Menu Zamknij

Formularze

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy w poradni

wniosek o wydanie zaświadczenia Poradnia MOP

Zaświadczenia wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek rodzica dziecka (prawnego opiekuna)  lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy zaświadczenie.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub przesłać mailem na adres: sekretariat@mop-poradnia.pl

Zaświadczenia wydajemy w terminie 30 dni, w szczególnych sytuacjach jest możliwość skrócenia terminu do 14 dni. Można je odebrać osobiście w Poradni. Nie przesyłamy ich pocztą elektroniczną.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 z późn.zm.).

Call Now Button Skip to content