Menu Zamknij

Oferta

Oferta poradni skierowana jest do młodzieży, ich rodziców i opiekunów, a także do profesjonalistów pracujących na rzecz młodzieży.

Każdego roku szkolnego oferta konstruowana jest w oparciu o stałe zadania statutowe poradni a także w odpowiedzi na bieżące potrzeby środowiska.

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, adaptacyjnych, wychowawczych.

Informujemy, że nie mamy oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Współpracujemy ze szkołami, poradniami psychologiczno-pedgogicznymi, ośrodkami terapeutycznymi pracującymi z młodzieżą, ośrodkami doskonalenia nauczycieli, domami dziecka, organizacjami pozarządowymi.

Call Now Button Skip to content