Menu Zamknij

Jak skorzystać z pomocy

Młodzież w wieku 15-19 lat ucząca się w warszawskich szkołach

Pierwszym krokiem jest zapisanie się na konsultację pierwszorazową.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie w środy w godzinach 14:00-15:00.

Na konsultację zapraszamy nastolatka razem z rodzicami/prawnymi opiekunami. Sekretariat poradni potwierdza termin spotkania dzień przed wyznaczoną datą. Jeśli wiedzą Państwo wcześniej, że nie mogą skorzystać z umówionego spotkania – prosimy o kontakt z sekretariatem.

Konsultacje odbywają się w godzinach przedpołudniowych i trwają ok. 1-2 godziny. Zazwyczaj potrzebne są 1-3 spotkania.

Prosimy o przyjście 15 minut przed wyznaczoną godziną, aby podać potrzebne do rejestracji dane.

Celem konsultacji jest nazwanie problemów i potrzeb zgłaszającej się osoby. Badana jest motywacja do zmiany i możliwości skorzystania z oferty poradni.

Terapeuta-konsultant proponuje najbardziej efektywne i możliwe sposoby pracy – zarówno w poradni lub w innym miejscu, które może udzielić bardziej adekwatnej pomocy.

Na udział nastolatka w terapii muszą wyrazić zgodę obydwoje rodzice/opiekunowie posiadający nieograniczone prawa rodzicielskie.

Rodzice/opiekunowie młodzieży

Podczas konsultacji pierwszorazowej rodzicom proponowane są różne formy pomocy: warsztaty, konsultacje poradnicze, terapia rodzinna, grupy wsparcia.

Rodzice nastolatków, którzy nie są objęci pomocą poradni, mogą skorzystać z warsztatu psychoedukacyjnego „Zrozumieć nastolatka”. Wzięcie udziału w tym warsztacie umożliwia korzystanie z pełnej oferty warsztatowej poradni. Zapisy na warsztaty przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00. Przed udziałem w pierwszym warsztacie zapraszamy rodziców na jednorazową konsultację.

Pedagodzy, psychologowie , wychowawcy i nauczyciele pracujący w placówkach oświatowych

Zapisy do grup superwizyjno-wsparciowych odbywają się co roku we wrześniu.

Zapisy na superwizje indywidualne/konsultacje oświatowe przyjmujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00.

Call Now Button