Menu Zamknij

Profesjonaliści

WARSZTAT: Dynamika zmian kulturowo-społecznych młodzieży jako zaproszenie do rozwoju kompetencji w pracy wychowawczej - dla nauczycieli i wychowawców pracujących z młodzieżą

Cele warsztatu:

 • pogłębianie wiedzy psychologicznej, klinicznej, psychospołecznej i socjologicznej w zakresie pracy z uczniami i rodzicami w szkole w dynamice zmiany technologicznej współczesnego świata
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy
 • rozwój kompetencji związanych z umiejętnością pracy z nastolatkiem
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy

Odbiorcy: nauczyciele, wychowawcy pracujący w warszawskich szkołach i placówkach oświatowych.

Forma: całość oferty składa się z dwóch spotkań, prowadzonych metodami aktywnymi.

Uczestnictwo w warsztatach oznacza obligatoryjną obecność na obu spotkaniach.

Część 1: Adolescent w kontekście zmian kulturowo-społecznych (4 godz)

Aktualny obraz adolescenta w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości kulturowo-społeczno-technologicznej niesie potrzebę refleksji nad zmianami pokoleniowymi. Na warsztacie chcemy zaprosić do analizy wpływu tych zmian na sylwetkę współczesnego nastolatka, jego system rodzinny i funkcjonowanie w szkole. W pracy oprzemy się na materiale własnym uczestników warsztatu i prowadzących, a także na badaniach i wnioskach prezentowanych na I Forum Psychoterapii Młodzieży. Rozumienie współczesnego nastolatka będzie bazą do pracy nad strategią pracy z uczniami.

Część 2: Strategia pracy wychowawczej z młodzieżą (4 godz)

Na tym warsztacie zajmiemy się obszarem wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy ze współczesnym nastolatkiem. Zobaczymy jaki sposób myślenia o wychowaniu, potrzebach i uczuciach aktualnego pokolenia jest ponadczasowy, przyjrzymy się jaki sposób budowania relacji, zachowań, obycia technologicznego daje możliwość efektywnej i skutecznej pracy z uczniem. Jakie strategie jako dorośli w szkole możemy stosować, żeby doświadczać satysfakcji, a nie frustracji w pracy z uczniami i grupą klasową.

Termin warsztatów:

Warsztat część I –  piątek 9.11.2018 – godz.9:30 -13:30

Warsztat część II- piątek 23.11.2018 – godz.9:30 -13:30

Prowadzący:  Ewa Obuch-Woszczatyńska, Przemysław Różański

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej na e-mail: eobuch@edu.um.warszawa.pl do dnia 25.10.2018.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

WARSZTAT: Nastolatek w szkole podstawowej – dla nauczycieli i wychowawców klas VII-VIII

Zapraszamy wychowawców i nauczycieli warszawskich szkół podstawowych

pracujących z uczniami klas VII, VIII na warsztat poświęcony rozumieniu specyfiki okresu dorastania.

Warsztat ma na celu przygotowanie nauczycieli do zmienionej struktury funkcjonowania szkoły podstawowej w skład której wchodzą klasy z nastoletnimi uczniami.

Cele warsztatu:

 • pogłębienie rozumienia sytuacji ucznia-nastolatka w sytuacji zmiany
 • przygotowanie się do prowadzenia klas złożonych z adolescentów
 • zwiększenie rozumienia specyfiki okresu dorastania
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych
 • poszukiwanie możliwości wsparcia, sposobów radzenia sobie w pracy z nastolatkami

Grupa warsztatowa liczy 12-14 osób.

Dwa tygodnie przed warsztatem poprosimy Państwa o potwierdzenie swojego udziału.

Prowadzący: Elżbieta Gajda, Anna Gawkowska, Agnieszka Justyna Zaremba.

Terminy warsztatów:

30.11.2018; 15.03.2019; 5.04.2019; 10.05.2019 ​

(piątek)​ w godzinach 9:00-15:00

 

Grupa wsparciowo – superwizyjna sieci współpracy i samokształcenia działająca w ramach Warszawskiego Modelu Wspomagania

Cel spotkań grupy:

 • wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami
 • omawianie własnej pracy w szkole, poradni,
 • wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy
 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń
 • możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej

Prowadzące:

 • Dorota Staniszewska – psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.
 • Marlena Zasadzka-Moskwa – pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami

Kiedy: wtorki w godzinach 10:00-14:00

Daty spotkań:  25.09.2018, 16.10.2018, 20.11.2018, 18.12.2018, 15.01.2019, 19.02.2019, 19.03.2019, 16.04.2019, 14.05.2019, 4.06.2019.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie: superwizje@mop-poradnia.pl do dnia 23.09.2018

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Grupa superwizyjno-wsparciowa prowadzona w podejściu systemowym

Cele spotkań:

 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym
 • poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń)
 • rozwijanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami
 • możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej
 • wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracować adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej

Prowadzące:

 • Anna Gawkowska – pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno-systemowym. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, konsultacje, psychoterapię rodzinną spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.
 • Marlena Zasadzka-Moskwa – pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Kiedy: piątki w godzinach 10:00 – 14:00

Daty spotkań: 28.09.2018, 26.10.2018, 30.11.2018, 21.12.2018, 25.01.2019, 22.02.2019, 29.03.2019, 19.04.2019, 31.05.2019, 14.06.2019

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie: superwizje@mop-poradnia.pl do dnia 23.09.2018

Grupy superwizyjno-wsparciowe dla pracowników oświaty

Cel spotkań grupy:

 • omawianie własnej pracy w szkole
 • wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy
 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości warsztatu pracy
 • możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy

Zakres spotkań:

Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi, rodzicom w rzeczywistości szkolnej.

Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska – pedagog , superwizorka, psychoterapeutka, ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i konsultacje.

Przemysław Różański – pedagog, psychoterapeuta, ukończył szkolenie w Centum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener-edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną.

Monika Brzezińska-Okoń- pedagog, psychoterapeutka, superwizorka, ukończyła szkolenie Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.  Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców.

Kiedy: piątki w godzinach 9:30 – 13:30

Terminy spotkań:

Grupa I – superwizyjno-wsparciowa (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański) 19.10.2018, 30.11.2018, 14.12.2018, 18.01.2019, 15.02.2019, 15.03.2019, 12.04.2019, 10.05.2019, 07.06.2019

Grupa II  superwizyjno-wsparciowa (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Monika Brzezińska-Okoń) 12.10.2018, 16.11.2018, 07.12.2018, 25.01.2019, 22.02.2019, 22.03.2019, 26.04.2019, 24.05.2019, 14.06.2019

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie: superwizje@mop-poradnia.pl do dnia 23.09.2018.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Superwizja grupowa dla wychowawców pracujących w Domu Dziecka nr 3 – Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO

Celem superwizji:

 • pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy wychowankom i rodzinom w ujęciu systemowym
 • poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń)
 • budowanie zespołu wychowawców, wypracowywanie wspólnych norm i zasad pracy
 • omawianie indywidualnych przypadków, trudnych sytuacji wychowawczych
 • osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z wychowankami
 • możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych

Prowadzące: Anna Gawkowska, Aleksandra Sadura-Denst, Dorota Kowalska-Klamer, Katarzyna Żakowska-Bąk

Kiedy: wtorek w godzinach 12:00-14:00

czwartek w godzinach 9:30-13:30

Daty spotkań: 

Grupa "Radośni": 25.09.2018; 23.10.2018; 20.11.2018; 4.12.2018; 22.01.2019; 26.02.2019; 19.03.2019; 16.04.2019; 21.05.2019; 18.06.2019

Grupa "Zieloni": 17.09.2018; 13.10.2019; 11.12.2018; 15.01.2019; 19.02.2019; 12.03.2019; 9.04.2019; 14.05.2019; 11.06.2019

Grupa "Mateczki": 14.02.2019,14.03.2019,11.04.2019,09.05.2019,13.06.2019

Superwizje indywidualne dla specjalistów: psychologów, pedagogów prowadzących terapie indywidualne z młodzieżą i/lub pracujących z rodzicami

Celem indywidualnych spotkań jest omawianie własnej pracy, poszerzanie rozumienia prowadzonych procesów i podejmowanych działań wobec młodych ludzi, poszerzenie wiedzy na temat zachodzących procesów rozwojowych i trudności w okresie adolescencji.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, trwają 50 minut.

Superwizje indywidualne w roku szkolnym 2018/2019 prowadzi pani Anna Chrostowska-Buzun, superwizorka Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Osoby zainteresowane superwizją indywidualną prosimy o kontakt telefoniczny z Poradnią i umówienie się na spotkanie.

Grupa superwizyjna dla wychowawców "Dom przy Rynku"

Cele superwizji:

 • budowanie strategii pracy z wychowankami
 • rozwój kompetencji związanych z komunikacją interpersonalną
 • współpraca w zespole
 • radzenie sobie w rozwiązywaniu osobistych problemów i trudności związanych z pracą zawodową

Prowadzący: Przemysław Różański

Terminy spotkań:

27.09.2018; 25.10.2018; 22.11.2018; 13.12.2018; 17.01.2019; 14.02.2019; 14.03.2019; 11.04.2019; 23.05.2019

Piątki 10:00-12:00

Grupa superwizyjna dla psychologów i psychoterapeutów

Grupa jest dedykowana psychologom i psychoterapeutom prowadzącym oddziaływania terapeutyczne skierowane do młodzieży i rodziców w warszawskich placówkach oświatowych. 

Cele:

 • przedstawienie i analiza prowadzonych procesów terapeutycznych z młodzieżą i pracy z rodzicami
 • pogłębianie rozumienia problematyki klienta  - diagnoza i ustalenie planów oraz strategii terapeutycznych
 • badanie kontekstu wewnątrzpsychicznego oraz sytuacji rodzinnej/rówieśniczej/szkolnej
 • poszerzanie wiedzy z zakresu specyfiki  pracy terapeutycznej z młodzieżą i rodzicami
 • poszerzenie wiedzy dotyczącej mechanizmów psychologicznych okresu dojrzewania
 • pogłębienie świadomości własnego warsztatu pracy
 • wsparcie emocjonalne w grupie profesjonalistów, możliwość dzielenia się swoją pracą z innymi osobami, wymiana doświadczeń

Kiedy: wtorki, godz. 10:00-14:00

Terminy spotkań: 6.11.2018, 4.12.2018, 8.01.2019, 12.02.2019, 5.03.2019, 2.04.2019, 7.05.2019, 4.06.2019

Prowadząca: Anna Chrostowska – Buzun – psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii dzieci i młodzieży PTPP.

Call Now Button