Menu Zamknij

Rodzice/Opiekunowie

Warsztaty dla rodziców

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w warsztacie „Zrozumieć nastolatka”. Potem jest możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach tematycznych.

 1. Zrozumieć nastolatka.
 2. Rozwój psychoseksualny nastolatków.
 3. Jak być matką nastolatka/nastolatki - mity i rzeczywistość.
 4. Jak być ojcem nastolatka/nastolatki - mity i rzeczywistość.
 5. Razem łatwiej - wsparcie i komunikacja w parze rodzicielskiej.
 6. Samotne rodzicielstwo.
 7. Asertywność w rodzinie.
 8. Wirtualni bohaterowie, jak się z nimi dogadać? Gry komputerowe w życiu nastolatka.
 9. Nowa rodzina - nowe wyzwania. Nastolatek w rodzinie patchworkowej.
 10. Gdy nastolatek nie radzi sobie z emocjami - od zrozumienia do pomocy.
 11. O rozmawianiu z nastolatkiem.

Celem warsztatów jest lepsze rozumienie funkcjonowania nastolatków, specyfiki momentu rozwojowego, w jakim się znajdują, poszerzenie umiejętności wychowawczych ich opiekunów.

Warsztaty odbywają się w soboty, w godzinach 10:00-18:00

Warsztat: Wirtualni bohaterowie – odbywa się w godzinach 17:00-20:00

Spotykamy się w grupie 8-12 osobowej.

Jeśli korzystacie Państwo z pomocy Poradni, zapiszcie się na warsztat w sekretariacie lub poprzez terapeutę prowadzącego. Na warsztaty zapraszamy również pary rodzicielskie.

Jeśli jeszcze u nas nie byliście- prosimy o kontakt i zapisanie się na konsultację.

Terminy warsztatów:

 • Zrozumieć nastolatka: 22.09.2018; 27.10.2018, 8.12.2018, 12.01.2019, 16.03.2019, 11.05.2019, 18.05.2019, 15.06.2019
 • Nowa rodzina- nowe wyzwania. Nastolatek w rodzinie patchworkowej: 19.01.2019
 • Asertywność w rodzinie: 16.02.2019
 • Rozwój psychoseksualny nastolatków: 23.02.2019
 • O rozmawianiu z nastolatkiem: 2.03.2019
 • Razem łatwiej- wsparcie i komunikacja w parze rodzicielskiej: 9.03.2019
 • Jak być ojcem nastolatka/nastolatki– mity i rzeczywistość: 23.03.2019
 • Wirtualni bohaterowie, jak się z nimi dogadać? Gry komputerowe w życiu nastolatka: 28.03.2019 czwartek - godzina 17.00-20.00
 • Samotne rodzicielstwo: 6.04.2019
 • Jak być matką nastolatka/nastolatki- mity i rzeczywistość: 11.05.2019
 • Gdy nastolatek nie radzi sobie z emocjami- od zrozumienia do pomocy: 25.05.2019
Grupa genogramowa- nabór wewnętrzny

Dla kogo?

Grupa przeznaczona jest dla rodziców pragnących pogłębić rozumienie transgeneracyjnych czynników wpływających na ich relacje z dorastającymi dziećmi: przekazywanych z pokolenia na pokolenie wzorców relacji w rodzinie, postaw wychowawczych, przekonań.

Ofertę kierujemy do osób zainteresowanych pogłębioną refleksją siebie, własnej emocjonalności, potencjale i ograniczeniach oraz gotowych na próbę zrozumienia ich źródeł.

Do udziału zapraszamy 10-12 osób.

Nabór: Prowadzimy nabór wewnętrzny.

Zapraszamy osoby gotowe na pogłębioną pracę osobistą, które mają za sobą przynajmniej krótkoterminowe doświadczenie pracy warsztatowej, poradniczej czy wsparciowej w Poradni Specjalistycznej MOP i rekomendację terapeuty/konsultanta.

Możliwy jest udział pary rodzicielskiej pozostającej ze sobą w osobistej relacji (także partnerów) jednak nie planujemy w ramach tej propozycji pracy nad relacją partnerską. Ograniczymy się do indywidualnej pracy w obszarze własnej rodziny pochodzenia.

Cel ogólny:  

Praca terapeutyczna w dotycząca zasobów rodzinnych oraz ograniczeń płynących z przekazywanych z pokolenia na pokolenie wzorców relacji, przekonań o sobie i świecie. Doświadczenie własnej pracy terapeutycznej w grupie innych rodziców.

Cele szczegółowe:

 • zbudowanie bezpiecznej przestrzeni interpersonalnej do pracy terapeutycznej
 • poszerzenie świadomości dotyczącej wzorców i przekazów rodzinnych
 • stworzenie własnego genogramu
 • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy o historii własnej rodziny
 • poszerzanie świadomości w obszarze przekazywanych w rodzinie wzorców i  przekonań
 • rozpoznanie wpływu, jaki wywiera rodzinny przekaz na obecne relacje z dorastającymi dziećmi: jakie są zasoby, a jakie ograniczenia w tym obszarze
 • rozwijanie umiejętności udzielenia i przyjmowania informacji zwrotnej

Termin:

Grupa składa się z czterech spotkań: 16.02.2019; 13.04.2019; 22.06.2019; ostatnie spotkanie we wrześniu 2019, w godzinach 10.00-18.00

Prowadzące: Katarzyna Łukasik, Aleksandra Denst-Sadura

Grupa wsparcia dla matek

Grupa adresowana jest do matek, których dzieci korzystają z pomocy w Poradni Specjalistycznej MOP.

Cele grupy:

 • wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka
 • wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną
 • wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka
 • wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic
 • rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań
 • budowanie wiary i zaufania we własne możliwości

Forma: 3-godzinne spotkania, co 2 tygodnie

Czas trwania grupy: październik 2019 - czerwiec 2020

Termin: piątki godz. 17:00 - 20:00

Prowadzące: Dorota Staniszewska, Aneta Maliszewska

Warsztat dla par rodzicielskich „Razem łatwiej”

Jeśli są Państwo parą, która wychowuje nastolatka, chcecie ze sobą współpracować, a jednocześnie doświadczacie wielu trudności. Marzy wam się wsparcie od partnera, a spotykają konflikty. Trudno jest zapanować nad emocjami i brakuje umiejętności komunikacyjnych.

Zapraszamy na warsztat, podczas którego rozwiniecie proces wzajemnego wsparcia i poszukacie innych sposobów na komunikację.

W ramach warsztatu:

 • porozmawiamy o tym, co jest potrzebne w dobrym związku, a co go osłabia
 • sięgniemy do początków - zapraszając do rozmowy o tym, co was połączyło
 • zapoznacie się z technikami, które ułatwiają słuchanie, tak by móc wzajemnie się usłyszeć
 • porozmawiacie o tym, czego potrzebujecie od swojego partnera/partnerki, kiedy doświadczacie bezradności, żalu, smutku, złości, a wszystko po to, by być ze sobą bliżej
 • będziecie się uczyć, jak być dla siebie przyjaciółmi, pomagającymi sobie nawzajem w procesie wychowywania nastolatka

Czas trwania warsztatu: 10:00-18:00

Termin: nowy termin w roku szkolnym 2019/2020 podamy na początku września.

Jak się zapisać: oferta przeznaczona jest dla rodziców, którzy są po konsultacji w Poradni i wzięli udział w warsztacie “Zrozumieć nastolatka". Prosimy o zapisanie się na warsztat bezpośrednio u terapeutów lub w sekretariacie Poradni.

Warsztaty poprowadzą: Dorota Ostrowska-Karwat, Marlena Zasadzka-Moskwa

Grupa dla rodziców – przy grupie edukacyjno-rozwojowej dla młodzieży w wieku 15-16 lat

Szanowni Państwo,

jeśli wasze dziecko zdecyduje się i zostanie zakwalifikowane na grupę młodzieżową w Poradni Specjalistycznej MOP, oznacza to również wasz udział w spotkaniach grupy dla rodziców.

Z naszych doświadczeń równoległe zaangażowanie w rozwój własnych umiejętności wychowawczych ma szansę przełożyć się na większą efektywność oddziaływań terapeutycznych skierowanych do nastoletniego dziecka. Ogromne znaczenie we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu dobrych rozwiązań, ma również wymiana doświadczeń i kontakt z innymi rodzicami.

Podczas wspólnej pracy chcemy zająć się głębszym zrozumieniem specyfiki okresu dojrzewania, lepszym rozumieniem potrzeb dzieci, refleksją dotyczącą własnej postawy, poszukiwaniem efektywnych sposobów komunikacji z nastolatkiem.

Zapraszamy was do udziału w 6 spotkaniach i warsztacie psychoedukacyjnym.

Spotkania będą odbywały się w czwartki, w godzinach 17.00-20.00.

Konkretne terminy podamy podczas konsultacji do grupy.

Warsztat psychoedukacyjny “Zrozumieć nastolatka” odbędzie się w sobotę, w godzinach 10:00-18:00.

Prowadzące grupę dla rodziców: Monika Brzezińska- Okoń, Agnieszka Justyna Zaremba

 

Call Now Button