OFERTA TRENINGIU INTERPERSONALNEGO Z ELEMENTAMI
PRACY PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA MŁODZIEŻY (16-20 LAT).

Odbiorca:


Trening przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 16 – 20 lat, uczniów warszawskich
szkół ponadgimnazjalnych, szczególnie osób mających trudności w nawiązywaniu relacji
interpersonalnych w grupie szkolnej, rówieśniczej lub rodzinie i zainteresowanych
zdobyciu doświadczeń w grupie rówieśniczej.
Do udziału zapraszamy 10-12 osób.

Oferta skierowana jest do młodzieży będącej w terapii indywidualnej w Poradni MOP, bądź osób zainteresowanych uczestnictwem w weekendowym doświadczeniu rozwojowo-terapeutycznym w grupie.

Osoby, które nie są pod opieką Poradni zobowiązane są do odbycia konsultacji w MOP.

Cel ogólny:
Praca terapeutyczna w obszarze problemów emocjonalnych i relacyjnych oraz
dostarczenie pozytywnego doświadczenia bycia w grupie rówieśniczej.

Cele szczegółowe

  • nawiązywanie i budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami
  • poszerzanie świadomości w obszarze budowania relacji interpersonalnych
  • rozpoznawanie własnych potrzeb i uczenie się umiejętności ich wyrażania i zaspakajania
  • budowanie poczucia własnej wartości
  • rozwijanie umiejętności udzielenia i przyjmowania informacji zwrotnej
  • sięganie po pomoc i wsparcie grupowe w obszarach problemów emocjonalnych i trudności związanych z sytuacją rodzinną, szkołą i relacjami z rówieśnikami.

Termin i miejsce prowadzenia treningu:

30.11.2018 – 2.12.2018

piątek (30.11) – 16.00-20.00
sobota (1.12) – 10.00-18.00
niedziela (2.12) – 10.00-14.00

Poradnia MOP ul. Boryszewska 4; Warszawa


W II semestrze roku szkolnego planujemy kolejny trening (pomiędzy lutym a kwietniem 2019)

Osoby prowadzące:  Ewa Obuch-Woszczatyńska, Przemysław Różański

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl