Menu Zamknij

Wydarzenia

Rok szkolny 2018/2019

  • 8 października 2018

Wzięliśmy udział w XII Warszawskim Forum Rodziców i Rad Rodziców, organizowanym przez Warszawskie Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń (WCIES). Agnieszka Justyna Zaremba wygłosiła wykład na temat: „Jak wspierać dziecko w sytuacji zmiany?”

  • 6 marca 2019

Wzięliśmy udział w konferencji  dla nauczycieli, dyrektorów, rodziców, pedagogów, psychologów, urzędników wydziałów oświaty „Dzieci w sieci. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu” organizowanej przez WCIES. Aleksandra Denst-Sadura wygłosiła wykład na temat: „Proces dojrzewania i kształtowania się tożsamości u młodzieży w dobie nowych technologii”.

  • 14 marca 2019

Wzięliśmy udział w konferencji  dla pracowników oświaty „Od smutku do nadziei- jak pomagać dzieciom i młodzieży zagrożonym depresją”. Organizatorem konferencji było Kuratorium Oświaty w Warszawie. Pracownicy poradni: Agnieszka Czechowska, Zygfryd Klaus, Agnieszka Justyna Zaremba wygłosili wykład na temat: „Co pomaga nastolatkom w radzeniu sobie z depresją- doświadczenia Poradni Specjalistycznej MOP” http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/13577,Od-smutku-do-nadziei.html

Call Now Button