Oferta Dla Rodziców

Cel: rozpoznanie przez rodziców/rodzica swojego stylu wychowawczego, rozpoznanie aktualnych i latentnych potrzeb dziecka, rozpoznanie przyczyn trudności w relacjach, poszukiwanie możliwości rozumienia i wspierania dziecka w jego rozwoju, poszukiwanie swojego miejsca i roli w dynamicznie zmieniającej się relacji Rodzic - Dziecko, stawianie realistycznych celów i zadań wobec dziecka i swojej rodzicielskiej roli oraz podejmowanie decyzji dotyczącej dalszej pomocy psychologicznej.
Klient: oferta spotkań poradniczych adresowana jest do rodziców/rodzica młodzieży w wieku 15-20 lat.
Forma: spotkania te odbywają się zazwyczaj co tydzień lub co 2 tygodnie, przewidywana ilość spotkań: to od 1 do 5, a każde z nich trwa od 1do 1,5 godziny.

Cel: aktywizowanie całej rodziny w procesie zmiany i zdrowienia całego systemu rodzinnego. Korzystanie z tego rodzaju terapii umożliwia szybsze radzenie sobie z problemami w oparciu o naturalne zasoby rodziny. Terapią objęta jest zazwyczaj cała rodzina - dzieci, rodzice a także inne znaczące osoby dla rodziny.
Klient: terapia rodzinna proponowana jest tym naszym klientom, którym w procesie pomocy niezbędna jest poprawa relacji w rodzinie lub wsparcie i akceptacja ze strony najbliższych.
Formy: w terapii rodzinnej posługujemy się następującymi formami pracy:
- mediacje rodzinne,
- krótkoterminowa i długoterminowa terapia rodzinna.
Czas trwania: Rodziny spotykają się w odstępach 2 tygodniowych lub dłuższych. Spotkania prowadzone są przez jednego lub dwóch psychoterapeutów. Spotkania trwają od 1,5 godziny.

WARSZTATY DLA RODZCÓW

Zapraszamy rodziców nastolatków na warsztaty:

 1. JAK ZROZUMIEĆ NASTOLATKA?
 2. ROZWÓJ PSYCHOSEKSUALNY NASTOLATKA
 3. JAK WSPIERAĆ POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI U NASTOLATKA?
 4. JAK ROZMAWIAĆ Z NASTOLATKIEM?
 5. NASTOLATEK W KRYZYSIE- JAK WSPIERAĆ DZIECKO? – 2 dniowy
 6. SAMOTNE RODZICIELSTWO
 7. JAK BYĆ OJCEM NASTOLATKA/NASTOLATKI - MITY I RZECZYWISTOŚĆ.
 8. JAK BYĆ MATKĄ NASTOLATKA/NASTOLATKI - MITY I RZECZYWISTOŚĆ.
 9. ASERTYWNOŚĆ W RODZINIE

Spotkania te służą lepszemu rozumieniu funkcjonowania dzieci, specyfiki momentu rozwojowego, w jakim się znajdują, poszerzeniu umiejętności wychowawczych ich opiekunów.

Odbywają się w soboty, w godzinach 10.00-18.00 w siedzibie Poradni MOP. Spotykamy się w grupie 8-12 osobowej.

Jeśli jesteście Państwo klientami Poradni, zapiszcie się na warsztat w sekretariacie lub poprzez terapeutę prowadzącego. Osoby, które po raz pierwszy chcą skorzystać z oferty Poradni MOP- najpierw zapraszamy na konsultację.

Rekomendujemy, aby w pierwszej kolejności wziąć udział w warsztacie „JAK ZROZUMIEĆ NASTOLATKA”. Potem jest możliwość uczestniczenia w kolejnych spotkaniach. Na warsztaty zapraszamy również pary rodzicielskie.

Ze względu na optymalne wykorzystanie miejsc w grupie, w ostatnim tygodniu przed warsztatem prosimy Państwa o ostateczne potwierdzenie swojej obecności.

W roku szkolnym 2017/2018 planujemy następujące terminy warsztatów:

Temat

Termin

Osoby prowadzące

Jak zrozumieć nastolatka

30.09.2017

Justyna Zaremba

Ewa Obuch-Woszczatyńska

Jak zrozumieć nastolatka

14.10.2017

Monika Brzezińska-Okoń

Justyna Zaremba

Jak rozmawiać z nastolatkiem?

14.10.2017

Dorota Ostrowska Karwat

Ela Gajda

Jak zrozumieć nastolatka

4.11.2017

Dorota Klamer,

Magdalena Pascuttini

Nastolatek w kryzysie- jak wspierać dziecko?- warsztat 2 dniowy

25.11.2017

i 2.12.2017

Agnieszka Czechowska

Anna Gawkowska

Samotne rodzicielstwo

10.03.2018

Dorota Klamer

Marlena Zasadzka- Moskwa

Jak budować poczucie własnej wartości nastolatka

10.02.2018

Justyna Zaremba

Marlena Zasadzka Moskwa

Asertywność w rodzinie

3.03.2018

Dorota Staniszewska

Justyna Zaremba

Jak zrozumieć nastolatka

17.03.2018

Justyna Zaremba

Magdalena Pascuttini

Rozwój psychoseksualny nastolatka

24.03.2018

Ewa Obuch Woszczatyńska

Jak być ojcem nastolatki/ nastolatka- mity i rzeczywistość

24.03.2018

Dorota Klamer,

Magdalena Pascuttini

Jak zrozumieć nastolatka

13.04.2018

Monika Brzezińska-Okoń

Justyna Zaremba

Jak być matką nastolatki/ nastolatka- mity i rzeczywistość

12.05.2018

Dorota Kowalska-Klamer, Magdalena Pascuttini

Jak zrozumieć nastolatka

26.05.2018

Justyna Zaremba

Magdalena Pascuttini

Samotne rodzicielstwo

Maj 2018

Dorota Klamer

Marlena Zasadzka- Moskwa

Asertywność w rodzinie

16.06.2018

Dorota Staniszewska

Justyna Zaremba

Jak budować poczucie własnej wartości nastolatka

30.06.2018

Justyna Zaremba

Monika Brzezińska-Okoń


 

 

 

 

Cele:

 

 • wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka,
 • wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną,
 • wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka
 • wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic
 • rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań,
 • budowanie wiary i zaufania we własne możliwości.

 

Klient:

 

Grupa adresowana jest do matek młodzieży w wieku dorastania przeżywających trudności w relacjach z dziećmi i w roli rodzica.

 

Forma:  3-godzinne spotkania grupy co 2 tygodnie w Poradni „MOP”

 

Czas trwania grupy: październik 2016 - czerwiec 2017

 

Termin grupy: piątki godz. 17.00 - 20.00.

 

Prowadzące:  Dorota Staniszewska, Grażyna Rybczyńska

 

 

WARSZTAT DLA RODZICÓW

Nastolatek w kryzysie psychicznym – jak rozumieć i wspierać?

 

Warsztat skierowany jest do rodziców oraz opiekunów nastolatków ze zdiagnozowanym kryzysem psychicznym (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia psychotyczne)

Celem warsztatu jest:

- dostarczenie wiedzy w zakresie zaburzeń okresu dorastania

- lepsze rozumienie sytuacji rodziny oraz nastolatka w systemie rodzinnym

- dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania nastolatka w trakcie leczenia (psychoterapii, farmakoterapii)

- szukanie możliwości wsparcia, lepszego radzenia sobie w roli rodzica (opiekuna) dziecka w kryzysie

- lepsze rozumienie w zakresie ograniczeń i możliwości emocjonalnych i poznawczych nastolatków w kryzysie psychicznym

- rozumienie i znaczenie współpracy rodziny w zakresie leczenia nastolatka (współpraca ze służbą zdrowia, psychoterapia, farmakoterapia, terapia rodzinna, psychoedukacja, terapia własna rodziców)

- spotkanie innych rodziców (opiekunów) nastolatków w kryzysach psychicznych, możliwość wsparcia i wymiany doświadczeń

Zapraszamy rodziców oraz opiekunów nastolatków w kryzysie psychicznym w trakcie terapii w Specjalistycznej Poradni Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP.

Prowadzące: mgr Agnieszka Czechowska, mgr Anna Gawkowska

Termin: 10-11.06.2017 r. w godzinach 10.00-18.00

Siedziba: Poradnia Specjalistyczna MOP ul. Boryszewska 4, Warszawa, tel: 22/ 848 61 66

 

 

GRUPA OTWARTA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW MŁODZIEŻY

 

 

 

Cel: uczestnicy grupy będą mieli możliwość opowiedzenia o sytuacjach trudnych jakie ich spotkały w relacji z młodym człowiekiem ,aby poznać motywy swego postępowania , zrozumieć sposób myślenia nastolatka, poznać opinie i sposoby postępowania innych rodziców w podobnych sytuacjach , uzyskać poradę i pomoc terapeutów prowadzących .

 

Klient: oferta kierowana jest do rodziców i opiekunów nastolatków , którzy odbyli pierwszą konsultację w naszym Ośrodku,

 

- jeśli nie jesteś pewna/ny czy właściwie postępujesz z nastolatkiem

 

- czy właściwie zareagowałaś/łeś w sytuacji trudnej

 

-czy rozumiesz co myśli nastolatek , jakie ma priorytety , jakie przeżywa konflikty

 

-jeśli chcesz poznać opinię innych rodziców, dowiedzieć się jak postępują w podobnych       sytuacjach,

 

-jeśli chcesz uzyskać poradę terapeutów i poznać ich sposób rozumienia sytuacji

 

 

 

Forma : zapraszamy w każdy wtorek ,zaczynamy punktualnie o godzinie 18.00 do 19.45

 

Osoby prowadzące: Joanna Fiks, Beata Pluta

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl