Menu Zamknij

Szkoły – praca zdalna

Warsztaty profilaktyczne dla klas

Informujemy, że w tym roku szkolnym mamy już zajęte wszystkie terminy na webinary profilaktyczne dla klas!

Dziękujemy serdecznie za współprace!

Zainteresowane szkoły zapraszamy już teraz do dopełnienia formalności, tzn. podpisania umowy o współpracy, uzgodnień z Radą Rodziców.

 

W roku szkolnym 2020/2021 mimo utrudnionej pracy z powodu przeciwdziałania zakażeniu Covid-19 wznowiliśmy warsztaty profilaktyczne.

W poprzednich latach zapraszaliśmy Państwa wraz z uczniami do poradni. Mieliśmy nadzieję, że powrót do pracy bezpośredniej nastąpi szybciej. Niestety sytuacja pracy zdalnej przedłużyła się. Dlatego zaproponowaliśmy formę spotkań on-line.

Warsztaty mają formę 45-90 minutowego webinaru. W zależności od tematu, mogą wziąć w nim udział uczniowie z kilku klas.

Webinar składa się z wykładu interaktywnego oraz części z pytaniami od młodzieży i odpowiedziami na nie.

Ma na celu zasygnalizować temat i zachęcić młodzież do rozwijania swoich kompetencji w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki.

Może być jedną z form realizacji programu profikaktyczno-wychowawczego szkoły.

Proponowane obecnie tematy:

 1. ·        Nastolatki i uzależnienia.
 2. ·        Szkoła, egzaminy, wyzwania – stres u nastolatków.
 3. ·        Piękny umysł i inne historie… prawdy i mity na temat zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego.
 4. ·        Nastolatkowie – jak się można wspierać w kryzysie psychicznym?
 5.          Umieć żyć na Alasce – jak wzmacniać odporność psychiczną? Tym bardziej w czasach zdalnej szkoły …czas trwania 0k 90 min

Warsztaty odbywają się na platformie Zoom udostępnianej przez Poradnię MOP lub na platformie MS Teams.

W przypadku pytań, wyboru tematu i zgłoszenia klasy, prosimy wychowawcę/nauczyciela o kontakt: klasy@mop-poradnia.pl

Warunkiem formalnym uczestnictwa uczniów w webinarze jest wypełnienie przez szkołę karty uczestnictwa.

Do wypełnienia karty uczestnictwa będą potrzebne dane osobowe uczniów:

  • imię i nazwisko
  • numer pesel
  • adres zamieszkania

Wymagane dokumenty zostaną przesłane przed warsztatem.

Zgodnie z Polityką Ochrony Danych osobowych[1]podpisujemy ze szkołą umowę o współpracy i udostępnieniu danych.

Szkoła we własnym zakresie uzyskuje zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach profilaktycznych.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL młodzieży korzystającej z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Koordynator warsztatów: Michał Bydzicki

Prowadzący: Michał Bydzicki, Agnieszka Czechowska, Agnieszka Justyna Zaremba

Tematy warsztatów

Żyć w klasie i przetrwać

Zajęcia mają charakter warsztatowy, dotyczą zjawisk i mechanizmów działających w grupie społecznej, jaką jest klasa szkolna. Rozmawiamy o integracji, współpracy i wpływie grupy na jej członków. Zajęcia są skierowane do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych, mają szansę uzupełniać i wspierać integrację klasy.

Prowadzący: Michał Bydzicki, Paweł Lisiecki, Justyna Zaremba

Nastolatki i uzależnienia. Czy jest się czego bać?

Warsztat ma na celu poszerzenie świadomości młodych ludzi w temacie korzystania z substancji psychoaktywnych. Na zajęciach rozmawiamy o powodach sięgania po różne używki, skutkach oraz o tym, czy można żyć bez nich.

Szkoła, egzaminy, wyzwania – stres u nastolatków

Każdy człowiek narażony jest na stres, nie da się go uniknąć, ale można się nauczyć z nim żyć.

Co kręci nastolatków? Gry, seriale, komiksy i inne wymyślone światy, jako źródło siły nastolatków

Seriale czy gry coraz częściej posiadają rozbudowane fabuły, w których nastolatkowie mogą odnaleźć wątki podobne do tych z ich własnego życia. Celem warsztatu jest przyjrzenie się, jakie postacie z różnych źródeł kultury są punktem odniesienia dla nastolatków i jak mogą z nich korzystać w bardziej świadomy sposób.

Być kobietą

W roku szkolnym 2019/2020 będą realizowane 2 warsztaty  – terminy do ustalenia z koordynatorem.

Zajęcia warsztatowe dotyczą tematu dojrzewania i kobiecości. W ramach spotkania będziemy rozmawiać z dziewczynami o dojrzewającej kobiecości, poczuciu wartości i piękna w sobie.

Warsztat realizowany jest się w piątki w godzinach  9.00-12.00

Prowadząca: Elżbieta Gajda

Warsztat dedykowany - temat ustalony na zamówienie szkoły/klasy

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatu z tematu zaproponowanego przez szkołę.

Piękny umysł i inne historie... prawdy i mity na temat zaburzeń psychicznych i zdrowia psychicznego

Warsztat skierowany jest do uczniów klas szkół ponadpodstawowych.

Podczas warsztatu będziemy rozmawiali o tematach dotyczących różnych aspektów zdrowia psychicznego – diagnoz, metod terapii, stereotypów wokół osób chorujących, ale także sposobów wspierania, dostępnych każdemu z nas.

Jako bazę do wspólnej dyskusji wykorzystamy fragmenty filmów, poruszających wspomniane zjawiska.

Celem warsztatu jest:

-  poszerzenie wiedzy na temat niektórych problemów zdrowia psychicznego (np. depresji, PTSD, stygmatyzacji osób chorujących psychicznie).

- poznanie objawów wskazujących, że ktoś może mieć problem ze zdrowiem psychicznym

- zrozumienie potrzeb osób w kryzysie psychicznym oraz poznanie metod udzielania wsparcia

- poszerzenie wiedzy na temat możliwych form psychoterapii oraz zakresu pomocy udzielnej przez różnych specjalistów

- uświadomienie sobie wpływu mediów i kultury na kształtowanie postaw wobec zdrowia psychicznego i osób chorujących

Warsztat w wersji stacjonarnej trwa 4 godziny.

Prowadząca: Agnieszka Czechowska

Call Now Button

Skip to content