Oferta Dla Specjalistów


Cele: superwizja własnej pracy w szkole, wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami grupy, pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniowi i rodzicom, osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących własnej pracy.

Klient: Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy pracujący w placówkach oświatowych.

Forma: Comiesięczne spotkania poświęcone będą omawianiu bieżących trudności i sukcesów w pracy z uczniami i rodzicami na terenie szkoły. Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania danemu uczniowi w rzeczywistości szkolnej.

Prowadzący:

Ewa Obuch Woszczatyńska - pedagog , superwizorka, psychoterapeutka, ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, Edukatorka Systemowej Profilaktyki. Prowadzi terapię indywidualną, grupową i konsultacje. Pracuje z profesjonalistami.

Przemysław Różański – pedagog, psychoterapeuta, ukończył szkolenie w Centum Counsellingu Gestalt w Krakowie oraz szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, trener -edukator. Prowadzi terapię indywidualną, grupową, rodzinną. Pracuje z profesjonalistami.

Monika Brzezińska-Okoń- pedagog, psychoterapeutka Gestalt ukończyła z certyfikatem szkolenie Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Trener-edukator. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

Termin i czas:

piątki w godzinach 9.30 – 13.30. Terminy spotkań:

Grupa I (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański) – terminy: 21.10.2016, 18.11.2016, 09.12.2016, 20.01.2017, 03.02.2017, 10.03.2017, 21.04.2017, 19.05.2017, 09.06.2017

Grupa II(Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Przemysław Różański) – terminy: 28.10.2016, 25.11.2016, 16.12.2016, 27.01.2017, 10.02.2017, 24.03.2017, 28.04.2017, 26.05.2017, 16.06.2017

Grupa III – (Prowadzący: Ewa Obuch-Woszczatyńska i Monika Brzezińska-Okoń) - terminy: 07.10.2016, 04.11.2016, 02.12.2016, 13.01.2017, 17.02.2017, 03.03.2017, 07.04.2017, 12.05.2017, 02.06.2017

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP. Tel/fax: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Obszary pracy superwizyjnej:

 • zawieranie i renegocjacja kontraktu w pracy z rodziną,

 • określenie celów pracy z rodziną,

 • poszerzenie rozumienia rodziny w ujęciu systemowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu perspektywy każdego członka rodziny,

 • wypracowanie strategii krótko- i długoterminowej w pracy z omawianą rodziną,

 • udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów psychologicznych rodziny,

 • budowanie sieci wsparcia lokalnego dla poszczególnych rodzin objętych pracą asystenta rodzinnego,

 • wsparcie w przypadku konieczności podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia i bezpieczeństwa dzieci w rodzinie,

 • praca na rzecz budowania zespołu asystentów rodzinnych.

Spotkania superwizyjne odbywać się będą raz w miesiącu w godzinach 10-14 na terenie Młodzieżowego Ośrodka Psychoterapii na ul. Boryszewskiej 4.

Prowadzone będą przez Magdę Kozyra-Olszańską i Katarzynę Żakowską-Bąk.

Nabór do grupy jest zamknięty.

 

Jak pracować z uczniem z zaburzeniami psychicznymi

 

warsztat dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych

 

 

 Cele szkolenia:

         wzrost wiedzy nauczycieli na temat zaburzeń psychicznych w okresie dorastania

         poznanie metod pracy z uczniem z diagnozą psychiatryczną,

         kształtowanie umiejętności prowadzenia rozmowy na temat choroby z uczniem i jego rodziną,

         wzrost świadomości i przełamywanie stereotypów, dotyczących osób chorujących psychicznie,

 

Dla kogo? dla nauczycieli i wychowawców szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

 Kiedy? 4.03 w godzinach 10:00 -16:00

  Prowadzące:

 

 • Agnieszka Czechowska – psycholog, psychoterapeuta z certyfikatem specjalisty terapii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od wielu lat pracuje z młodzieżą w Poradni Specjalistycznej MOP oraz w Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Zagórzu.
 • Dorota Staniszewska – psycholog, psychoterapeuta. Od ponad 20 lat pracuje z młodzieżą, rodzinami i pracownikami Oświaty w Poradni Specjalistycznej MOP

 

Nabór: prosimy kierować zgłoszenia telefoniczne do sekretariatu poradni MOP lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

Oferta skierowana jest do wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z rodzinami, rodzicami na terenie szkół lub poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

Celem superwizji jest:

 

 • Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom, rodzicom i rodzinom w ujęciu systemowym.
 • Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń).
 • Polepszanie warsztatu pracy w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami, wywiadówek, konsultacji, warsztatów profilaktycznych, diagnozy, interwencji, mediacji.
 • Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z rodzinami.
 • Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych.
 • Wspólnie z prowadzącymi uczestnicy będą mieli okazję wypracowywać adekwatne strategie pomagania uczniowi i rodzinie w rzeczywistości szkolnej.

 

Prowadzące:

 

Anna Gawkowska - pedagog i psycholog, psychoterapeutka w nurcie psychodynamiczno systemowym

 Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.


Termin i czas:

piątki w godzinach 10-14. Terminy spotkań:

30.09.2016, 28.10.2016, 25.11.2016, 09.12.2016, 13.01.2017, 03.03.2017, 31.03.2017, 28.04.2017, 26.05.2017, 16.06.2017.

 

Miejsce: Poradnia Specjalistyczna MOP ul. Boryszewska 4, Warszawa

 

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP. Tel/fax: 22 848-61-66; 22 646-57-25; 22 646-57-28, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Superwizja grupowa zespołu pedagogów ulicy.

 

 

CEL:

 

-Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy wychowankom w ujęciu systemowym

 

- Praca środowiskowa

 

- Tworzenie podstaw systemu wsparcia

 

- Współpraca z innymi organizacjami na terenie dzielnicy

 

 - Poszerzanie rozumienia podopiecznych

 

 - Budowanie zespołu wychowawców, wypracowywanie wspólnych norm i zasad pracy

 

  - Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych

 

  - Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z wychowankami

 

  - Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych

 

Prowadzące: Anna Gawkowska, Katarzyna Żakowska Bąk

 

 

Superwizja grupowa dla wychowawców pracujących w domu dziecka

 

Celem superwizji jest:

 

 ·         Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy wychowanko i rodzinom w ujęciu systemowym.

  ·         Poszerzanie rozumienia ucznia w kontekście systemu rodzinnego (diagnoza zaburzeń).

  ·         Budowanie zespołu wychowawców, wypracowywanie wspólnych norm i zasad pracy

   ·         Omawianie indywidualnych przypadków

   ·         Omawianie trudnych sytuacji wychowawczych

   ·         Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, dotyczący współpracy z wychowankami

   ·         Możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych

 

 Prowadzące: Anna Gawkowska, Joanna Fiks

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo? Na grupę zapraszamy psychologów i psychoterapeutów, pracujących w oświacie, którzy aktualnie prowadzą terapię indywidualną młodzieży i/lub spotkania z rodzicami do udziału w małej grupie superwizyjnej.

 

Cel: Spotkania będą miały na celu analizę pracy terapeutycznej, przyjrzenie się trudościom, pogłębienie rozumienia specyfiki pracy z pacjentem adolescentnym i jego rodziną, badaniem relacji przeniesieniowej i przeciwprzeniesieniowej w procesie diagnozy i terapii.

 

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu, w piątki, w godz.8.45 – 12.45.

 

Osoby prowadzące:

 

Iwona Figat – psycholog, psychoterapeuta, ukończone szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej z młodzieżą i rodzicami,

 

Anna Chrostowska – Buzun – psycholog, psychoterapeuta, certyfikat psychoterapeuty i superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami

 

Aktualnie brak wolnych miejsc.

 

 

Zapraszamy pedagogów i psychologów placówek oświatowych na spotkania

 

Grupy wsparciowo - superwizyjnej działającej w ramach Sieci Wspomagania Nauczycieli w obszarze: „Trudne Zachowania Młodzieży”

 

 

 

Cel spotkań grupy:

 

 • Wspomaganie w pracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • Omawianie własnej pracy w szkole, poradni,
 • Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami grupy,
 • Pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy uczniom i rodzicom, indywidualizacji procesu wychowania, rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży,
 • Osobisty rozwój w zakresie pogłębiania świadomości własnego warsztatu pracy, zarówno w obszarze zasobów jak i ograniczeń,
 • Możliwość otrzymania wsparcia i informacji zwrotnych dotyczących pracy własnej.

 

Prowadzące:

 

 • Dorota Staniszewska - psycholog, psychoterapeutka. Prowadzi terapię indywidualną dla młodzieży, rodzinną, rodzicielską, grupę wsparcia dla matek nastolatków, spotkania poradnicze dla rodziców, indywidualne konsultacje i superwizje dla psychologów, pedagogów szkolnych i wychowawców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami. Zajmuje się również szkoleniem w zakresie zaburzeń psychicznych u młodzieży.
 • Marlena Zasadzka-Moskwa - pedagog, psychoterapeutka Gestalt. Ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Pracuje z młodzieżą i rodzicami. Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży, konsultacje, spotkania poradnicze dla rodziców. Pracuje warsztatowo i superwizyjnie z profesjonalistami.

 

Termin i czas: czwartki w godzinach 10.00 – 14.00.

 

Daty spotkań: 05.11.2015 r., 10.12.2015 r., 28.01.2016 r.,18.02.2016 r., 17.03.2016 r., 14.04.2016 r., 05.05.2016 r., 02.06.2016 r.,

 

Spotkania są nieodpłatne! Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie jej faxem lub mailem do Poradni MOP lub kontakt telefoniczny: 646-57-25 ; 646-57-28.

 

 

 

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl