Oferta Dla Specjalistów

Cele: superwizja własnej pracy w szkole, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom, osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy.
Klient: Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy pracujący w placówkach oświatowych.
Forma: Comiesięczne spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi w rzeczywistości szkolnej.
Czas trwania grup: październik 2014 r. - czerwiec 2015 r.

Terminy grup:

grupa I piątki w godzinach 9.30 – 13.30 przez cały rok szkolny 2014/15 .

Terminy: 19.09.2014,17.10.2014,14.11.2014,12.12.2014

Prowadzący:, Ewa Obuch-Woszczatyńska, Przemysław Różański

grupa II piątki w godzinach 9.30 – 14.00 przez cały rok szkolny 2013/14 .

Terminy: 26.09.2014,24.10.2014,21.11.2014,19.12.2014

Prowadzące: Ewa Obuch-Woszczatyńska,Przemysław Różański

grupa III piątki w godzinach 9.30 – 13.30.

Terminy spotkań: 

10.10.2014, 07.11.2014, 05.12.2014

Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska, Monika Brzezińska-Okoń

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP do dnia 2012: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28

Cele: Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym. Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń). Polepszanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji. Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami. Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych.
Zakres spotkań: Spotkania poświęcone będą omawianiu zgłaszanych problemów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej.


Terminy: Piątki w godz. 10.00 - 14.00;  raz w miesiącu 

26.09; 24.10;21.11;5.12;16.01;6.02;6.03;11.04;16.5;19.06

Prowadzący:
Anna Gawkowska - psycholog, pedagog, psychoterapeutka, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowym w Zakładzie Terapii Rodzin UJ; prowadzi szkolenia, terapię rodzinną i indywidualną.
Joanna Fiks - pedagog, psychoterapeutka rodzinna, ukończyła Studium Terapii Rodzin, prowadzi terapię indywidualną, grupową, konsultacje oraz terapię rodzin.

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie [karty zgłoszeniwej] i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP do dnia 2012: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28

Klient: Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów, pracujących w oświacie, którzy aktualnie prowadzą terapię indywidualną młodzieży i/lub spotkania z rodzicami do udziału w małej grupie superwizyjnej.

Cel: Analiza pracy terapeutycznej, przyjrzenie się ewentualnym trudościom, pogłębienie rozumienia specyfiki pracy z pacjentem adolescentnym i jego rodziną, badaniem relacji przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej w procesie diagnozy i terapii.

Termin: Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w piątki, w godz.10.30 – 14.30; na pierwsze spotkanie zapraszamy 18.10.2013 r.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie [ankiety] i wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Prowadzący:

Iwona Figat – psycholog, psychoterapeuta, ukończone szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z młodzieżą i rodzicami,

Anna Chrostowska – Buzun – psycholog, psychoterapeuta, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami

Klient: zapraszam psychologów i psychoterapeutów, pracujących w oświacie, którzy aktualnie prowadzą terapię indywidualną młodzieży i/lub spotkania z rodzicami do udziału w superwizji indywidualnej

Cele: superwizja pracy terapeutycznej,  pogłębienie rozumienia specyfiki pracy z pacjentem adolescentnym i jego rodziną, badaniem relacji przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej w procesie diagnozy i terapii.

Termin: Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w czwartki  o godzinie 12.30.

Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu Poradni MOP.

Prowadzący:

Anna Chrostowska - Buzun – psychoterapeuta i superwizor psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży PTTP, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami

dla wychowawców pracujących w Filialnym Domu Dziecka ul. Dalibora w Warszawie

 

Cele:

 ·         Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym.

 ·         Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń).

 ·         Budowanie zespołu wychowawców, wypracowywanie wspólnych norm i zasad pracy

  ·         Omawianie indywidualnych przypadków

  ·         Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych

  ·         Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z wychowankami

  ·         Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych

Klient: wychowawców pracujących w Filialnym Domu Dziecka

Forma pracy: superwizja grupowa

Czas trwania grupy:  wrzesień 2014- czerwiec 2015

Termin  prowadzenia grupy: wtorki w godzinach 12.00 - 14.00

 Osoby prowadzące:

A.Gawkowska – psycholog,pedagog, psychoterapeutka, ukończyła całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu systemowym w Zakładzie Terapii Rodzin UJ. Prowadzi szkolenia, terapię rodzinną i indywidualną.

Joanna Fiks – pedagog, psychoterapeutka rodzinna, ukończyła Studium Terapii Rodzin, Prowadzi terapię indywidualną, grupową, konsultacje oraz terapię rodzin.

 

Cele: omawianie i superwizja własnej pracy w szkole, pogłębianie świadomości swoich mocnych i słabych stron w pracy z ludźmi, wymiana informacji i doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, osobisty rozwój w zakresie własnego warsztatu pracy, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy.

 

Klient: Psycholodzy, pedagodzy pracujący w placówkach oświatowych.
Forma: Comiesięczne spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły, poradni. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi w rzeczywistości szkolnej.
Czas trwania grup: październik 2014 r. - czerwiec 2015 r.

 

Terminy grupy: ŚRODY w godzinach: 16.00 – 20.00 (zmiana z czwartków w godzinach 10.00 - 14.00)

 

Terminy: 5.11.2014, 3.12.2014 (pozostałe zostaną ustalone w grudniu)

 

Prowadzące: Dorota Staniszewska i Marlena Zasadzka-Moskwa

 

Spotkania są nieodpłatne!

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28

Cele szkolenia:

        wzrost wiedzy nauczycieli na temat zaburzeń psychicznych w okresie dorastania

(w szczególności zaburzeń psychotycznych),

        poznanie metod pracy z uczniem z diagnozą psychiatryczną,

        kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat choroby z uczniem i jego rodziną,

        wzrost świadomości i przełamywanie stereotypów, dotyczących osób chorujących psychicznie,

        nabycie umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych na tematy związane ze zdrowiem psychicznym.

Dla kogo?: dla nauczycieli i wychowawców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Nabór: zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu poradni MOP lub mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas trwania warsztatów: dwa spotkania po 4 h (czwartki 10:00 – 14:00)

Terminy warsztatów: 5 i 12 lutego 2015

Prowadząca: Agnieszka Czechowska – psycholog, psychoterapeuta z certyfikatem specjalisty terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od wielu lat pracuje z młodzieżą w Poradni Specjalistycznej MOP oraz w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu.

 

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl