Historia Poradni

Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii „MOP” (wcześniejsza nazwa to Młodzieżowy Ośrodek Psychologiczny) powstała w połowie lat osiemdziesiątych z inspiracji grupy psychologów działających w Polskim Towarzystwie Psychologicznym i poszukujących nowoczesnych, efektywnych form pomocy psychologicznej dla młodzieży, jej rodziców oraz nauczycieli i wychowawców.

W ciągu kilku lat zespół „MOP”-u stał się prekursorem stosowanych potem w całym kraju metod pracy z młodzieżowymi grupami, rodzicami, nauczycielami w szkołach i ośrodkach opiekuńczych.

W 1991 roku, kiedy w systemie oświaty publicznej powstały warunki dla działalności zorganizowanej na zasadach autorskich projektów, MOP stał się placówką Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W tym samym roku psycholodzy i pedagodzy Ośrodka utworzyli Fundację Bene Vobis, która rozwijała na szerszym gruncie społecznym idee i założenia Młodzieżowego Ośrodka Psychologicznego, wspierała działania Ośrodka oraz realizowała projekty profilaktyczne i szkoleniowe. W styczniu 2009 roku Fundacja została przekazana w inne ręce.

Obecnie psychoterapeuci Poradni założyli Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów MOP,jako instytycja NGO działajaca na rzecz poszrzenia ofertyporadni. www.spitmop.org


W ciągu ponad 20 lat działalności osiągnęliśmy niekwestionowany dorobek, potwierdzony licznymi, pozytywnymi opiniami zarówno naszych klientów, jak i profesjonalistów, a także władz oświatowych.

 

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl