Poradnia

Podstawowym celem działania Poradni Specjalistycznej MOP jest niesienie pomocy psychologicznej młodzieży w okresie dorastania oraz wspieranie i inicjowanie zmian w jej środowisku społecznym. Poradnia oferuje nieodpłatną profesjonalną pomoc psychologiczną, realizuje powyższe cele poprzez:

  • profilaktykę zaburzeń okresu dojrzewania,
  • terapię młodzieży i ich rodzin,
  • edukację, konsultacje i superwizje dla profesjonalistów 

Wachlarz form oddziaływań każdym z obszarów jest bardzo szeroki i obejmuje nie tylko młodzież oraz ich rodziny, ale także nauczycieli, wychowawców, opiekunów jak również instytucje i organizacje zajmujące się prowadzeniem placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP to miejsce, którego działalność zorientowana jest systemowo na psychologiczne problemy młodzieży.
Organem prowadzącym Poradnię jest Urząd Miasta Stołecznego Warszawy zaś organem nadzorującym merytorycznie Kuratorium Oświaty.

 

 

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl