Menu Zamknij

Szkoły

Warsztaty profilaktyczne dla klas

Na warsztaty zapraszamy klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne wraz z opiekunami.

W roku szkolnym 2019/2020 szczególnie zapraszamy wychowawców z klasami I z tzw. podwójnego rocznika.

Zajęcia odbywają się na terenie poradni w środy w godz. 8:30-10:00 lub w piątki (również w godzinach porannych)

Zapisy na warsztaty prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić się na warsztat, wybrać temat i ustalić termin prosimy wychowawcę/nauczyciela o przesłanie Formularz zgłoszenia na warsztaty dla klas Poradnia MOP  na adres: klasy@mop-poradnia.pl

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie przez szkołę karty uczestnictwa. Wymagane dokumenty zostaną przesłane przed warsztatem.

Zgodnie z Polityką Ochrony Danych osobowych[1]podpisujemy ze szkołą umowę o współpracy i powierzenia przetwarzania danych.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Do wypełnienia karty uczestnictwa będą potrzebne dane osobowe uczniów:

  • imię i nazwisko
  • numer pesel
  • adres zamieszkania

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL młodzieży korzystającej z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

Wzór karty uczestnictwa prześlemy wychowawcy. Na zajęcia prosimy przynieść kartę uzupełnioną danymi uczniów.

Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator warsztatów: Michał Bydzicki

Prowadzący: Michał Bydzicki, Elżbieta Gajda, Paweł Lisiecki, Justyna Zaremba

Tematy warsztatów

Żyć w klasie i przetrwać

Zajęcia mają charakter warsztatowy, dotyczą zjawisk i mechanizmów działających w grupie społecznej, jaką jest klasa szkolna. Rozmawiamy o integracji, współpracy i wpływie grupy na jej członków. Zajęcia są skierowane do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych, mają szansę uzupełniać i wspierać integrację klasy.

W roku szkolnym szczególnie zapraszamy klasy I z tzw. podwójnego rocznika.

Prowadzący: Michał Bydzicki, Paweł Lisiecki, Justyna Zaremba

Nastolatki i uzależnienia. Czy jest się czego bać?

Warsztat ma na celu poszerzenie świadomości młodych ludzi w temacie korzystania z substancji psychoaktywnych. Na zajęciach rozmawiamy o powodach sięgania po różne używki, skutkach oraz o tym, czy można żyć bez nich.

Szkoła, egzaminy, wyzwania – stres u nastolatków

Każdy człowiek narażony jest na stres, nie da się go uniknąć, ale można się nauczyć z nim żyć.

Co kręci nastolatków? Gry, seriale, komiksy i inne wymyślone światy, jako źródło siły nastolatków

Seriale czy gry coraz częściej posiadają rozbudowane fabuły, w których nastolatkowie mogą odnaleźć wątki podobne do tych z ich własnego życia. Celem warsztatu jest przyjrzenie się, jakie postacie z różnych źródeł kultury są punktem odniesienia dla nastolatków i jak mogą z nich korzystać w bardziej świadomy sposób.

Być kobietą

W roku szkolnym 2019/2020 będą realizowane 2 warsztaty  – terminy do ustalenia z koordynatorem.

Zajęcia warsztatowe dotyczą tematu dojrzewania i kobiecości. W ramach spotkania będziemy rozmawiać z dziewczynami o dojrzewającej kobiecości, poczuciu wartości i piękna w sobie.

Warsztat realizowany jest się w piątki w godzinach  9.00-12.00

Prowadząca: Elżbieta Gajda

Warsztat dedykowany - temat ustalony na zamówienie szkoły/klasy

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatu z tematu zaproponowanego przez szkołę.

Call Now Button