Cele:

  • wzmocnienie w roli matki dorastającego dziecka,
  • wymiana doświadczeń w budowaniu i rozwijaniu relacji z dzieckiem-nastolatkiem wchodzącym w dorosłość i rodziną,
  • wzrost rozumienia potrzeb i emocji nastolatka
  • wzrost świadomości własnych emocji, potrzeb i granic
  • rozwijanie umiejętności komunikacji – aktywnego słuchania i jasnego werbalizowania swojego zdania, emocji, potrzeb i oczekiwań,
  • budowanie wiary i zaufania we własne możliwości.

Klient:

Grupa adresowana jest do matek młodzieży w wieku dorastania przeżywających trudności w relacjach z dziećmi i w roli rodzica.

Forma:  3-godzinne spotkania grupy co 2 tygodnie w Poradni „MOP”

Czas trwania grupy: październik 2016 - czerwiec 2017

Termin grupy: piątki godz. 17.00 - 20.00.

Prowadzące: Dorota Staniszewska, Grażyna Wasilewska-Boroń

Szybki Kontakt

Poradnia Specjalistyczna "MOP"
ul. Boryszewska 4
00-781 Warszawa
tel. 515-103-831
tel. 22 646-57-25, 22 646-57-28
email: mopip[@]poczta.onet.pl