Menu Zamknij

Jak skorzystać z pomocy

UWAGA!     

Bieżące informacje o zapisach na konsultacje znajdują się na stronie AKTUALNOŚCI

Zapraszamy:

Młodzież w wieku 15-19 lat uczącą się w warszawskich szkołach

  • Pierwszym krokiem jest zapisanie się na konsultację pierwszorazową.
  • Na konsultację zapraszamy nastolatka razem z rodzicami/prawnymi opiekunami.
  • Termin zapisów na konsultacje ogłaszamy poprzez stronę internetową– wysyłamy do Państwa newsletter z terminem zapisów, umieszczamy informacje na stronie w zakładce AKTUALNOŚCI. Prosimy o zapisanie się do newsletter.
  • Konsultacje odbywają się w godzinach przedpołudniowych i trwają ok. 1-2 godziny. Zazwyczaj potrzebne są 1-3 spotkania.
  • Posiadamy ograniczoną liczbę konsultacji, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń. Oddzwaniamy do Państwa z propozycją terminu.
  • Sekretariat potwierdza umówiony termin. Na potwierdzenie z Państwa strony czekamy do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym planowane spotkanie.
  • W sytuacji braku odpowiedzi uznajemy, że Państwa obecność jest odwołana i zapraszamy kolejne osoby z listy oczekujących.
  • Jeśli wiedzą Państwo wcześniej, że nie mogą skorzystać z umówionego spotkania – prosimy o kontakt z sekretariatem.
  • Prosimy o przyjście 15 minut przed wyznaczoną godziną, aby podać potrzebne do rejestracji dane (potrzebna jest legitymacja szkolna, dowód osobisty opiekuna).
  • Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL osób korzystających z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w poradni. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

 

Celem konsultacji jest nazwanie problemów i potrzeb zgłaszającej się osoby. Badana jest motywacja do zmiany i możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej i oferty poradni.

Terapeuta-konsultant proponuje najbardziej efektywne i możliwe sposoby pracy – zarówno w poradni lub w innym miejscu, które może udzielić bardziej adekwatnej pomocy.

Na udział nastolatka w terapii muszą wyrazić zgodę obydwoje rodzice/opiekunowie posiadający nieograniczone prawa rodzicielskie.

Spotkanie z konsultantem nie oznacza rozpoczęcia terapii u tej osoby. Proponowane miejsca do terapii zależą od dostępności miejsc i możliwości nastolatka.

Bieżące informacje o możliwości skorzystania z terapii i naborze na grupy/warsztaty w Poradni MOP znajdują się na stronie AKTUALNOŚCI.

Zapraszamy do zapisania się do NEWSLETTERA.

Rodzice/opiekunowie młodzieży

Podczas konsultacji pierwszorazowej rodzicom proponowane są różne formy pomocy: warsztaty, konsultacje poradnicze, terapia rodzinna, grupy wsparcia.

Rodzice nastolatków, którzy nie są objęci pomocą poradni, mogą skorzystać z warsztatu psychoedukacyjnego „Zrozumieć nastolatka”. Wzięcie udziału w tym warsztacie umożliwia skorzystanie z pełnej oferty warsztatowej poradni. Zapisy na warsztaty przyjmujemy telefonicznie codziennie, w godzinach pracy sekretariatu. Przed udziałem w pierwszym warsztacie zapraszamy rodziców na jednorazową konsultację.

Pedagodzy, psychologowie, wychowawcy i nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych

Zapisy do grup superwizyjno-wsparciowych odbywają się co roku we wrześniu.

Zapisy na superwizje indywidualne/konsultacje oświatowe przyjmujemy poprzez zgłoszenie elektorniczne:  a.chrostowska-buzun@mop-poradnia.pl

Call Now Button Skip to content