Inne Instytucje

DLA OFIAR PRZEMOCY
Fundacja Dzieci Nieczyje
(przemoc seksualna wobec dzieci)
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
Telefon zaufania 116111 lub 800 100 100
www.fdn.pl
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.pl
   
Centrum Praw Kobiet
www.free.ngo.pl/temida
Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
ul. Belgijska 4
02-511 Warszawa
tel. 22 845-12-12
www.przemocdomowa.pl
   
INNE INSTYTUCJE
Stowarzyszenie OPTA
ul. Marszałkowska 85 lok. 34
00-683 Warszawa
tel. 22 622-52-52
www.opta.org.pl
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Al. Jerozolimskie 155
02-326 Warszawa
www.parpa.pl
   
DDA, Alateen, współuzależnieni, IPZ PTP
ul. Olbrachta 118A m.12
Warszawa
tel. 22 625-77-17
Fundacja "Cel"
ul. Sandomierska 23/52
Warszawa
tel. 646-22-56
   
Fundacja "Rodzić Po Ludzku"
www.rodzicpoludzku.pl
Instytut Psychologii Zdrowia
www.ipz.edu.pl
   
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
www.bip.warszawa.pl
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa
www.kuratorium.waw.pl

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl