Oferta Dla Specjalistów

Cele: superwizja własnej pracy w szkole, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom, osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy.
Klient: Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy pracujący w placówkach oświatowych.
Forma: Comiesięczne spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi w rzeczywistości szkolnej.

 

 

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP do dnia 2012: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28

Cele: Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym. Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń). Polepszanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji. Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami. Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych.
Zakres spotkań: Spotkania poświęcone będą omawianiu zgłaszanych problemów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej.

 

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie [karty zgłoszeniwej] i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP : 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28

Klient: Zapraszamy psychologów i psychoterapeutów, pracujących w oświacie, którzy aktualnie prowadzą terapię indywidualną młodzieży i/lub spotkania z rodzicami do udziału w małej grupie superwizyjnej.

Cel: Analiza pracy terapeutycznej, przyjrzenie się ewentualnym trudościom, pogłębienie rozumienia specyfiki pracy z pacjentem adolescentnym i jego rodziną, badaniem relacji przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej w procesie diagnozy i terapii.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie [ankiety] i wysłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


{slider=Superwizja indywidualna}

Klient: zapraszam psychologów i psychoterapeutów, pracujących w oświacie, którzy aktualnie prowadzą terapię indywidualną młodzieży i/lub spotkania z rodzicami do udziału w superwizji indywidualnej

Cele: superwizja pracy terapeutycznej,  pogłębienie rozumienia specyfiki pracy z pacjentem adolescentnym i jego rodziną, badaniem relacji przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej w procesie diagnozy i terapii.

 

Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu Poradni MOP.


{slider= Grupy superwizyjne zamkniete dla pracowników Domów Dziecka }

dla wychowawców pracujących w Filialnym Domu Dziecka ul. Dalibora w Warszawie

 

Cele:

 ·         Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym.

 ·         Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń).

 ·         Budowanie zespołu wychowawców, wypracowywanie wspólnych norm i zasad pracy

  ·         Omawianie indywidualnych przypadków

  ·         Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych

  ·         Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z wychowankami

  ·         Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych

Klient: wychowawców pracujących w Filialnym Domu Dziecka

Forma pracy: superwizja grupowa

 

 {slider= Grupa superwizyjna dla pedagogów i psychologów}

Cele: omawianie i superwizja własnej pracy w szkole, pogłębianie świadomości swoich mocnych i słabych stron w pracy z ludźmi, wymiana informacji i doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, osobisty rozwój w zakresie własnego warsztatu pracy, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy.

 

Klient: Psycholodzy, pedagodzy pracujący w placówkach oświatowych.
Forma: Comiesięczne spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły, poradni. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi w rzeczywistości szkolnej.

 

 

Spotkania są nieodpłatne!

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28

{slider=Warsztaty "Jak pracować z uczniem z zaburzeniami psychicznymi?"}

Cele szkolenia:

        wzrost wiedzy nauczycieli na temat zaburzeń psychicznych w okresie dorastania

(w szczególności zaburzeń psychotycznych),

        poznanie metod pracy z uczniem z diagnozą psychiatryczną,

        kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat choroby z uczniem i jego rodziną,

        wzrost świadomości i przełamywanie stereotypów, dotyczących osób chorujących psychicznie,

        nabycie umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczych na tematy związane ze zdrowiem psychicznym.

Dla kogo?: dla nauczycieli i wychowawców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Nabór: zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu poradni MOP lub mailowo:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Czas trwania warsztatów: dwa spotkania po 4 h

 

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl