Poradnie dla młodzieży

Poradnia TOP
ul. Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa
tel. 22 822-77-17
www.poradnia-top.pl
Specjalistyczna Poradnia
Profilaktyczno-Terapeutyczna
dla Dzieci i Młodzieży OPTA

ul. Wiśniowa 56
02-520 Warszawa
tel. 22 826-39-16
www.optaporadnia.pl
   
Młodzieżowa Poradnia
Profilaktyki i Terapii
"Poza Iluzją"
ul. Dąbrowskiego 75A
02-586 Warszawa
tel. 22 844-94-61
www.pozailuzja.pl
Powiślańska Fundacja Społeczna
Poradnia Uzależnień dla Młodzieży
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
tel. 22 625-77-82
www.pfs.pl

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl