Oferta Dla Specjalistów


Zapraszamy na spotkania grup superwizyjnych dla pedagogów, psychologów i socjoterapeutów pracujących w placówkach oświatowych.

 

Miejsce: Specjalistyczna Poradnia Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” ul. Boryszewska 4 Warszawa tel: 646-57-25 ; 646-57-28 ; 848 -61-66

 

Prowadzący : Ewa Obuch Woszczatyńska - pedagog , superwizorka, psychoterapeutka, ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i konsultacje. Pracuje z profesjonalistami.

                   Przemysław Różański – pedagog, psychoterapeuta, ukończył szkolenie w Centum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener -edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną. Pracuje z profesjonalistami.

       Monika Brzezińska-Okoń- pedagog, psychoterapeutka Gestalt ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Trener-edukator. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

 

Cel spotkań grupy:

-Omawianie własnej pracy w szkole,

-Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy,

-Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom

-Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy

-Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy

 

Zakres spotkań:

Spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi w rzeczywistości szkolnej.

 

Termin i czas: piątki w godzinach 9.30 – 13.30. Terminy spotkań:

Grupa I - superwizyjna zawansowana z elementami rozwoju osobistego - (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański)

terminy: 6.10.2017, 10.11.2017, 01.12.2017, 02.02.2018, 02.03.2018, 06.04.2018, 11.05.2018, 15.06.2017

Grupa II – otwarta superwizyjno-wsparciowa (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański) –

terminy: 13.10.2017, 17.11.2017, 15.12.2017, 09.02.2018, 09.03.2018, 13.04.2018, 18.05.2018, 08.06.2018

Grupa III otwarta superwizyjno-wsparciowa (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Monika Brzezińska-Okoń)

terminy: 29.09.2017, 27.10.2017, 24.11.2017, 08.12.2017, 12.01.2018, 23.02.2018, 16.03.2018, 20.04.2018, 25.05.2018

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP do dnia 25.09.2017r . Tel/fax: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Oferta skierowana jest do wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z rodzinami, rodzicami na terenie szkół lub poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Celem superwizji jest:

 

 • Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym.
 • Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń).
 • Polepszanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji.
 • Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami.
 • Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych.
 • Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej.

 

Prowadzące:

 

Anna Gawkowska - pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno systemowym

 Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.


Termin i czas:

piątki w godzinach 10-14. Terminy spotkań:

 

22.09.2017.

 

27.10.2017.

 

24.11.2017.

 

15.12.2017.

 

12.01.2018.

 

23.02.2018.

 

23.03.2018.

 

13.04.2018.

 

25.05.2018.

 

08.06.2018.

 

 

Miejsce: Poradnia Specjalistyczna MOP ul. Boryszewska 4, Warszawa

 

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP. Tel/fax: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28, email:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Superwizja grupowa dla wychowawców pracujących w domu dziecka

 

Celem superwizji jest:

 

 ·         Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy wychowanko i rodzinom w ujęciu systemowym.

  ·         Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń).

  ·         Budowanie zespołu wychowawców, wypracowywanie wspólnych norm i zasad pracy

   ·         Omawianie indywidualnych przypadków

   ·         Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych

   ·         Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z wychowankami

   ·         Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych

 

 Prowadzące: Anna Gawkowska, Dorota Staniszewska

 

Termin i czas:

wtorek 1x w miesiącu godz 12-14

 Oferta jest skierowana do Zespołu Wychowawców. Nabór zamknięty

 

Dla kogo? Na grupę zapraszamy psychologów i psychoterapeutów, pracujących w oświacie, którzy aktualnie prowadzą terapię indywidualną młodzieży i/lub spotkania z rodzicami do udziału w małej grupie superwizyjnej.

 

Cel: Spotkania będą miały na celu analizę pracy terapeutycznej, przyjrzenie się trudościom, pogłębienie rozumienia specyfiki pracy z pacjentem adolescentnym i jego rodziną, badaniem relacji przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej w procesie diagnozy i terapii.

 

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w piątki, w godz.8.45 – 12.45.

 

Osoby prowadząca:

 Anna Chrostowska – Buzun – psycholog, psychoterapeuta, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami

 

Aktualnie brak wolnych miejsc.

 

 

Zapraszamy pedagogów i psychologów placówek oświatowych na spotkania

 

Grupy wsparciowo - superwizyjnej działającej w ramach Sieci Wspomagania Nauczycieli w obszarze: „Trudne Zachowania Młodzieży”

 

 

 

Cel spotkań grupy:

 

 • Wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • Omawianie własnej pracy w szkole, poradni,
 • Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy,
 • Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
 • Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń,
 • Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

 

Prowadzące:

 

 • Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.
 • Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

 

Termin i czas: czwartki w godzinach 09.30 – 13.30.

Daty spotkań:  28.09.2017r, 19.10.2017r, 09.11.2017r, 07.12.2017r (pozostałe terminy zostaną ustalone w listopadzie 2017.)

 

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub kontakt telefoniczny: 646-57-25 ; 646-57-28.

 

 

Superwizje indywidualne dla specjalistów: psychologów, pedagogów prowadzących terapie indywidualne z młodzieżą i/lub pracujących z rodzicami.

 

Celem jest omawianie własnej pracy , poszerzanie rozumienia prowadzonych procesów i podejmowanych działań wobec młodych ludzi. Poszerzenie wiedzy na temat zachodzących procesów rozwojowych i trudności w okresie adolescencji.

 

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w czwartki godz.12.

 

Prowadząca: Anna Chrostowska – Buzun – psychoterapeutka i superwizor psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży PTPP, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami

 

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl