Menu Zamknij

Szkoły

Warsztaty profilaktyczne dla klas

Na warsztaty zapraszamy klasy licealne oraz III klasy gimnazjum wraz z opiekunami.

Zajęcia odbywają się na terenie poradni w środy w godz. 8:30-10:00.

Zapisy na warsztaty prowadzimy wyłącznie drogą elektroniczną. Aby zgłosić się na warsztat, wybrać temat i ustalić termin prosimy wychowawcę/nauczyciela o kontakt na adres: klasy@mop-poradnia.pl

Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wcześniejsze wypełnienie przez szkołę karty uczestnictwa. Do jej wypełnienia będą potrzebne dane osobowe uczniów:

  • imię i nazwisko
  • numer pesel
  • adres zamieszkania

Od 1 stycznia 2013 roku jesteśmy zobowiązani do rejestrowania nr PESEL młodzieży korzystającej z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Podstawa prawna: Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Dz. U. 2015 poz. 45; Rozporządzenie MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Dz. U. 2013 poz. 199.

Wzór karty uczestnictwa prześlemy wychowawcy. Na zajęcia prosimy przynieść kartę uzupełnioną danymi uczniów.

Liczba warsztatów jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzący i koordynator warsztatów: Michał Bydzicki

Tematy warsztatów

Żyć w klasie i przetrwać

Zajęcia mają charakter warsztatowy, dotyczą zjawisk i mechanizmów działających w grupie społecznej, jaką jest klasa szkolna. Rozmawiamy o integracji, współpracy i wpływie grupy na jej członków. Zajęcia są skierowane do uczniów klas I szkół ponadpodstawowych, mają szansę uzupełniać i wspierać integrację klasy.

Nastolatki i uzależnienia. Czy jest się czego bać?

Warsztat ma na celu poszerzenie świadomości młodych ludzi w temacie korzystania z substancji psychoaktywnych. Na zajęciach rozmawiamy o powodach sięgania po różne używki, skutkach oraz o tym, czy można żyć bez nich, a jeśli już ktoś się na nie decyduje, to jak sobie z tym radzić.

Szkoła, egzaminy, wyzwania – stres u nastolatków

Każdy człowiek narażony jest na stres, nie da się go uniknąć, ale można się nauczyć z nim żyć.

Co kręci nastolatków? Gry, seriale, komiksy i inne wymyślone światy, jako źródło siły nastolatków

Seriale czy gry coraz częściej posiadają rozbudowane fabuły, w których nastolatkowie mogą odnaleźć wątki podobne do tych z ich własnego życia. Celem warsztatu jest przyjrzenie się, jakie postacie z różnych źródeł kultury są punktem odniesienia dla nastolatków i jak mogą z nich korzystać w bardziej świadomy sposób.

Być kobietą

W roku szkolnym 2018/2019 będą realizowane 2 warsztaty  – terminy do ustalenia z koordynatorem

Zajęcia warsztatowe dotyczą tematu dojrzewania i kobiecości. W ramach spotkania będziemy rozmawiać z dziewczynami o dojrzewającej kobiecości, poczuciu wartości i piękna w sobie.

Warsztat dedykowany - na zamówienie szkoły/klasy

Istnieje możliwość przeprowadzenia warsztatu z tematu zaproponowanego przez szkołę.

Call Now Button