Menu Zamknij

Formularze

 

  1. Zgodna na formę kontaktu w związku z działaniami profilaktycznymi mających na celu ograniczenie ryzyka epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-CoV-2.  

Prosimy o przesłanie wypełnionej, jeśli to możliwe podpisanej Zgody na formę kontaktu.

Jeśli ktoś nie ma drukarki- wystarczy wypełniona zgoda i mail.

Dotyczy to osób, które korzystają z terapii w Poradni Specjalistycznej MOP!

2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o korzystaniu z pomocy w poradni

Zaświadczenia wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek rodzica dziecka (prawnego opiekuna)  lub pełnoletniego ucznia, którego dotyczy zaświadczenie.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub przesłać mailem na adres: sekretariat@mop-poradnia.pl

Zaświadczenia wydajemy w terminie 30 dni, w szczególnych sytuacjach jest możliwość skrócenia terminu do 14 dni.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. 2013 poz. 199 z późn.zm.).

3. Zgłoszenie udziału w warsztacie dla nauczycieli:

Call Now Button

Skip to content