Menu Zamknij

Jak skorzystać z pomocy

Młodzież w wieku 15-19 lat ucząca się w warszawskich szkołach

 • Pierwszym krokiem jest zapisanie się na konsultację pierwszorazową.
 • Na konsultację zapraszamy nastolatka razem z rodzicami/prawnymi opiekunami.
 • Zapisy przyjmujemy telefonicznie w ostatni czwartek miesiąca od godziny 12.00 do momentu wyczerpania terminów.
 • W I semestrze 2019/2020 są to terminy: 31 października 2019; 28 listopada 2019; 19 grudnia 2019; 30 stycznia 2020; 27 luty 2020. 
 • Konsultacje odbywają się w godzinach przedpołudniowych i trwają ok. 1-2 godziny. Zazwyczaj potrzebne są 1-3 spotkania.
 • Posiadamy ograniczoną liczbę konsultacji, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.
 • W sytuacji, kiedy dostępne terminy zostaną rozdysponowane, proponujemy 5 kolejnym osobom zapis na Listę rezerwową. Oznacza to, że jeśli w ciągu najbliższego miesiąca zwolnią się jakieś terminy- zaprosimy Państwa na konsultację. Lista rezerwowa przestaje obowiązywać w dniu kolejnych zapisów, zostaje wtedy utworzona nowa lista.
 • Sekretariat potwierdza umówiony termin konsultacji. Na potwierdzenie z Państwa strony czekamy do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym planowane spotkanie.
 • W sytuacji braku odpowiedzi uznajemy, że Państwa obecność jest odwołana i zapraszamy kolejne osoby z Listy rezerwowej.
 • Jeśli wiedzą Państwo wcześniej, że nie mogą skorzystać z umówionego spotkania – prosimy o kontakt z sekretariatem.
 • Prosimy o przyjście 15 minut przed wyznaczoną godziną, aby podać potrzebne do rejestracji dane (potrzebna jest legitymacja szkolna, dowód osobisty).

 

Celem konsultacji jest nazwanie problemów i potrzeb zgłaszającej się osoby. Badana jest motywacja do zmiany i możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej i oferty poradni.

Terapeuta-konsultant proponuje najbardziej efektywne i możliwe sposoby pracy – zarówno w poradni lub w innym miejscu, które może udzielić bardziej adekwatnej pomocy.

Na udział nastolatka w terapii muszą wyrazić zgodę obydwoje rodzice/opiekunowie posiadający nieograniczone prawa rodzicielskie.

Bieżące informacje o możliwości skorzystania z terapii i naborze na grupy/warsztaty w Poradni MOP znajdują się na stronie AKTUALNOŚCI.

Zapraszamy do zapisania się do NEWSLETTERA.

Rodzice/opiekunowie młodzieży

Podczas konsultacji pierwszorazowej rodzicom proponowane są różne formy pomocy: warsztaty, konsultacje poradnicze, terapia rodzinna, grupy wsparcia.

Rodzice nastolatków, którzy nie są objęci pomocą poradni, mogą skorzystać z warsztatu psychoedukacyjnego „Zrozumieć nastolatka”. Wzięcie udziału w tym warsztacie umożliwia skorzystanie z pełnej oferty warsztatowej poradni. Zapisy na warsztaty przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00. Przed udziałem w pierwszym warsztacie zapraszamy rodziców na jednorazową konsultację.

Pedagodzy, psychologowie, wychowawcy i nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych

Zapisy do grup superwizyjno-wsparciowych odbywają się co roku we wrześniu.

Zapisy na superwizje indywidualne/konsultacje oświatowe przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00.

Call Now Button