsztatu: 10:00-18:00

Termin: nowy termin w roku szkolnym 2019/2020 podamy na początku września.

Jak się zapisać: oferta przeznaczona jest dla rodziców, którzy są po konsultacji w Poradni i wzięli udział w warsztacie “Zrozumieć nastolatka". Prosimy o zapisanie się na warsztat bezpośrednio u terapeutów lub w sekretariacie Poradni.

Prowadzące: Dorota Ostrowska-Karwat, Marlena Zasadzka-Moskwa

Grupa dla rodziców – przy grupie edukacyjno-rozwojowej dla młodzieży w wieku 15-16 lat

Szanowni Państwo,

jeśli wasze dziecko zdecyduje się i zostanie zakwalifikowane na grupę młodzieżową w Poradni Specjalistycznej MOP, oznacza to również wasz udział w spotkaniach grupy dla rodziców.

Z naszych doświadczeń równoległe zaangażowanie w rozwój własnych umiejętności wychowawczych ma szansę przełożyć się na większą efektywność oddziaływań terapeutycznych skierowanych do nastoletniego dziecka. Ogromne znaczenie we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu dobrych rozwiązań, ma również wymiana doświadczeń i kontakt z innymi rodzicami.

Podczas wspólnej pracy chcemy zająć się głębszym zrozumieniem specyfiki okresu dojrzewania, lepszym rozumieniem potrzeb dzieci, refleksją dotyczącą własnej postawy, poszukiwaniem efektywnych sposobów komunikacji z nastolatkiem.

Zapraszamy was do udziału w 6 spotkaniach i warsztacie psychoedukacyjnym.

Spotkania będą odbywały się w godzinach 17.00-20.00.

Pierwsze spotkanie- WTOREK: 5.11.2019

Kolejne - CZWARTKI: 5.12.2019, 6.02.2020, 12.03.2020, 16.04.2020, 18.06.2020

Warsztat psychoedukacyjny “Zrozumieć nastolatka” odbędzie się w sobotę, w godzinach 10:00-18:00.

Prowadzące grupę dla rodziców: Monika Brzezińska- Okoń, Agnieszka Justyna Zaremba

 

Call Now Button