WARSZTAT DLA RODZICÓW

Nastolatek w kryzysie psychicznym – jak rozumieć i wspierać?

 

Warsztat skierowany jest do rodziców oraz opiekunów nastolatków ze zdiagnozowanym kryzysem psychicznym (depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia psychotyczne)

Celem warsztatu jest:

- dostarczenie wiedzy w zakresie zaburzeń okresu dorastania

- lepsze rozumienie sytuacji rodziny oraz nastolatka w systemie rodzinnym

- dostarczenie wiedzy na temat funkcjonowania nastolatka w trakcie leczenia (psychoterapii, farmakoterapii)

- szukanie możliwości wsparcia, lepszego radzenia sobie w roli rodzica (opiekuna) dziecka w kryzysie

- lepsze rozumienie w zakresie ograniczeń i możliwości emocjonalnych i poznawczych nastolatków w kryzysie psychicznym

- rozumienie i znaczenie współpracy rodziny w zakresie leczenia nastolatka (współpraca ze służbą zdrowia, psychoterapia, farmakoterapia, terapia rodzinna, psychoedukacja, terapia własna rodziców)

- spotkanie innych rodziców (opiekunów) nastolatków w kryzysach psychicznych, możliwość wsparcia i wymiany doświadczeń

Zapraszamy rodziców oraz opiekunów nastolatków w kryzysie psychicznym w trakcie terapii w Specjalistycznej Poradni Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP.

Prowadzące: mgr Agnieszka Czechowska, mgr Anna Gawkowska

Termin: 10-11.06.2017 r. w godzinach 10.00-18.00

Siedziba: Poradnia Specjalistyczna MOP ul. Boryszewska 4, Warszawa, tel: 22/ 848 61 66

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl