Cel: Pogłębienie samoświadomości klienta oraz wzrost jego samoakceptacji i motywacji do zmian w swoim życiu tak, aby stawało się ono bardziej satysfakcjonujące i „zdrowe”.
Dla kogo? Młodzież od 15 do 21 roku życia z:

 

  • problemami rozwojowymi okresu dojrzewania (kształtowanie się poczucia tożsamości, problemy separacyjne, zaburzony obraz siebie),

  • zaburzeniami nastroju (depresja),

  • zaburzeniami lękowymi,

  • zaburzeniami jedzenia (anoreksja, bulimia),

  • zaburzeniami prepsychotycznymi.

 

Formy: terapia indywidualna może być prowadzona w trybie:

 

  • krótkoterminowym (8-12 spotkań) - proponowana jest osobom w sytuacjach kryzysowych i skoncentrowana jest na rozwiązaniu konkretnego problemu,

  • długoterminowym (rok i dłużej)- proponowana jest klientom z głębszymi problemami i nastawiona jest na poznanie, zrozumienie i zmianę struktury osobowości.

 

 

CEL: rozwój umiejętności społecznych; poszerzanie umiejętności współpracy w grupie, komunikacji, stawiania granic; budowanie i rozwijanie satysfakcjonujących relacji rówieśniczych; poszerzanie świadomości w obszarze zasobów i ograniczeń w kontakcie z innymi ludźmi, radzenia sobie z emocjami, kontaktu z potrzebami; budowanie poczucia własnej wartości; rozwiązywanie trudności osobistych przy wsparciu ze strony rówieśników i terapeutów

DLA KOGO: grupa przeznaczona jest dla młodzieży w wieku 17 – 19 lat, uczniów warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie osób mających trudności w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, przeżywających trudności adaptacyjne w grupie szkolnej, grupie rówieśniczej lub rodzinie.
Początek konsultacji: Wrzesień 2016 r., pierwsze konsultacje: 15.09.2016 r.

Czas trwania grupy: Listopad 2016 r. - grudzień 2017 r. W czasie wakacji 2017 r. przewidziany jest 7-dniowy obóz terapeutyczny jako integralny element pracy grupy.

Termin prowadzenia grupy: Czwartek 17.30 -20.00.

Osoby prowadzące: Ewa Obuch-Woszczatyńska, Przemysław Różański

Cel: Uczestniczenie w grupie terapeutycznej daje możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich relacji z innymi, pozwala zrozumieć przyczyny przeżywanych problemów. Poprzez rozwój refleksyjności, pozwala znaleźć odpowiedzi na pytania o tożsamość, wartości, poznać motywy dokonywanych wyborów.

Dla kogo?

Jeżeli jesteś uczniem/uczennicą szkoły średniej, masz 17-19 lat; jeśli uważasz, że trudno Ci budować udane relacje koleżeńskie, bądź rodzinne lub też w sposób dolegliwy towarzyszą Ci przygnębiające myśli, stany niepokoju, uczucie bycia nierozumianym, samotnym i jesteś zainteresowany(a) zrozumieniem powodów dla których tak się dzieje w Twoim życiu i zmianą zapraszamy do rozważenia uczestnictwa w grupie.

Forma:Grupa ma charakter półotwarty, co oznacza, że czas uczestnictwa w grupie może być różny dla poszczególnych członków grupy, a więc jest dostosowany do potrzeb, przeżywanych problemów i trudności jednak nie może to być krócej niż 1 rok.

W przypadku psychoterapii grupowej szczególnie ważna jest obecność.

Przed dołączeniem do grupy zapraszamy na 3 spotkania indywidualne, na których będzie możliwość dowiedzieć się więcej na temat grupy, swoich potrzeb i możliwości ich realizacji w takiej właśnie formule.

Termin grupy: Cotygodniowe spotkania- czwartek 18.00 – 19.30.

Prowadząca: Iwona Figat

Grupa trwa!


KLUB DLA MŁODZIEŻY

CEL: rozwój umiejętności społecznych

DLA KOGO: Lubisz gry planszowe? Interesujesz się gotowaniem? Znasz ciekawe miejsca w Warszawie? Interesujesz się sztuką? Chcesz spędzać czas z rówieśnikami?
Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi tak, być może klub jest miejscem właśnie dla Ciebie! Pasją możesz zarazić innych, albo zarazić siebie. Klub jest miejscem spotkań. Możesz przyjść pogadać, wspólnie coś zrobić, albo po prostu pobyć z innymi. W klubie każdy jest z własnej woli. Podchodzimy do siebie z szacunkiem.
FORMA: Uczestnicy mają prawo do współdecydowania o tym, jak nasze spotkania będą wyglądać.
Tworzymy atmosferę na luzie, bez zadęcia, bez presji, a za to z dużą dawką dobrej zabawy.
Klub tworzą ludzie, nie ogranicza nas przestrzeń, a to co przyjdzie nam do głowy możemy spróbować razem zrealizować.
Planujemy m.in.: grać w gry planszowe, pograć w różne sporty, oglądać filmy, pozwiedzać Warszawę od innej strony, pośmiać się, albo po prostu spędzać czas w fajnej atmosferze.

POCZĄTEK KONSULTACJI: Już trwa

TERMIN GRUPY: poniedziałek godz. 17:00 – 20:00.

PROWADZĄCY: Michał Bydzicki, Marlena Zasadzka - Moskwa

 

 

 

GRUPA EDUKACYJNO- ROZWOJOWA DLA MŁODZIEŻY 15-16 LAT

 

CEL: rozwijanie kompetencji komunikacyjnych; budowania relacji w grupie; rozpoznanie i budowanie poczucia własnej wartości; rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi emocjami; pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z domem, szkołą, relacjami z rówieśnikami.

 

DLA KOGO: młodzież w wieku 15-16 lat przeżywająca: brak akceptacji w grupie rówieśniczej; trudności w komunikowaniu się z innymi; lęk przed podejmowaniem decyzji; niskie poczucie wartości, wzmożoną agresję; trudności w relacji i komunikacji z rodzicami.

 

Forma: spotkania 1xtyg trwające 2,5h, w trakcie trwania grupy maraton filmowy; oraz 1 weekendowy warsztat o tematyce adekwatnej do potrzeb grupy.

 

Początek konsultacji do grupy: wrzesień 2017 r.

 

Czas trwania grupy: październik 2017 r. - czerwiec 2018 r.

 

Termin grupy: środa 17.00- 19.30

 

Prowadzący: Dorota Ostrowska-Karwat, Elżbieta Gajda

 

 

DLA KOGO? Zapraszamy młodzież w wieku 17-19 lat, która chce nauczyć się, jak być ze sobą   i z ludźmi w bardziej satysfakcjonujący sposób i odbyła już w Poradni konsultację pierwszorazową lub/ i jest w terapii indywidualnej w Poradni.

 

CEL: Lepsze zrozumienie siebie oraz swoich relacji z innymi, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności porozumiewania się z innymi, nabywanie korekcyjnego doświadczenia z kontaktu z rówieśnikami. Uczestnicy po cyklu grupy „Zrozumieć siebie” powinni potrafić nazywać swoje emocje i rozpoznawać stany emocjonalne innych osób, powinni znać komunikat „ja” i potrafić go stosować, oraz powinni umieć z szacunkiem stawiać granice.

 

FORMA: Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu w piątki w godz. 17.00-19.00. Konsultacje odbywają się we wrześniu 2017 r. w godz. 17-19, po wcześniejszym umówieniu.

 

CZAS TRWANIA: październik 2017 – styczeń 2018

 

W trakcie trwania grupy przewidziana jest realizacja spotkania „Noc filmowa”

 

Osoby prowadzące: Aneta Maliszewska, Michał Bydzicki

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl