Menu Zamknij

Rodzice/Opiekunowie

NABÓR OTWARTY Grupa dla ojców „Być ojcem nastolatka/nastolatki i pozostać sobą”

Rozwojowa grupa dla ojców -
„Być ojcem nastolatka/nastolatki i pozostać sobą”

Uczestnicy
Grupa adresowana do ojców nastolatków/nastolatek. Grupa ma profil rozwojowy i ma na
celu wsparcie ojców nastolatków w pełnieniu roli rodzica dla swoich dorastających dzieci, w
szczególności wzmocnieniu więzi w relacji ojciec-dziecko.

Udział w grupie poprzedzony jest indywidualną konsultacją z prowadzącym. Terminy konsultacji zostaną podane w czerwcu.

Planowana liczba uczestników to 6-8 osób.

Cele
Udział w grupie sprzyja wymianie doświadczeń rodzicielskich ojców dzieci w podobnym
wieku oraz daje możliwość, aby przy wsparciu innych ojców pracować nad:
• pogłębieniem rozumienia nastoletniego okresu rozwojowego, jego specyfiki i
wyzwań stojących przed młodym człowiekiem wchodzącym w dorosłość,
• aktualnymi wyzwaniami w relacji z własnym nastoletnim dzieckiem, z perspektywy
dziecka i własnej jako ojca - m.in. w celu lepszego rozumienia potrzeb i emocji,
rozpoznawania i stawiania granic, budowania kontaktu z dzieckiem-nastolatkiem,
• zwiększeniem świadomości na temat własnego stylu rodzicielskiego w byciu ojcem -
własnych wartości, ograniczeń i zasobów,
• szukaniem ugruntowania w roli ojca.

Terminy

KONSULTACJE DO GRUPY odbędą się w dniach: 29.07, 5.08, 12.08 w godzinach 11-14

Pełny cykl obejmuje 12 spotkań, w tym:
• spotkanie początkowe 8 września - 6 godzin,
• 10 cotygodniowych spotkań grupowych - każde po 3 godziny,
• spotkanie końcowe - 6 godzin.

Spotkania grupy odbędą się w 2024 r. w siedzibie Poradni MOP.

Prowadzący:
Ryszard Walaszczyk

NABÓR OTWARTY Warsztat psychoedukacyjny dla rodziców ZROZUMIEĆ NASTOLATKA

Zapraszamy rodziców do udziału w warsztacie ZROZUMIEĆ NASTOLATKA.

Celem warsztatu jest lepsze rozumienie specyfiki momentu rozwojowego, w jakim się znajdują się nastolatki.

Jak rozumieć ich inne niż dotychczas funkcjonowanie? Jakie zjawiska mieszczą się w tzw. "normie" rozwojowej, a jakie wymagają szczególnego wsparcia lub interwencji ze strony dorosłych? Czym się kierować w kontakcie z nastolatkiem? Udział w warsztacie poprzedzony jest jednorazową konsultacją, która służy zbadaniu na ile oferowany przez nas program ma szansę odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

Jeśli korzystacie Państwo z pomocy Poradni, zapiszcie się na warsztat w sekretariacie lub poprzez terapeutę prowadzącego.

Na warsztaty zapraszamy również pary rodzicielskie.

Jeśli jeszcze u nas nie byliście - prosimy o zapisanie się na jednorazową konsultację tel: 515 103 831, (22) 646 57 25

Terminy warsztatu:

 • 04.11.2023 Marlena Zasadzka- Moskwa i Marta Policewicz-Podgórska (sobota) 10.00-18.00
 • 18.11.2023 Justyna Zaremba i Marcin Nawój (sobota) 10.00-18.00
 • 27.01.2024 Maja Horawa i Ewa Obuch-Woszczatyńska (sobota) 10.00-18.00
 • 02.03.2024 Dorota Skrajna i Marta Policewicz-Podgórska (sobota) 10.00-18.00
 • 25.05.2024 Dorota Skrajna i Marta Policewicz-Podgórska (sobota) 10.00-18.00
 • 08.06. 2024 Dorota Skrajna i Michał Bydzicki (sobota) 10.00-18.00

Zapraszamy!

NABÓR ZAMKNIĘTY Warsztat dla rodziców nastolatków w wieku 15-19 lat „Zrozumieć różnorodność seksualną nastolatków”

Zapraszamy:

 • rodziców, których nastolatkowie poszukują własnej tożsamości seksualnej i płciowej, i/lub doświadczają niebinarności, dysforii płciowej, transpłciowości
 • rodziców, którzy chcą poszerzyć rozumienie sytuacji swojego dziecka

Cel:

 • zarysowanie kontekstu społecznego i odniesienie się do aktualnych ustaleń specjalistów w tym temacie
 • pogłębienie świadomości własnych założeń i poglądów dotyczących płci i seksualności
 • poszukiwanie zrozumienia, empatii i sposobów wspierania nastolatków
 • wsparcie, wymiana doświadczeń w gronie innych rodziców

Kiedy: termin wkrótce

Liczba osób w grupie: 8-12

Jak się zapisać:

Przede wszystkim zapraszamy rodziców, których nastolatkowie korzystają z pomocy Poradni MOP (nastolatek korzysta z terapii indywidualnej bądź grupowej a rodzic jest po konsultacji wstępnej i/lub korzysta ze spotkań poradniczych, grupowych czy rodzinnych)

Udział w warsztacie ma szansę być bardziej użyteczny, jeśli byliście Państwo na warsztacie ZROZUMIEĆ NASTOLATKA lub na warsztacie ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY NASTOLATKA. Nie jest to jednak warunek konieczny. W miarę wolnych miejsc, zapraszamy również rodziców, którzy jeszcze nie korzystali z oferty poradni. Wtedy udział rodzica w warsztacie będzie poprzedzony jednorazową konsultacją. Termin konsultacji zaproponujemy Państwu jeszcze przed warsztatem.

Zapisy przyjmujemy telefoniczne tel. 515 103 831 lub osobiście w sekretariacie

NABÓR ZAMKNIĘTY Grupa wsparcia dla matek

Grupa adresowana jest do matek, których dzieci korzystają z pomocy w Poradni Specjalistycznej MOP.

Cele grupy: wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań budowanie wiary i zaufania we własne możliwości

Forma: 3-godzinne spotkania, co 2 tygodnie

Daty spotkań: 06.10.2023, 20.10.2023, 03.11.2023, 17.11.2023, 01.12.2023, 15.12.2023, 29.12.2023, 12.01.2024, 26.01.2023, 09.02.2024, 23.02.2024, 08.03.2024, 22.03.2024,.05.04.2024, 19.04.2024, 17.05.2024, 31.05.2024, 14.06.2024, 28.06.2-24

Konsultacje: 08.09.2023, 22.09.2023

Czas trwania grupy: wrzesień 2023- czerwiec 2024

Termin: piątki godz. 17:00 - 20:00

Prowadzące: Dorota Staniszewska, Aneta Maliszewska

NABÓR ZAMKNIĘTY Grupa dla rodziców – przy grupie terapeutyczno-rozwojowej dla młodzieży w wieku 15-16 lat

Szanowni Państwo, jeśli wasze dziecko zdecyduje się i zostanie zakwalifikowane na grupę młodzieżową w Poradni Specjalistycznej MOP, zapraszamy również was do udział w spotkaniach grupy dla rodziców.

Z naszych doświadczeń równoległe zaangażowanie w rozwój własnych umiejętności wychowawczych ma szansę przełożyć się na większą efektywność oddziaływań terapeutycznych skierowanych do nastoletniego dziecka. Ogromne znaczenie we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu dobrych rozwiązań, ma również wymiana doświadczeń i kontakt z innymi rodzicami. Podczas wspólnej pracy chcemy zająć się głębszym zrozumieniem specyfiki okresu dojrzewania, lepszym rozumieniem potrzeb dzieci, refleksją dotyczącą własnej postawy, poszukiwaniem efektywnych sposobów komunikacji z nastolatkiem.

Zapraszamy was do udziału w spotkaniach i warsztacie psychoedukacyjnym.

Spotkania będą odbywały się w czwartki w godzinach 17.00-20.00.

Terminy spotkań:  w ustalaniu

Warsztat psychoedukacyjny “Zrozumieć nastolatka” : w ustalaniu

Prowadzące grupę dla rodziców: Iwona Figat, Dorota Staniszewska

NABÓR ZAMKNIĘTY "W świecie spektrum" warsztat dla rodziców nastolatków rozwijających się w spektrum autyzmu.

Zapraszamy rodziców nastolatków w wieku 15-19lat (z diagnozą lub  trakcie diagnozy) na warsztat którego celem jest:

 • wsparcie rodziców, którzy przezywają trudne emocje w związku z diagnozą dziecka
 • psychoedukacja, czyli czym jest rozwój nastolatka w spektrum
 • dostarczenie wiedzy o zjawiskach zachodzących w systemie rodzinnym, w którym dziecko ma diagnozę

Liczba uczestników: 10-12 osób

Termin: 21.10.2023 godz. 10.00-18.00

Prowadzące: elżbieta Gajda, Dorota Ostrowska-Karwat

Zapisy: bezpośrednio w sekretariacie Poradni lub telefonicznie: 515 103 831

NABÓR ZAMKNIĘTY Warsztat dla rodziców ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY NASTOLATKA

Rozwój nastolatka wiąże się z intensywnymi zmianami w obszarze fizycznym, emocjonalnym i społecznym. To okres nowych doświadczeń, które kształtują tożsamość seksualną i są bazą do budowania pierwszych bliskich związków.

Warsztat ma na celu przekazanie wiedzy i wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie wspierania rozwoju psychoseksualnego nastolatków przez rodziców/opiekunów.

Dzięki uczestnictwu w warsztacie rodzice/opiekunowie:

 • poznają etapy rozwoju psychoseksualnego nastolatków,
 • dowiedzą się, które zachowania ich dzieci są naturalne, a które wymagają wsparcia,
 • dowiedzą się, czym jest tożsamość seksualna, kryzys tożsamości, oraz co na nie wpływa,
 • dowiedzą się, jak rozmawiać z dziećmi o seksualności, płciowości lub/i jakie pomoce: książki, strony internetowe zaproponować.

Mądre wsparcie nastolatków ze strony rodziców/ opiekunów jest podstawą dla zbudowania zdrowej tożsamości seksualnej i mocnych relacji w przyszłości.

Zapraszamy rodziców nastolatków w wieku 15-21 lat, którzy korzystali lub korzystają z oferty Poradni MOP (są po konsultacji wstępnej, innych warsztatach psychoedukacyjnych w Poradni MOP, korzystają ze spotkań poradniczych lub terapii rodzinnej).

Jeśli jeszcze nie byliście Państwo u nas- zaprosimy Was najpierw na jednorazową konsultację.

Liczba osób w grupie: 8-10

Zapisy: bezpośrednio w sekretariacie Poradni MOP lub tel. 515  103 831 do wyczerpania miejsc.

W tygodniu przed warsztatem potwierdzimy sms Państwa uczestnictwo.

Najbliższy termin warsztatu:  16 grudnia

NABÓR ZAMKNIĘTY: Trening grupowy dla rodziców nastolatków z dysregulacją emocji Family Connection

Program Family Connections ™

O PROGRAMIE

12-tygodniowy bezpłatny program wsparcia i rozwijania umiejętności skierowany do bliskich i rodzin osób z problemami regulacji emocji, a zwłaszcza zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline, BPD). Oparty na terapii dialektyczno-behawioralnej.

Program FCTM zapewnia rzetelne informacje, uczy umiejętności radzenia sobie i umożliwia stworzenie sieci wsparcia.

Badania naukowe pokazują, że udział w programie FCTM pomaga członkom rodziny w: zmniejszeniu cierpienia, odczuwanego obciążenia, poczucia nieszczęścia i depresji, zwiększeniu poczucia kompetencji, oraz umiejętności radzenia sobie.

CZY TEN PROGRAM JEST DLA MNIE?

Jestem rodzicem lub opiekunem osoby zmagającej się z problemami w regulowaniu swoich emocji.

Chcę poprawić swoje relacje. Chcę zrozumieć jak moje zachowanie wpływa na moje relacje. Chcę zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą mi stworzyć lepsze życie.

Zgadzam się wypróbować nowe umiejętności, nawet jeśli na początku może to wydawać się trudne. Zgadzam się w pełni uczestniczyć w zajęciach a także ćwiczyć to, czego się tam nauczę.

Zobowiązuję się uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

Spotkania będą się odbywać w Poradni Specjalistycznej MOP ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa w piątki od godziny 18.00 do 20.00.Zaczynamy 16 lutego 2024r.

Prowadzące: Anna Gawkowska i Agnieszka Robak

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni MOP (tel. 22 646 57 25; 515 103 831) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00

Prowadzimy indywidualne konsultacje wstępne przed zakwalifikowaniem do grupy.

Dodatkowe informacje:

Trening jest prowadzony we współpracy z PTDBT (ptdbt.pl) w ramach programu Family Connections, a trenerzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez PTDBT i NEABPD (https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/). Program Family Connections (FC) to bezpłatny program treningów umiejętności dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD, borderline), dysregulacją emocji oraz doświadczających kryzysów i uzależnień, oparty na Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT). Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie: https://ptdbt.pl/dlarodzin/ Informacje o aktualnych treningach organizowanych w Polsce można znaleźć na stronie: https://ptdbt.pl/treningifc/ Jeśli aktualne terminy treningów Państwu nie odpowiadają, zachęcamy Państwa do zgłoszenia zainteresowania treningiem na stronie koordynatora programu–PTDBT poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://ptdbt.pl/zapisyfc/

PTDBT wysyła informacje o uruchamianych treningach przez inne placówki z danego województwa lub ONLINE”

NABÓR ZAMKNIĘTY Program Family Connections ™ TRENING GRUPOWY DLA RODZICÓW NASTOLATKÓW Z DYSREGULACJĄ EMOCJI

O PROGRAMIE

12-tygodniowy program wsparcia i rozwijania umiejętności skierowany do bliskich i rodzin osób z problemami regulacji emocji, a zwłaszcza zaburzeniem osobowości z pogranicza (borderline, BPD). Oparty na terapii dialektyczno-behawioralnej.

Program FCTM zapewnia rzetelne informacje, uczy umiejętności radzenia sobie i umożliwia stworzenie sieci wsparcia.

Badania naukowe pokazują, że udział w programie FCTM pomaga członkom rodziny w: zmniejszeniu cierpienia, odczuwanego obciążenia, poczucia nieszczęścia i depresji, zwiększeniu poczucia kompetencji, oraz umiejętności radzenia sobie.

CZY TEN PROGRAM JEST DLA MNIE?

Jestem rodzicem lub opiekunem osoby zmagającej się z problemami w regulowaniu swoich emocji.

Chcę poprawić swoje relacje. Chcę zrozumieć jak moje zachowanie wpływa na moje relacje. Chcę zdobyć wiedzę i umiejętności, które pomogą mi stworzyć lepsze życie.

Zgadzam się wypróbować nowe umiejętności, nawet jeśli na początku może to wydawać się trudne. Zgadzam się w pełni uczestniczyć w zajęciach a także ćwiczyć to, czego się tam nauczę.

Zobowiązuję się uczestniczyć we wszystkich zajęciach.

Spotkania będą się odbywać w Poradni Specjalistycznej MOP ul. Boryszewska 4, 00-781 Warszawa
piątki od godziny 18.00 do 20.00.Zaczynamy 16 lutego 2024r.

Prowadzące: Anna Gawkowska i Agnieszka Robak

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat Poradni MOP (tel. 22 646 57 25;  515 103 831) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00

Prowadzimy indywidualne konsultacje wstępne przed zakwalifikowaniem do grupy.

Dodatkowe informacje: 

Trening jest prowadzony we współpracy z PTDBT (ptdbt.pl) w ramach programu Family Connections, a trenerzy wzięli udział w szkoleniu organizowanym przez PTDBT i NEABPD (https://www.borderlinepersonalitydisorder.org/). Program Family Connections (FC) to bezpłatny program treningów umiejętności dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza (BPD, borderline), dysregulacją emocji oraz doświadczających kryzysów i uzależnień, oparty na Terapii Dialektyczno-Behawioralnej (DBT).

Więcej informacji o programie jest dostępnych na stronie: https://ptdbt.pl/dlarodzin/ Informacje o aktualnych treningach organizowanych w Polsce można znaleźć na stronie:   https://ptdbt.pl/treningifc/ Jeśli aktualne terminy treningów Państwu nie odpowiadają, zachęcamy Państwa do zgłoszenia zainteresowania treningiem na stronie koordynatora programu–PTDBT poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego https://ptdbt.pl/zapisyfc/ PTDBT wysyła informacje o uruchamianych treningach przez inne placówki  z danego województwa lub ONLINE”

 

Call Now Button Skip to content