Oferta Dla Rodziców

Cel: rozpoznanie przez rodziców/rodzica swojego stylu wychowawczego, rozpoznanie aktualnych i latentnych potrzeb dziecka, rozpoznanie przyczyn trudności w relacjach, poszukiwanie możliwości rozumienia i wspierania dziecka w jego rozwoju, poszukiwanie swojego miejsca i roli w dynamicznie zmieniającej się relacji Rodzic - Dziecko, stawianie realistycznych celów i zadań wobec dziecka i swojej rodzicielskiej roli oraz podejmowanie decyzji dotyczącej dalszej pomocy psychologicznej.
Klient: oferta spotkań poradniczych adresowana jest do rodziców/rodzica młodzieży w wieku 15-20 lat.
Forma: spotkania te odbywają się zazwyczaj co tydzień lub co 2 tygodnie, przewidywana ilość spotkań: to od 1 do 5, a każde z nich trwa od 1do 1,5 godziny.

Cel: aktywizowanie całej rodziny w procesie zmiany i zdrowienia całego systemu rodzinnego. Korzystanie z tego rodzaju terapii umożliwia szybsze radzenie sobie z problemami w oparciu o naturalne zasoby rodziny. Terapią objęta jest zazwyczaj cała rodzina - dzieci, rodzice a także inne znaczące osoby dla rodziny.
Klient: terapia rodzinna proponowana jest tym naszym klientom, którym w procesie pomocy niezbędna jest poprawa relacji w rodzinie lub wsparcie i akceptacja ze strony najbliższych.
Formy: w terapii rodzinnej posługujemy się następującymi formami pracy:
- mediacje rodzinne,
- krótkoterminowa i długoterminowa terapia rodzinna.
Czas trwania: Rodziny spotykają się w odstępach 2 tygodniowych lub dłuższych. Spotkania prowadzone są przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. Spotkania trwają od 1,5 godziny.

 

Zapraszamy rodziców na warsztaty

Jeśli jesteście Państwo klientami Poradni MOP - prosimy zapisać się na warsztat w sekretariacie.

Jeśli po raz pierwszy chcecie skorzystać z oferty Poradni - prosimy o zapisanie się na konsultację.

Na warsztaty: „Rozwój psychoseksualny nastolatka”, „Budowanie poczucia własnej wartości u nastolatka”, "O rozmawianiu z nastolatkiem" zapraszamy po skorzystaniu z warsztatu „Jak zrozumieć nastolatka”.

Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 10.00-18.00. Liczba miejsc w grupie jest ograniczona.

Tematy proponowanych warsztatów:

  1. JAK ZROZUMIEĆ NASTOLATKA
  2. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY NASTOLATKA
  3. JAK WSPIERAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U NASTOLATKA
  4. O ROZMAWIANIU Z NASTOLATKIEM

Terminy warsztatów w roku szkolnym 2016/2017

Temat

Termin

Osoby prowadzące

Jak zrozumieć nastolatka

24.09.2016

Justyna Zaremba

Dorota Staniszewska

Rozwój psychoseksualny nastolatka

29.10.2016

Ewa Obuch-Woszczatyńska

Justyna Zaremba

O rozmawianiu z nastolatkiem

22.10.2016

Dorota Ostrowska-Karwat

Ela Gajda

Jak zrozumieć nastolatka

5.11.2016

Monika Brzezińska-Okoń

Justyna Zaremba

O rozmawianiu z nastolatkiem

26.11.2016

Dorota Ostrowska-Karwat

Dorota Staniszewska

Jak zrozumieć nastolatka

14.01.2017

Justyna Zaremba

Ela Gajda

Jak budować poczucie własnej wartości nastolatka

28.01.2017

Justyna Zaremba

Dorota Staniszewska

Jak zrozumieć nastolatka

4.03.2017

Justyna Zaremba

Marlena Zasadzka-Moskwa

Rozwój psychoseksualny nastolatka

1.04.2017

Ewa Obuch-Woszczatyńska

Justyna Zaremba

Jak zrozumieć nastolatka

22.04.2017

Justyna Zaremba

Marlena Zasadzka-Moskwa

Jak zrozumieć nastolatka

27.05.2017

Justyna Zaremba

Dorota Staniszewska

Jak budować poczucie własnej wartości nastolatka

1.07.2017

Justyna Zaremba

Dorota Ostrowska-Karwat

 

 

 

 

 

Cele:

 

  • wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka,
  • wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną,
  • wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka
  • wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic
  • rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań,
  • budowanie wiary i zaufania we własne możliwości.

 

Klient:

 

Grupa adresowana jest do matek młodzieży w wieku dorastania przeżywających trudności w relacjach z dziećmi i w roli rodzica.

 

Forma:  3-godzinne spotkania grupy co 2 tygodnie w Poradni „MOP”

 

Czas trwania grupy: październik 2016 - czerwiec 2017

 

Termin grupy: piątki godz. 17.00 - 20.00.

 

Prowadzące:  Dorota Staniszewska, Grażyna Wasilewska - Boroń

 

 

WARSZTAT DLA RODZICÓW

Nastolatek w kryzysie psychicznym – jak rozumieć i wspierać?

 

Warsztat skierowany jest do rodziców oraz opiekunów nastolatków ze zdiagnozowanym kryzysem psychicznym (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia psychotyczne)

Celem warsztatu jest:

- dostarczenie wiedzy w zakresie zaburzeń okresu dorastania

- lepsze rozumienie sytuacji rodziny oraz nastolatka w systemie rodzinnym

- dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania nastolatka w trakcie leczenia (psychoterapii, farmakoterapii)

- szukanie możliwości wsparcia, lepszego radzenia sobie w roli rodzica (opiekuna) dziecka w kryzysie

- lepsze rozumienie w zakresie ograniczeń i możliwości emocjonalnych i poznawczych nastolatków w kryzysie psychicznym

- rozumienie i znaczenie współpracy rodziny w zakresie leczenia nastolatka (współpraca ze służbą zdrowia, psychoterapia, farmakoterapia, terapia rodzinna, psychoedukacja, terapia własna rodziców)

- spotkanie innych rodziców (opiekunów) nastolatków w kryzysach psychicznych, możliwość wsparcia i wymiany doświadczeń

Zapraszamy rodziców oraz opiekunów nastolatków w kryzysie psychicznym w trakcie terapii w Specjalistycznej Poradni Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP.

Prowadzące: mgr Agnieszka Czechowska, mgr Anna Gawkowska

Termin: 10-11.06.2017 r. w godzinach 10.00-18.00

Siedziba: Poradnia Specjalistyczna MOP ul. Boryszewska 4, Warszawa, tel: 22/ 848 61 66

 

 

GRUPA OTWARTA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW MŁODZIEŻY

 

 

 

Cel: uczestnicy grupy będą mieli możliwość opowiedzenia o sytuacjach trudnych jakie ich spotkały w relacji z młodym człowiekiem ,aby poznać motywy swego postępowania , zrozumieć sposób myślenia nastolatka, poznać opinie i sposoby postępowania innych rodziców w podobnych sytuacjach , uzyskać poradę i pomoc terapeutów prowadzących .

 

Klient: oferta kierowana jest do rodziców i opiekunów nastolatków , którzy odbyli pierwszą konsultację w naszym Ośrodku,

 

- jeśli nie jesteś pewna/ny czy właściwie postępujesz z nastolatkiem

 

- czy właściwie zareagowałaś/łeś w sytuacji trudnej

 

-czy rozumiesz co myśli nastolatek , jakie ma priorytety , jakie przeżywa konflikty

 

-jeśli chcesz poznać opinię innych rodziców, dowiedzieć się jak postępują w podobnych       sytuacjach,

 

-jeśli chcesz uzyskać poradę terapeutów i poznać ich sposób rozumienia sytuacji

 

 

 

Forma : zapraszamy w każdy wtorek ,zaczynamy punktualnie o godzinie 18.00 do 19.45

 

Osoby prowadzące: Joanna Fiks, Beata Pluta

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl