Menu Zamknij

Formy pomocy

Terapia indywidualna

Celem terapii indywidualnej jest pogłębienie samoświadomości, wzrost  samoakceptacji i motywacji do wprowadzania zmian w swoim życiu tak, aby stawało się ono bardziej satysfakcjonujące i „zdrowe”. Proponowana jest młodzieży z głębszymi problemami i nastawiona na poznanie, zrozumienie i zmianę struktury osobowości.

 • Sesje terapii indywidualnej trwają 50 minut, odbywają się raz w tygodniu.
 • Może być prowadzona w trybie: krótkoterminowym (8-12 spotkań) lub długoterminowym (rok i dłużej) - w zależności od potrzeb.
Terapia rodzinna

Celem terapii rodzinnej jest zaangażowanie całego systemu rodzinnego w proces zdrowienia młodego człowieka. Terapia rodzinna służy poprawie komunikacji, rozwojowi umiejętności radzenia sobie z problemami w oparciu o naturalne zasoby rodziny. Terapią objęta jest zazwyczaj cała rodzina – dzieci, rodzice a także inne znaczące dla rodziny osoby.

Sesje terapii rodzinnej prowadzą zazwyczaj dwie osoby.

 • Sesja terapii rodzinnej trwa ok. 75-90 minut, odbywa się co 2-3 tygodnie.
 • Terapia rodzinna może być krótko lub długoterminowa w zależności od potrzeb.
Spotkania poradnicze dla rodziców/opiekunów

Celem spotkań poradniczych jest wsparcie rodzica w rozwoju umiejętności wychowawczych: rozpoznawaniu potrzeb nastolatka, rozpoznaniu swojego stylu wychowawczego, przyczyn trudności w relacjach, poszukiwaniu możliwości rozumienia i wspierania dziecka w jego rozwoju, poszukiwaniu swojego miejsca i roli w dynamicznie zmieniającej się relacji rodzic – nastoletnie dziecko, stawianiu realistycznych celów oraz podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej pomocy psychologicznej.

 • Spotkania poradnicze dla rodzica/opiekuna trwają 50 minut.
 • Spotkania poradnicze dla pary rodzicielskiej trwają ok 75-90 minut.
 • Spotkania odbywają się co 2 tygodnie, trwają od kilku do kilkunastu spotkań.
Terapia grupowa dla młodzieży

Terapia grupowa służy rozwojowi umiejętności społecznych: poprawie komunikacji, poszerzaniu umiejętności współpracy z innymi ludźmi, rozwijaniu umiejętności adekwatnego stawiania granic; budowaniu i rozwijaniu satysfakcjonujących relacji rówieśniczych; poszerzaniu świadomości w obszarze zasobów i ograniczeń w kontakcie z innymi ludźmi, radzeniu sobie z emocjami, kontaktu z własnymi potrzebami; budowaniu poczucia własnej wartości; rozwiązywaniu trudności osobistych przy wsparciu ze strony rówieśników i terapeutów.

 • Terapia grupowa zajmuje od 1,5 do 3 godzin, odbywa się co tydzień.
 • Grupy terapeutyczne trwają od roku do dwóch lat, elementem ich pracy bywają, w zależności od oferty, warsztaty weekendowe i wyjazdy.
Warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców/opiekunów

Celem warsztatów psychoedukacyjnych i grup wsparcia jest rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców, w atmosferze wsparcia i wymiany doświadczeń z innymi rodzicami. Warsztaty koncentrują się wokół tematyki okresu dorastania, rozumienia sytuacji nastoletniego dziecka i rozpoznaniu własnych wzorców wychowawczych, rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, budowaniu wiary i zaufania we własne możliwości jako rodzica.

 • Warsztaty odbywają się zazwyczaj w soboty w godzinach 10.00-18.00.
 • Spotkania grup dla rodziców trwają 2-3 godziny i odbywają się zgodnie z konkretną ofertą.

Call Now Button Skip to content