Oferta Dla Rodziców

Cel: rozpoznanie przez rodziców/rodzica swojego stylu wychowawczego, rozpoznanie aktualnych i latentnych potrzeb dziecka, rozpoznanie przyczyn trudności w relacjach, poszukiwanie możliwości rozumienia i wspierania dziecka w jego rozwoju, poszukiwanie swojego miejsca i roli w dynamicznie zmieniającej się relacji Rodzic - Dziecko, stawianie realistycznych celów i zadań wobec dziecka i swojej rodzicielskiej roli oraz podejmowanie decyzji dotyczącej dalszej pomocy psychologicznej.

Odbiorca: oferta spotkań poradniczych adresowana jest do rodziców/rodzica młodzieży w wieku 15-20 lat.

Forma: spotkania te odbywają się zazwyczaj co tydzień lub co 2 tygodnie, przewidywana ilość spotkań: to od 1 do 5, a każde z nich trwa od 1do 1,5 godziny.

Cel: aktywizowanie całej rodziny w procesie zmiany i zdrowienia całego systemu rodzinnego. Korzystanie z tego rodzaju terapii umożliwia szybsze radzenie sobie z problemami w oparciu o naturalne zasoby rodziny. Terapią objęta jest zazwyczaj cała rodzina - dzieci, rodzice a także inne znaczące osoby dla rodziny.

Odbiorca: terapia rodzinna proponowana jest naszym klientom, którym w procesie pomocy niezbędna jest poprawa relacji w rodzinie lub wsparcie i akceptacja ze strony najbliższych.

Formy: w terapii rodzinnej posługujemy się następującymi formami pracy:
- mediacje rodzinne
- krótkoterminowa i długoterminowa terapia rodzinna

Czas trwania: Rodziny spotykają się w odstępach 2 tygodniowych lub dłuższych. Spotkania prowadzone są przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. Spotkania trwają ok. 1,5 godziny.

WARSZTATY DLA RODZCÓW

Zapraszamy rodziców nastolatków na warsztaty:

 1. ZROZUMIEĆ NASTOLATKA
 2. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY NASTOLATKA
 3. RAZEM ŁATWIEJ- komunikacja i wsparcie w parze rodzicielskiej.
 4. O ROZMAWIANIU Z NASTOLATKIEM
 5. WIRTUALNI BOHATEROWIE
 6. NOWA RODZINA-NOWE WYZWANIA
 7. SAMOTNE RODZICIELSTWO
 8. JAK BYĆ OJCEM NASTOLATKA/NASTOLATKI - MITY I RZECZYWISTOŚĆ
 9. JAK BYĆ MATKĄ NASTOLATKA/NASTOLATKI - MITY I RZECZYWISTOŚĆ
 10. ASERTYWNOŚĆ W RODZINIE
 11. GDY NASTOLATEK NIE RADZI SOBIE Z EMOCJAMI- OD ZROZUMIENIA DO POMOCY

Spotkania te służą lepszemu rozumieniu funkcjonowania dzieci, specyfiki momentu rozwojowego, w jakim się znajdują, poszerzeniu umiejętności wychowawczych ich opiekunów.

Odbywają się w soboty, w godzinach 10.00-18.00 w siedzibie Poradni MOP. Spotykamy się w grupie 8-12 osobowej.

 

Jeśli jesteście Państwo klientami Poradni, zapiszcie się na warsztat w sekretariacie lub poprzez terapeutę prowadzącego.

 

Osoby, które po raz pierwszy chcą skorzystać z oferty Poradni MOP - najpierw zapraszamy na jednorazową konsultację. Prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem Poradni.

 

Kosutacje prowadzi Marlena Zasadzka-Moskwa, Justyna Zaremba

 

W pierwszej kolejności zapraszamy do udziału w warsztacie „ZROZUMIEĆ NASTOLATKA”.

Potem jest możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach. Na warsztaty zapraszamy również pary rodzicielskie.

 

Ze względu na optymalne wykorzystanie miejsc w grupie, w ostatnim tygodniu przed warsztatem prosimy Państwa o ostateczne potwierdzenie swojej obecności.

 

Terminy najbliższych warsztatów:

 

ZROZUMIEĆ NASTOLATKA: 22.09.2018; 27.10.2018, 8.12.2018, 12.01.2019, 16.03.2019, 11.05.2019, 15.06.2019

 

O ROZMAWIANIU Z NASTOLATKIEM: 2.03.2019

 

ASERTYWNOŚĆ W RODZINIE: 16.02.2019

 

RAZEM ŁATWIEJ- WSPARCIE I KOMUNIKACJA W PARZE RODZICIELSKIEJ: 9.03.2019

 

NOWA RODZINA- NOWE WYZWANIA. NASTOLATEK W RODZINIE PATCHWORKOWEJ: 19.01.2019

 

JAK BYĆ OJCEM NASTOLATKA/NASTOLATKI- MITY IRZECZYWISTOŚĆ: 23.03.2019

 

JAK BYĆ MATKA NASTOLATKA/NASTOLATKI- MITY I RZECZYWISTOŚĆ: 11.05.2019

 

SAMOTNE RODZICIELSTWO: 6.04.2019

 

GDY NASTOLATEK NIE RADZI SOBIE Z EMOCJAMI- OD ZROZUMIENIA DO POMOCY: 25.05.2019

 

ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY NASTOLATKA/NASTOLATKI: 23.02.2019

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grupa wsparcia dla matek nastolatków

 

Cele:

 • wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka
 • wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną
 • wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka
 • wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic
 • rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań
 • budowanie wiary i zaufania we własne możliwości.

 

Odbiorcy: Grupa adresowana jest do matek, których dzieci korzystają z pomocy w Poradni MOP.

Forma: 3-godzinne spotkania grupy co 2 tygodnie w Poradni „MOP”

Czas trwania grupy: październik 2018 - czerwiec 2019

Termin: piątki godz. 17.00 - 20.00.

Prowadzące: Dorota Staniszewska, Aneta Maliszewska

 

Grupa dla rodziców - przy grupie edukacyjno-rozwojowej dla młodzieży

 

Szanowni Państwo,

jeśli wasze dziecko zdecyduje się i zostanie zakwalifikowane na grupę młodzieżową w Poradni MOP, oznacza to również wasz udział w spotkaniach grupy dla rodziców.

 

Z naszych doświadczeń równoległy wkład w pracę nad rozwojem postawy ze strony rodzica ma szansę przełożyć się na większą efektywność oddziaływań terapeutycznych skierowanych do jego nastoletniego dziecka. Ogromne znaczenie we wprowadzaniu zmian i poszukiwaniu dobrych rozwiązań, ma również wymiana doświadczeń i kontakt z innymi rodzicami.

 

Podczas wspólnej pracy chcemy zająć się głębszym zrozumieniem specyfiki okresu dojrzewania, lepszym rozumieniem potrzeb dzieci, refleksją dotyczącą własnej postawy, poszukiwaniem efektywnych sposobów komunikacji z nastolatkiem.

 

Zapraszamy was do udziału w pięciu spotkaniach i warsztacie psychoedukacyjnym. Spotkania będą odbywały się w czwartki, w godzinach 17.00-20.00, w terminach: 25.10.2018; 6.12.2018; 21.02.2019; 21.03.2019; 25.04.2019.

 

Warsztat psychoedukacyjny “Zrozumieć nastolatka” odbędzie się w sobotę, w godzinach 10.00-18.00: w dniach 10.11.2018 i 12.01.2019 (rodzic wybiera jeden termin z dwóch).

 

Prowadzące grupę dla rodziców: Monika Brzezińska- Okoń, Justyna Zaremba

 Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl