Menu Zamknij

Szkoły – profilaktyka

Warsztaty profilaktyczne dla klas – oferta na rok 2021/2022

Zapraszamy szkoły do skorzystania z oferty webinariów profilaktycznych.

Warsztaty mają formę 45-90 minutowego webinaru. W zależności od tematu, mogą wziąć w nim udział jednocześnie uczniowie nawet z kilku klas.

Webinar składa się z wykładu interaktywnego oraz części z pytaniami od młodzieży i odpowiedziami na nie. Ma na celu zasygnalizować temat i zachęcić młodzież do rozwijania swoich kompetencji w obszarze szeroko rozumianej profilaktyki. Może być jedną z form realizacji programu profikaktyczno-wychowawczego szkoły.

Tematy:

 1. ·        Nastolatki i uzależnienia. Czas trwania ok 45/55 min. Środy/czwartki: 8.00-10.00 Prowadzący: Michał Bydzicki
 2. ·        Szkoła, egzaminy, wyzwania – stres u nastolatków. Czas trwania ok 45/55 min. Środy/czwartki: 8.00-10.00 Prowadzący: Michał Bydzicki
 3. ·        Kryzys psychiczny- po czym poznać? Czas trwania ok 45/55 min. Środy/czwartki: 8.00-10.00 Prowadzący: Michał Bydzicki
 4. ·        Higiena zdrowia psychicznego. Czas trwania ok 45 min. Poniedziałki 10.00-12.00 Prowadząca: Agnieszka Robak
 5.          Umieć żyć na Alasce – jak wzmacniać odporność psychiczną? Czas trwania 0k 90 min. Wtorki/czwartki: 11.00-12.30 lub 12.00-13.30 Prowadząca: Agnieszka Justyna Zaremba

Warsztaty odbywają się na platformie Zoom udostępnianej przez Poradnię MOP lub na platformie MS Teams.

W przypadku pytań, wyboru tematu i zgłoszenia klasy, prosimy wychowawcę/nauczyciela o kontakt z Michałem Bydzickim na adres: klasy@mop-poradnia.pl

Warunkiem formalnym skorzystania z tej oferty  jest dopełnienie formalności, tzn. podpisania umowy o współpracy i wypełnienie przez szkołę karty uczestnictwa.

Do wypełnienia karty uczestnictwa będą potrzebne dane osobowe uczniów:

  • imię i nazwisko
  • numer pesel
  • adres zamieszkania

Zgodnie z Polityką Ochrony Danych osobowych[1]podpisujemy ze szkołą umowę o współpracy i udostępnieniu danych.

Szkoła we własnym zakresie uzyskuje zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach profilaktycznych.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL młodzieży korzystającej z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Nie rezerwujemy terminów, jeśli nie zostaną dopełnione formalności.

Koordynator warsztatów: Michał Bydzicki, e-mail: klasy@mop-poradnia.pl

 

Tematy warsztatów

Content missing

Call Now Button Skip to content